Et aktivt nabonetværk kan forhindre op til hvert 4. indbrud. Tilmelding til Nabohjælp og borgeres opmærksomhed i nærområdet kan have afgørende betydning for, om tyven netop vælger jeres område.

Når du tilmelder dig til Nabohjælp, får du tilsendt klistermærker til din postkasse og hoveddør. Det viser uvedkommende gæster, at på jeres vej hjælper og holder I øje med hinanden.

Du får også adgang til et digitalt nabohjælpssystem, som du kan bruge til at koordinere nabohjælpen med dine naboer.

Med Nabohjælp får du adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget mistænkeligt. Du får også gode råd og vejledning til at sikre dit hjem mod indbrud – også når du skal på ferie.


Hvordan kommer jeg i gang?

  • Du tilmelder dig gratis på Nabohjælps hjemmeside nabohjaelp.dk (nyt vindue) og får en profil.
  • Du modtager et velkomstbrev med klistermærker.
  • Du inviterer dine naboer enten ved hjælp af de postkort, som du får med velkomstbrevet, eller via din profil.
  • Du bestemmer selv, hvilke naboer du vil invitere i dit netværk, og hvem der får adgang til dine ferieoplysninger.


Retningslinjer for opsætning af Nabohjælp-skilte

Som udgangspunkt, kan kommunen give tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte på mindre boligveje. På gennemfartsveje, fordelingsveje, primære trafikveje og sekundære trafikveje, gives der ikke tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte, da skiltene ikke er trafikal afmærkning, og derfor kan virke distraherende og fjerne fokus fra de vigtige færdselstavler.

Hvis man ønsker at opsætte Nabohjælp-skilte skal man sende sin ansøgning til bom-post@horsholm.dk.

En ansøgning skal indeholde oplysninger om det ønskede antal skilte og deres placering, herunder et kortbilag over placeringen, og evt. et foto fra stedet.

Ansøgningen skal desuden angive, hvordan skiltet ønskes opsat, dvs. på en eksisterende stander eller på en ny stander. Ifølge færdselsloven må nabohjælpskilte ikke placeres på samme stander, som færdselstavler eller tæt ved signalanlæg el. lign. Det betyder, at de f.eks. ikke må opsættes på en stander med ”Blind vej”-skilt eller vejnavneskilte.

Hvis der er behov for, at opsætte skiltet på egen stander, skal nedgravning af denne stander udføres af en entreprenør, som også kan sørge for, at ansøge om gravetilladelse.

Alle omkostninger påhviler ansøgeren, herunder indkøb af skilt, etablering/opsætning, vedligeholdelse og f.eks. genopsætning i forbindelse med påkørsel eller hærværk.