Er du visiteret til hjemmesygepleje, kan du visiteres til sygeplejeklinikken gennem Hørsholm Kommunes hjemmesygepleje.

Sygeplejeklinikken kan tilbyde:

  • Medicindosering
  • Injektioner.
  • Sårbehandling.
  • Øjendrypning.
  • Medicinplaster. 
  • Antabusbehandling.

 

Kontakt sygeplejeklinikken, hvis du vil ansøge eller høre mere.