Hjemmesygeplejen kan give hjælp og støtte til fx:

 • Sårbehandling.
 • Kompressionsbehandling.
 • Pleje til alvorligt syge og døende.
 • Vejledning fx i forhold til kroniske sygdomme.
 • Kateterpleje.
 • Stomipleje.
 • Medicinadministration, herunder fx: 
  • Injektioner.
  • Skift af smerteplaster.
  • Øjendrypning.
  • Medicindosering.

Hjemmesygepleje kan gives i en periode fx efter indlæggelse på et sygehus.

Hjemmesygepleje kan også gives varigt på grund af kronisk sygdom.

Du kan få hjemmesygepleje hele døgnet.