Kløverstierne er et landsdækkende koncept, der er udviklet af Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund og Nordea-fonden.

Indbydelse til workshop

Alle interesserede inviteres til workshop om de kommende Kløverstier tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 til 18.30 i kantinen på Usserød Skole. Her vil stikonceptet blive præsenteret, og vi vil i fællesskab finde frem til ruternes forløb og seværdigheder.

Vi håber at se en masse interesserede til workshop om de kommende stier. Lokale foreninger og Hørsholmborgere fra Usserød har sikkert både ønsker til, hvad stierne skal kunne bruges til, eller også ligger de inde med spændende historisk viden, som det kan være sjovt at få frem i lyset” siger Kristin Arendt, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

Se indbydelse

Program

  1. Velkomst v. formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Kristin Arendt
  2. Introduktion til Kløverstikonceptet v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Center for Teknik
  3. Workshop hvor alle kan komme med forslag til forløb og seværdigheder på ruterne 
  4. Tak for i dag

Tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta om Kløverstier

Kløverstier er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskere til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. De anlægges som nye afmærkede ruter på det eksisterende vej- og stinet. De sammenkæder steder af interesse og formidler f.eks. viden og små historier om lokalområdet, men også gerne alt mulig andet. Fire ruter á fire forskellige længder og farver udspringer fra samme udgangspunkt – Kløverpælen, som placeres i Usserød.

Kløverstierne er med til at opfylde Hørsholm Kommunes ønske om at etablere let adgang til motion, at styrke formidlingen til kulturseværdigheder og andre oplevelsesmuligheder lokalområdet, samt at give institutioner et fantastisk redskab til at få børn som voksne, unge og ældre ud i den friske luft. Kløverstierne bidrager til folkesundheden ved at gøre det let for både lokale borgere og besøgende at bevæge sig rundt i byen. Kløverstierne forbinder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måde.

Da der i forvejen findes afmærkede motionsruter i både Kokkedal Skov og Rungsted Hegn vil kløverstierne bestå af mere bynære ruter, og Miljø- og Planlægningsudvalget har i den forbindelse peget på Usserød.

Viden om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos brugervenlige mobil app samt fysiske pæle og skilte.

Kløverstier

Se Kløverstier andre steder i landet eller find inspiration til din næste tur i det fri.

https://www.friluftsraadet.dk/kloeverstier