Vi styrker biodiversiteten til gælde for både menneske og insekter

Som borger vil du opleve, at græsset bliver længere, at træstammer får lov at blive liggende, at der plantes flere arter, som hører naturligt til, og at vi plejer på nye måder, der giver rum for flere urter, i stedet for det traditionelle græs.

Her på siden kan du se det Hørsholm Kommune allerede har gang i og finde inspiration til hvordan du selv kommer i gang med den vilde have eller i din grundejer- eller boligforening.

Glæd dig for der kommer flere initiativer til. 

Kommunens vilde naturinitiativer

Vi har allerede sået mere en 10.000 kvm med farverige blomster og urter, til glæde for både mennesker og insekter.

Hørsholm kommune er giftfri.

Det vil sige, at vi ikke sprøjter med pesticider på kommunens arealer.

Vi bekæmper i stedet ukrudt med damp eller brænding. 

Vi har i stigende grad fokus på at lade kommunens mange græsarealer stå mere naturligt hen. At lade græsset stå, rummer et fantastisk potentiale for en masse forskellige arter, til glæde for især insekter. 

Selvfølgelig tager vi højde for trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved vejene. 

Vi har fokus på at udpege nye arealer, hvor vi kan udvikle biodiversiteten. Derfor er vi i gang med at kortlægge kommunens vejrabatter og andre "ikke steder" hvor vi kan blomster. 

Sådan laver du din have mere bæredygtig

Herunder har vi samlet en række gode råd, som du måske kan bruge, hvis du planlægger at udvikle din have i en mere bæredygtig retning. 

Den vilde have

Variation i levesteder er vigtigt for at kunne understøtte flere arter for både flora og fauna. Levesteder kan være elementer som søer og vandhuller, gamle træer med hulheder og dødt ved.

Forskelle i lys- og skyggeforhold har også en betydning.

Har du natursten til overs? Placer dem et solrigt sted på jorden og gør noget ud af at det, så det også bliver et flot element i haven.

Mange små dyr er glade for varme. Overfladen af stenene opvarmes af solens stråler og skaber dermed et attraktivt sted for dyrene at solbade, samtidig med at de hurtigt kan krybe i skjul, hvis de føler sig truet.

Grønne områder kan forsinke nedbør og mindske risiko for oversvømmelser. Lavninger i terrænet kan give en naturlig forsinkelse af vandet, men vegetation har også forsinkende egenskaber.

Vegetation optager nedbør i løvet og i rødderne og bremser således også vandet.

Jo mere vegetation og jo mindre befæstelse der er i parken, jo større mulighed er der for at bremse vandet. Variation i løvfældende og stedsegrønne arter har også betydning, da de har forskellige egenskaber for at optage vandet.

Har du et sted i din have, der tit bliver oversvømmet i våde tider? Lavninger i terræn kan være alt fra en større fordybning i græsplænen til et mindre regnvandsbed med planter, der kan tåle at vokse et sted, hvor der nogle gange er meget vådt og andre gange temmelig tørt.

Biodiversitet er et vidt begreb, der favner både mangfoldighed af levesteder og arter. Diversiteten af arter og levesteder bestemmes i høj grad af planterne, da planter ofte former levevilkårene for øvrige organismer.

En høj diversitet af planter skaber derfor generelt en høj diversitet af andre arter.

Fx er sommerfugle afhængige af helt specifikke planter.

Mange smådyr er tilpasset planter, som er hjemmehørende i Danmark. Vælg derfor så mange danske arter som muligt, når du skal købe planter til haven.

Mange træer, buske, stauder og urter kan forsyne dig med direkte høstbare produkter. Når du gror dine egne grøntsager, er du med til at nedsætte transporten fra bonde til butik, og fra butik og hjem.

Dermed reduceres CO2-forbruget, samtidig med at du får glæden ved at dyrke din egen mad.

Vælg planter med spiselige bær, frugter, blomster, nødder, eller som i sig selv er spiselig, fx kan rosmarin bruges som en lav busk eller hæk.

Grønne områder kan indeholde gode miljøer, som kan danne ramme for læring for både børn og voksne.

Lav en køkkenhave. Når børn og unge er med til at plante, gro og høste grøntsager får de et særligt ejerskab til maden og lærer samtidig om naturens kredsløb.

Muld er vigtig for jordens frugtbarhed. Organisk materiale i form af gren- og græsafklip danner fødegrundlag for en lang kæde af nedbrydende organismer.

Ved at omsætte materialet er organismerne med til at forbedre jordens struktur og næringsindhold, så den dels er frugtbar, dels er bedre til at optage vand.

Hvor det er muligt, lad materialer blive i haven. Under buske og træer kan man med fordel smide grene og blade, så det kan nedbrydes lokalt og give næring til dine planter.