Hjemmesygeplejen kan give hjælp og støtte til fx:

 • Sårbehandling
 • Kompressionsbehandling
 • Pleje til alvorligt syge og døende
 • Vejledning fx i forhold til kroniske sygdomme
 • Kateterpleje
 • Stomipleje
 • Medicinadministration, herunder fx 
  • Injektioner
  • Skift af smerteplaster
  • Øjendrypning
  • Medicindosering

Hjemmesygepleje kan gives i en periode fx efter indlæggelse på et sygehus.

Hjemmesygepleje kan også gives varigt på grund af kronisk sygdom.

Du kan få hjemmesygepleje hele døgnet.