Vi styrker biodiversiteten til glæde for både mennesker og insekter

Som borger vil du opleve, at græsset bliver længere, at træstammer får lov at blive liggende, at der plantes flere arter, som hører naturligt til, og at vi plejer på nye måder, der giver rum for flere urter, i stedet for det traditionelle græs.

Her på siden kan du se det Hørsholm Kommune allerede har gang i og finde inspiration til hvordan du selv kommer i gang med den vilde have eller i din grundejer- eller boligforening.

På hjemmesiden vildmedvilje.dk/horsholm/er der mere information at hente.

Kommunens vilde initiativer

I 2021 og 2022 kan en hel række forskellige biodiversitetstiltag opleves 1:1 i Hørsholm Kommune. Tiltagene skal vise, hvad der virker i omstillingen til en mere rig og varieret natur samt en mere naturvenlig drift på de kommunale arealer. 

På hjemmesiden vildmedvilje.dk/horsholm/er der mere information at hente.

Vær med til at gøre Hørsholms natur vild og bæredygtig

Vi skal lære af hinanden og blive klogere på hvordan man kan arbejde med biodiversitet i haver og på grønne områder.

Derfor har vi lavet en side på Borgerlab, hvor alle kan bidrage med erfaringer, ideer, forslag til arrangementer, samt videoer og billeder af jeres haver og projekter.

se mere på Borgerlab

Til foråret lancerer vi en konkurrence, hvor haveejere, boligforeninger og virksomheder kan konkurrere om at blive Hørsholms vildeste have eller grønne område. Vinderen kåres i sensommeren 2022, så alle opfordres til allerede nu at planlægge og iværksætte initiativer for biodiversitet i haverne.

6 gode råd til den vilde have.

Hvis du ikke allerede har en giftfri have, så indstil
brugen af alle former for sprøjtegifte i haven. Det er
ikke kun ukrudt og skadedyr der lader livet det gør
et væld af andre dyr og insekter også. Søg i stedet
at skabe balance i din have ved. f.eks. at sætte fuglekasser
op eller skabe andre levesteder for fugle,
der så kan spise evt. skadedyr.

 

Klip din hæk ned til efteråret. Tidligst efter Sankt.
Hans. Så kan den vokse frit i foråret, hvor fuglene
kan bygge deres reder.

Læg bunker af grene, eller større stammer på jorden.
Ved at efterlade dødt træ skabes der livsbetingelser
og dermed levesteder for mange insekter og
svampe der lever af, og i det døde træ. For at give
flest mulige insekter og svampe gode livsvilkår kan
man med fordel efterlade bunker eller stammer
både i solbeskinnede og skyggede dele af haven.
Grenbunker giver også rede - og overvintringsmuligheder
til pindsvinet.

Udvælg områder af græsplænen der kun slås én
eller to gange om året, og lad alle de andre planter
vokse op med græsset. Når græsset slås, er det
vigtigt at fjerne det afklippede materiale. Når man
fjerner næringen, giver det nemlig endnu flere
plantearter.

Læg en bunke jord, grus eller store sten på et solbeskinnet
sted i haven. De jordboende bier graver
deres reder i det varme blottede jord, fuglene støvbader
og de vekselvarme dyr f.eks. snoge og firben
vil bruge bunken til at varme sig. Alle hulhederne
og krogene mellem de store sten vil skabe forskellige
miljøer, der tiltrækker insekter, og dermed andre
dyr.

Så blomstrende urter, eller plant blomstrende
træer og buske. Sommerfugle, bier, svirrefluer og
mange flere samler føde i blomsterne. De naturligt
hjemmehørende plantearter har generelt mange
flere insekter tilknyttet, forsøg derfor at så og plante
hjemmehørende vegetation.