Du kan få hjælp fra akutfunktionen, hvis det vurderes, at der er et akut observations-, pleje-, omsorgs- eller behandlingsbehov. Det kræver telefonisk henvisning fra hjemmepleje, plejehjemmets personale, egen læge, 1813 eller hospitalslæge. Plejen vil foregå enten i dit eget hjem eller på et af kommunens plejehjem afhængigt af dine behov.

Akutfunktionen varetager ordineret behandling og pleje i op til 48 timer afhængig af borgerens tilstand. Inden for dette tidsrum lægger vi en plan for det videre forløb.

Kontakt akutfunktionen

Akutfunktionen
Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm


Har du brug for at komme i kontakt med akutfunktionen, skal du ringe til kommunens beredskab, der formidler kontakten.

Telefon: 45 80 33 55