Du kan få hjælp fra akutteamet, hvis det vurderes, at der er et akut observations-, pleje-, omsorgs- eller behandlingsbehov. Det kræver telefonisk henvisning fra hjemmepleje, plejecentrets personale, egen læge, 1813 eller hospitalslæge. Plejen vil foregå enten i dit eget hjem, på et af kommunens plejecentre eller på en akutplads afhængig af dine behov.

Akutteamet varetager ordineret behandling og pleje i op til 48 timer afhængig af borgerens tilstand. Inden for dette tidsrum lægger vi en plan for det videre forløb.

Akutteamet udfører følgende opgaver hele døgnet:

  • Akut vurdering, observation og evt. opstart af behandling af borgere i eget hjem.
  • Akut vurdering, observation og evt. opstart af behandling af borgere på midlertidige pladser og på plejecentre.
  • Terminal pleje.
  • Første besøg i hjemmet hos borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger efter udskrivelse fra hospital.

 

Kontakt akutteamet

Akutteam
Louiselund 7, 2970 Hørsholm


Har du brug for at komme i kontakt med akutteamet, skal du ringe til kommunens beredskab, der formidler kontakten.

Telefon: 45 80 33 55