Er du visiteret til hjemmesygepleje, kan du visiteres til sygeplejeklinikken gennem Hørsholm Kommunes hjemmesygepleje.

Sygeplejeklinikken kan tilbyde:

  • Medicindosering
  • Injektioner
  • Sårbehandling
  • Øjendrypning
  • Medicinplaster 
  • Antabusbehandling

 

Kontakt sygeplejeklinikken, hvis du vil ansøge eller høre mere.