Hjemmesygeplejen kan give hjælp og støtte til fx:

 • Sårbehandling.
 • Kompressionsbehandling.
 • Pleje til alvorligt syge og døende.
 • Vejledning fx i forhold til kroniske sygdomme.
 • Kateterpleje.
 • Stomipleje.
 • Medicinadministration, herunder fx: 
  • Injektioner.
  • Skift af smerteplaster.
  • Øjendrypning.
  • Medicindosering.

Hjemmesygepleje kan gives i en periode fx efter indlæggelse på et sygehus.

Hjemmesygepleje kan også gives varigt på grund af kronisk sygdom.

Du kan få hjemmesygepleje hele døgnet.

Kontakt til hjemmesygeplejen

Har du brug for at kontakte hjemmesygeplejen, bedes du ringe til:

Koordinator for hjemmesygeplejen på 48 49 42 27

Telefontid hverdage kl. 10.30-11.30


Du kan også ringe til det hjemmeplejedistrikt, du bor i:

Distrikt Rungsted 48 49 42 20

Distrikt Sophielund  48 49 42 40

Distrikt Rådhuset 48 49 42 60

Telefontid hverdage kl. 6.00 - 10.00 & 13.00 -14.00

Ved akut problem udenfor telefontid

Hvis du modtager hjemmesygepleje og der opstår et akut problem, kan du kontakte hjemmesygeplejen på telefon 45 80 33 55.