I det daglige samarbejder Hørsholm Kommune med Trafikselskabet Movia og nabokommunerne om en så god busdrift som mulig. Movia fungerer som rådgiver for kommunen ved tilrettelæggelse af busdriften. Det er desuden Movia, der udarbejder de egentlige køreplaner, står for kundeinformationen og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Hørsholm Kommune har 10 buslinjer, hvoraf den ene er en natbus. Flere af busserne har endestation i kommunen – enten ved Rungsted Kyst eller Kokkedal Station.

Flextur er et tilbud til dig, når de almindelige buslinjer ikke passer til dit behov.

Hørsholm Kommune tilbyder Movia Flextur alle dage mellem kl. 6:00 og 23:00. En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Det er en tur, du bestiller på det tidspunkt, du ønsker. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bliver hentet ved kantstenen – af en minibus eller en taxa – men det er ikke taxakørsel. Du kører ofte sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Så du kører ikke nødvendigvis den direkte vej, men betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination. Alle kan benytte Flexture.

Startgebyret er 36 kr., som dækker de første 10 km, herefter koster det 6 kr. pr. km. Kørslen skal bestilles senest 2 timer før opsamling, og turen kan bestilles og betales på internettet. Børn under 12 år (uden følgeskab af en voksen) betaler halv pris.

På mere at vide om Flextur på www.moviatrafik.dk/Flexkunde (nyt vindue)

Flextur app

Flexture bestilles på telefon 70 26 27 27 eller direkte fra mobilen via app’en Flextur (den er gratis og kan hentes der, hvor du plejer at hente dine apps). Man kan læse meget mere om tilbuddet på www.moviatrafik.dk/flexkunde (nyt vindue) 

Er du svært bevægelseshæmmet og kan du ikke benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge kørsel til fritidsformål gennem Flexhandicap, der bliver varetaget af Movia. Kørselsordningen dækker hele Movias område (det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer).

Du betaler et medlemsgebyr samt en udgift pr. tur.

Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris. Husk at fortælle det i forvejen, hvis du skal have ledsager med. Du kan læse mere om priser og vilkår på Movias hjemmeside (nyt vindue).

Du søger om Flextrafik ved at hente ansøgningsskemaet på Movias hjemmeside (nyt vindue), udfylde det og sende det til:

HØKO
Postboks 406
2970 Hørsholm

eller jbe-post@horsholm.dk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Flextrafik Kundecenter på 70 26 27 27. Eller kommunens Kontaktcenter på telefon 48 49 00 00, mandag-fredag mellem kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17.

For øvrig information om busser, aktuel trafikinformation, kommende køreplanskift m.v. henvises til Movia på www.dinoffentligetransport.dk (nyt vindue).

Hvis du har spørgsmål til køreplaner, priser samt ris eller ros kan du også kontakte Movias kundecenter via hjemmesiden.

Forslag til ændringer i busdriften i Hørsholm Kommune kan sendes til Center for teknik på bom-post@horsholm.dk

Du kan få mere information om den kollektive trafik på følgende hjemmesider: