Den dejlige sommer medfører lige så dejlig varmt badevand – men desværre også opblomstring af blå-grønalger (cyanobakterier). Afhængig af vind og vejr, kan de være der den ene dag og være væk den næste. Så husk at holde øje med alger i vandet, før du bader.

Meddelelse: Badning frarådes syd for Rungsted Badestrand.

Du kan altid tjekke badevandet ved at gå ind på Badevandsudsigten (åbner nyt vindue).

Hørsholm Kommune udtager løbende prøver af badevandet i badesæsonen. 
Du kan følge med i disse analyser ved at klikke på teksten badevandsanalyse 2021 (åbner i  nyt vindue).
Denne opdateres løbende.
Senest opdateret d. 12.11.21

Rungsted Badestrand ligger syd for Rungsted Havn. Her er altid 2 mindre badebroer og i sommersæsonen sættes der en ekstra op, samt en bred handicapvenlig badetrappe. Ud for badebroen er der 3 handicapparkeringspladser med adgang til niveaufrit strandfortov til badebroen og badetrappen. I sommersæsonen forankres en badeponton et stykke længere ude på dybere vand. 

Toiletter, herunder handicaptoilet, findes i den vestlige del af stranden ved kajakklubben.

Læs om badevandsprofil for Rungsted badestrand (nyt vindue - pdf).

Lille Strandgrund ligger ud for Rungsted Strandvej 169B. Alle er velkomne på arealet, hvor der opsættes en badebro i sommerhalvåret. Steder byder også på bord- og bænkesæt. Der er altså rig mulighed for picnic og for at nyde udsigten over vandet. Vandet er lavt og meget børnevenligt. Vær opmærksom på, at parkeringsforholdene for biler er dårlige, så vi opfordrer til, at man kommer på cykel.

Læs badevandsprofil for området nord for Rungsted Havn (nyt vindue - PDF).

Mikkelborg Strandeng ligger ud for Kokkedal Skov. Alle er velkomne på stranden, hvor der opsættes badebro i sommerhalvåret. Vær opmærksom på, at der ikke kan parkeres biler ved stranden. Vi henviser til parkeringspladser nord og syd for stranden. Vandet er lavt, og derfor er badestedet meget børnevenligt. Der er let adgang her fra til Kokkedal Skovs mange muligheder for naturoplevelser.

Du kan læse badevandsprofil for området nord for Rungsted Havn (nyt vindue - PDF) samt badevandsprofil for Mikkelborg (nyt vindue - PDF)

Der er adgang for offentligheden mange steder omkring Mikkelborg. Der er P-pladser og skilte fra skov- og Naturstyrelsen som anviser hvor du må opholde dig. Badning sker fra badebro ved Mikkelborg Strandpark og fra strand i området syd for Mikkelborg.

Du kan læse badevandsprofil for Mikkelborg (nyt vindue - PDF)

Det er muligt at bade direkte fra kysten, men primært bades der i området fra de private badebroer.

Badevandskvaliteten er meget svingende og generelt frarådes badning i området. Der er i området én eller flere ukendte kilder til fækal forurening. Der er, og bliver fortsat, arbejdet for at lokalisere og fjerne kilderne.

Du kan læse badevandsprofil for området syd for Rungsted Badestrand (nyt vindue - PDF).

Hvad siger Naturbeskyttelsesloven om reglerne for offentlig færdsel langs kysten?

En stor del af arealerne langs kysten i Hørsholm Kommune er privatejede. Det er altid tilladt at færdes til fods langs kysten - også ved private arealer. Ophold og badning er tilladt langs kysten, hvis der er over 50 meter til beboelsesbygninger, og hvis der ikke er gamle haver (fra før 1916), erhvervsvirksomhed eller forsvarsanlæg ved stranden. 

Du skal vise hensyn, og du skal overholde disse regler

 • Støjende adfærd, ghettoblastere, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt.
 • Hvis du har hund med, skal hunden være i snor i perioden fra den 1. april til den 30. september. Dette gælder dog ikke grundejeres hunde. 
 • Du må ikke sætte telt op på stranden.
 • Du må kortvarigt have en båd uden motor liggende på strandbredden; men du må ikke trække en motoriseret båd op på stranden.

Adgang sker på eget ansvar.

Grundejerens rettigheder

Grundejeren må ikke hindre eller vanskeliggøre adgangen til stranden, men må gerne sætte skilte op med konkrete anvisninger og ordensregler.

På grund af meget svingende badevandskvalitet frarådes badning i sommeren 2020 syd for Rungsted Badestrand.

Badevandet syd for Rungsted Badestrand er desværre i perioder plaget af fækale bakterier. Både Hørsholm Kommune og Novafos arbejder på at finde kilden til forureningen, men det har vist sig sværere end som så.

Dårlig badevandskvalitet

Badevandet syd for Rungsted Badestrand indeholder periodevis fækale bakterier, der - som de almindeligste gener - kan medføre bl.a. dårlig mave og infektioner i åbne sår. Der måles på badevandskvaliteten min. 10 gange i badesæsonen i juni, juli og august. Sidste år blev der konstateret bakterier i badevandet over grænseværdierne 2 gange i løbet af sæsonen.

Dårlig badevandskvalitet opstår ofte efter store regnskyl, det er ikke tilfældet for området og det er derfor ikke muligt at forudsige dårlig badevandskvalitet.

Badevandskvaliteten er ikke dårligere nu end tidligere, den er tværtimod antageligt blevet en del bedre. Vores målemetoder er derimod blevet bedre, og reglerne på området er blevet mere restriktive.

Rungsted Badestrand ikke ramt

Badevandskvaliteten ved Rungsted Badestrand og nordpå i kommunen fejler ikke noget, og der kan bades som sædvanlig. Den ramte strækning består af private matrikler. Der er dog offentlig adgang, og Hørsholm Kommune er som myndighed forpligtet til at opsætte skilte på private badebroer og låger, der informerer om, at badning frarådes. Skiltene bliver opsat nu og vil sidde der hele sæsonen, også selv om der er perioder, hvor kvaliteten er i orden.

Indsats i 2020 for bedre badevand

I 2020 fortsætter vi med at inddæmme mulige punktkilder, der kan være årsag til den dårlige badevandskvalitet. Vi har i år ekstraordinært fået afsat økonomiske midler til sporing af kilder. Årets fokus vil derfor være systematisk kildesporing i de lokale vandløb, drænudløb, langs kysten og især hos private dræn/kloaker.  

I 2019 fik vi igangsat et udvidet analyseprogram på badevandsanalyser og udarbejdet en badevandsrapport. Vi igangsatte bestemmelse af ophav og gik i gang med at undersøge fejlkoblinger. Vi fik udarbejdet en rapport over resultaterne fra det udvidede analyseprogram. Året sluttede med en politisk behandling af rapport på opsamling af tiltag i 2019.

Tidspunkt  Aktivitet
April Aftalt udvidet analyseprogram på badevandsanalyser. Badevandsrapporten er færdig
Juni, juli og august       Prøvetagning og analyser af badevand herunder de ekstra prøver. Bestemmelser af ophav foretages og
fejlkoblinger undersøges
September Opsamling på data fra analyserne og undersøgelserne af fejlkoblinger 
Oktober Rapportering af undersøgelserne færdig – herunder med forslag til evt. yderligere tiltag til politisk behandling i november
November

Politisk behandling af rapport på opsamling af tiltagene i 2019.

Baderåd

Lær de fem baderåd, inden du hopper i vandet:

 1. Lær at svømme.
 2. Gå aldrig alene i vandet.
 3. Læs vinden og vandet.
 4. Lær stranden at kende.
 5. Slip ikke børnene af syne.
Kort film om de fem baderåd

Slip ikke børnene af syne

Børn på stranden

Hvis dit barn bliver væk:

 1. Kontakt livredderen, hvis der er en på stranden
 2. Find ud af, hvor du sidst har set barnet. I vandet? Eller på land?

- Sidst set i vandet

I den situation skal du altid antage, at barnet er i livsfare og måske ved at drukne. Ring til alarmcentralen (1-1-2) med det samme og igangsæt en eftersøgning i vandet. Det er en god idé at eftersøge med strømmen.

- Sidst set på land

Start i første omgang en eftersøgning uden at slå alarm til alarmcentralen. Børn bliver ofte fundet i nærheden af iskiosker eller andre steder, der vækker særlig interesse i børnehøjde. Inddrag andre badegæster. Giv et grundigt signalement af barnet og få andre til at lede efter ham/hende. Udveksl mobiltelefonnumre. Lad altid en person blive på det sted, hvor barnet sidst er set. Start eftersøgningen der, hvor barnet sidst er set, og husk at børn tit vil gå med solen i ryggen.

Børn drukner stille

Når børn drukner, sker det som regel hurtigt, pludseligt og i stilhed. Børn hverken råber eller plasker, når de kommer i vanskeligheder. De forsvinder bare. Derfor er det afgørende at holde øje med både små og større badende børn.

Fortæl dine børn, at vi skal passe lige så godt på hinanden ved vandet som i trafikken. Skab trygge og overskuelige rammer for børnene og hold øje med dem.

Det er dit ansvar som forælder aldrig at slippe børn af syne. Du må på intet tidspunkt efterlade børn alene ved vandet. Heller ikke for bare at gå på toilettet eller hente noget i bilen. Tag dem med.

Læs meget mere om bade- og vandsikkerhed på www.respektforvand.dk (nyt vindue).