Oktober 2020 – Kyststrategi: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision foreligger nu i høring

Hørsholm Kommune har udarbejdet en landskabs, natur – og adgangsanalyse samt en præsensation af kystbeskyttelsesmetoder. Dette materiale danner sammen med den tekniske baggrundsrapport for kyststrækningen Strategi for kystbeskyttelse, som blev præsenteret ved et borgermøde d. 25 september 2019, baggrund for Kyststrategi: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision, som nu foreligger i høring.

Har du input til Kyststrategi: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision så er du velkommen til at henvende dig til miljo@horsholm.dk att. Kamilla Hansen

Det er muligt at komme med input frem til fredag d. 6 november 2020 kl. 09.00

Udkast til Kyststrategi: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision (åbner pdf i nyt vindue)

Udkast til Bilag 1: Natur, landskabs – og adgangsanalyse (åbner pdf i nyt vindue)

Udkast til Bilag 2: Kystbeskyttelsesmetoder (åbner pdf i nyt vindue)

Udkast til Bilag 3: Teknisk Baggrundsrapport (åbner pdf i nyt vindue)

 

Oktober 2019 - Referat og præsentation fra borgermøde 25. september 2019

Præsentation fra COWI (pdf - åbner i nyt vindue).

Referat fra møde (pdf - åbner i nyt vindue).

September 2019 - Strategi for kystbeskyttelse

Hørsholm Kommunes strategi for kystbeskyttelse foreligger nu i udkast, og vi inviterer til informationsmøde onsdag den 25. september kl. 17.30 -19.00 på rådhuset i kantinen.

Invitation til informationsmøde om kystbeskyttelsesstrategi.

Strategi for Hørsholm Kommunes kystbeskyttelse UDKAST. (11.500 KB)

  • Hvordan skal kysten se ud om 50 – 100 år?
  • Hvilke målsætninger for kysten indeholder kommuneplanen?
  • Hvad gælder for de forskellige delstrækninger?
  • Hvordan skal kysten sikres mod erosion og oversvømmelse?
  • Hvad er grundlaget for kommunens fremtidige behandling af ansøgninger om kystbeskyttelse?
  • Hvordan sikres Rungsted Strandvej, Rungsted Havn og private ejendomme mod erosion og oversvømmelse?

 

Gamle nyheder

2018 - Borgermøde Om delprojektområde mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommunes Miljø og Planlægningsudvalg vedtog i efteråret 2017, at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at udføre kystbeskyttelse på den kommunalt ejede strækning mellem Bukkeballevej og højden syd for Mikkelborg. Ansøgningen er indsendt november 2017.

Læs mere om projektet, ansøgningen og den politiske proces på kommunens hjemmeside. Det er punkt nr. 4 på dagsordnen. (nyt vindue).

Der afholdes et åben borgermøde om projektet 1. marts 2018 kl 17-19 i kantinen på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2. Dette vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt skrevet om i Ugebladet. De borgere som blev direkte indkald til borgermøde om et tidligere projekt i september 2016 bliver også denne gang direkte inviteret. Det tidligere projekt løb fra havnen i syd, mens det nye projekt først starter ved Bukkeballevej.

 

 

Nyt projektområde

Gammelt projektområde

 Billede af kyststrækning, Nyt projektområde  Billede af kyststrækning, Gammelt projektområde