Du kan læse mere og finde informationer om COVID-19 i Hørsholm Kommune her.
Her kan du blandt andet se, om der er ændrede retningslinjer for kommunens tilbud på ældre- og plejeområdet.

Genoptræning og fysioterapi

Hvis du har behov for at vedligeholde eller genvinde evnen til at klare dine daglige gøremål, kan kommunen tilbyde dig forskellige former for træning eller genoptræningsophold.

  • Holdtræning eller individuel træning på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, Louiselund 7
  • Hjemmetræning
  • Døgngenoptræningsophold på Sundheds- og Rehabiliteringscentret Hørsholm, Louiselund 7
  • For at få genoptræning, skal du visiteres til det af visitationen eller de trænende terapeuter eller have fået en genoptræningsplan med hjem ved udskrivelse fra hospital.

Genoptræningsforløbet

Formålet med genoptræning er, at du får et målrettet genoptræningsforløb, som er rettet mod at du opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Derved bevarer eller forbedrer du din selvhjulpenhed. Genoptræningscentret forventer, at du samarbejder, og er motiveret for at deltage i træningen. 

Du og din terapeut sætter mål for træningen, og terapeuten vurderer derefter hvilke træningsmetoder, der er bedst egnede. Genoptræning er tidsbegrænset. Træningsvarigheden og intensiteten tilrettelægges af terapeuterne ud fra en individuel konkret vurdering.

Du kan læse Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

Kørsel

Hvis du ikke selv kan transportere dig til genoptræningen, kan du søge om kørsel dertil hos de trænende terapeuter. Hvis du har en genoptræningsplan vil det fremgå af denne om du er berettiget til kørsel.

Du kan læse mere om kørsel og befordringsgodtgørelse

Her kan du læse Kvalitetsstandarder for kørsel til træning.

Læs mere

For yderligere information om genoptræning se Louiselund-trænings hjemmeside.

Du kan modtage vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en funktionsnedsættelse som følge af et svært fysisk handicap som f.eks. efter en hjerneblødning. Vederlagsfri fysioterapi omfatter individuel behandling og holdtræning eller en kombination af disse.

Hvordan søger du om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra egen læge eller en speciallæge.

For at komme i betragtning til vederlagsfri fysioterapi skal du have en af følgende diagnoser som er nævnt på Diagnoselisten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Hvem varetager den vederlagsfri fysioterapi?

Den vederlagsfri fysioterapi varetages af de privat praktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra f.eks. din praktiserende læge. Behandlingen/træningen kan foregå enten på klinikken eller i dit eget hjem, hvis du ikke er i stand til at komme til klinikken.

Spørgsmål

Hvis du gerne vil vide mere om vederlagsfri fysioterapi kan du kontakte visitationen.

Her finder du tilbud med inspiration til motion

Det er muligt for alle borgere i kommunen, at deltage uforpligtende i et motionstilbud.

Intervalgang er er en motionsform, hvor man går 3 minutter i almindelig tempo og derefter sætter tempoet markant op i 3 minutter. Der trænes alt efter funktionsniveau mellem 30 og 60 minutter.

Der er intervalgang hver mandag kl. 11 - 12.00 med fælles afgang fra Louiselund, indgang 9.

Det er uforpligtende, så du møder bare op.

For spørgsmål, kontakt nedenstående.

Jane Sedum Larsen
Fysioterapeut 
Telefon: 48 49 86 14
jasl@horsholm.dk
 

Hørsholm Kommune tilbyder selvtræning for 140 kr. om måneden på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, Louiselund 7. Tilbuddet gælder for +65 årige og førtidspensionister bosiddende i Hørsholm Kommune.

Inden opstart af selvtræning skal du visiteres til tilbuddet. For at benytte tilbuddet skal du selv kunne transportere dig til Louiselund 7 og kunne træne på egen hånd.

Selvtræningen vil være muligt i afgrænsede tidsrum, både morgen og eftermiddag/aften på hverdage samt i dagtimerne i weekenden. Træningssalen indeholder et udvalg af løbebånd, kondicykler, cross-trainer, romaskine samt et udvalg af styrketræningsmaskiner og diverse mindre træningsredskaber.

Selvtræning kan foregå i følgende tidsrum:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.00 – 08.00
  • Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 13.00
  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 15.30-21.00 og fredag kl. 14.30 – 21.00
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 07.00 – 21.00

Åbningstiderne SKAL overholdes.

For mere information om selvtræning, og hvordan du tilmelder dig, se Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholms hjemmeside

Ved yderligere spørgsmål kontakt:

Lonnie Vestergaard
Administrativ assistent
Telefon: 48 49 85 05
lve@horsholm.dk.

Læs om Kvalitetsstandarder

Her kan du læse Kvalitetsstandarder for selvtræning.

Kontakt

Sundheds og Rehabiliteringscenter Hørsholm
Louiselund 7, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 86 00


Mandag - Fredag 08:00 -12:00