Nyt projektområde Kystbeskyttelse mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommunes Miljø og Planlægningsudvalg vedtog i efteråret 2017, at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at udføre kystbeskyttelse på den kommunalt ejede strækning mellem Bukkeballevej og højden syd for Mikkelborg. Ansøgningen er indsendt november 2017.

Læs mere om projektet, ansøgningen og den politiske proces på kommunens hjemmeside. Det er punkt nr. 4 på dagsordnen. (nyt vindue).

Der afholdes et åben borgermøde om projektet 1. marts 2018 kl 17-19 i kantinen på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2. Dette vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt skrevet om i Ugebladet. De borgere som blev direkte indkald til borgermøde om et tidligere projekt i september 2016 bliver også denne gang direkte inviteret. Det tidligere projekt løb fra havnen i syd, mens det nye projekt først starter ved Bukkeballevej.

 

 

Nyt projektområde

Gammelt projektområde