Du kan få hjælp fra akutteamet, hvis det vurderes, at der er et akut observations-, pleje-, omsorgs- eller behandlingsbehov. Det kræver telefonisk henvisning fra hjemmepleje, plejecentrets personale, egen læge, 1813 eller hospitalslæge. Plejen vil foregå enten i dit eget hjem, på et af kommunens plejecentre eller på en akutplads afhængig af dine behov.

Akutteamet varetager ordineret behandling og pleje i op til 48 timer afhængig af borgerens tilstand. Inden for dette tidsrum lægger vi en plan for det videre forløb.

Akutteamet udfører følgende opgaver hele døgnet:

  • Akut vurdering, observation og evt. opstart af behandling af borgere i eget hjem.
  • Akut vurdering, observation og evt. opstart af behandling af borgere på midlertidige pladser og på plejecentre.
  • Terminal pleje.
  • Første besøg i hjemmet hos borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger efter udskrivelse fra hospital.

Akutplads

Akutpladsen er et alternativ til indlæggelse på hospitalet, når du har behov for tæt observation og opfølgning på behandling af en sygeplejerske.

Kontakt akutteamet

Akutteam
Louiselund 7, 2970 Hørsholm


Har du brug for at komme i kontakt med akutteamet, skal du ringe til kommunens beredskab, der formidler kontakten.

Telefon: 45 80 33 55