Belysningen på veje og stier vedligeholdes af SEAS-NVE. Det vil sige, at hvis du har du registreret en lampe uden lys, skal det fejlmeldes til SEAS-NVE på en af følgende måder:

Vejbelysningen tænder og slukker efter fotoceller, som registrerer hvor lyst/mørkt, der er. På de strækninger, hvor der er blevet etableret ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af luftledninger, vil vejbelysningen være dæmpet i tidsrummet fra kl. 22. til 06.

Den samlede brændetid på et år er ca. 3950 timer. Det svarer til at vejbelysningen i gennemsnit er tændt ca. 11 timer i døgnet.

Hvorfor er lyset tændt om dagen?

4 gange om året er der serviceeftersyn på samtlige lamper i kommunen. Servicen foregår inden for normal arbejdstid i dagtimerne.