Spørgsmål og svar om parkering

Læs om parkeringsregler i Hørsholm Kommune i Guide til Parkering (nyt vindue - pdf).

Det er ikke lovligt at parkere med hjul på fortovet i Hørsholm Kommune. Inden for tættere bebygget område - inden for byzoneskilt - må man hverken må standse eller parkere, helt eller delvist på

  • Fortov.
  • Cykelsti.
  • Gangsti.
  • Yderrabat.
  • Midterrabat.
  • Helleanlæg.

For at undgå langtidsparkering af store køretøjer i boligområder, har Hørsholm Kommune indført parkeringszone.

Parkeringszonen er afmærket med P-zonetavler på alle indfaldsveje til området og restriktionerne retter sig primært mod lastbiler, busser og trailere over 3500 kg med parkering over 2 timer, samt mod campingvogne og traktorer med parkering over 18 timer.

Efter indførelse af restriktionerne kan disse køretøjer forlanges fjernet, eller ejeren kan pålægges en bøde for ulovlig parkering i henhold til færdselsloven § 121. Det er politiet, der står for håndhævelse af restriktionerne.

Langtidsparkering for disse køretøjer kan herefter foregå i Kokkedal Industripark, der ligger uden for den etablerede parkeringszone eller vest for motorvejen (under hensyntagen til gældende regler i henhold til Færdselsloven).