Læs mere om:

A-veje

A-veje er overordnede kommuneveje. Det er trafikveje, fordelingsveje og stamveje i større boligområder samt adgangsveje til kommunale institutioner og stationer samt parkeringspladser, skolestier og Hovedgaden. Snerydning og glatførebekæmpelse sker i tidsperioden fra kl. 04:00 til kl. 22:00. Cykelstier dog fra kl. 03:00. Gælder dog ikke ved ekstreme vejrforhold.

Busstoppesteder og fodgængerovergange sneryddes og glatførebekæmpes inden for normal arbejdstid.

B-veje

B-veje er øvrige kommuneveje. Der vil først blive ryddet sne, når A-vejene er behandlet og kun indenfor normal arbejdstid, som er fra kl. 07:00 til kl. 15:30 (fredage til kl. 12). På B-veje bliver der ikke saltet eller gruset.

C-veje

C-veje er de private fællesveje, fortove og stier. Her er det grundejerne (med vejret), som har pligt til at snerydde og salte eller gruse på både fortov og vejbane. 

Klik på kortet nederst på siden for at se om din vej er en A, B eller C vej.

I byområder og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, at foretage snerydning og saltning eller grusning af fortov og sti ud for ejendommen. Dette skal ske snarest muligt efter snefald, eller når det er blevet glat.

Som en særlig service rydder Hørsholm Kommune dog sne på følgende fortove:

 • Usserød Kongevej mellem Rungstedvej og Hørsholm Alle
 • Ørbæksvej mellem Johannevej og Usserød Kongevej
 • Selmersvej
 • Østre Stationsvej
 • Vestre Stationsvej
 • Højmosen
 • Ådalsvej
 • Ådalsparkvej
 • Alsvej
 • Bolbrovej mellem Usserød Kongevej og Stadion Alle

Arbejdet udføres udelukkende som en service og medfører ikke, at kommunen samtidig påtager sig erstatningsansvar i tilfælde af tilskadekomst m.v. på grund af manglende snerydning og glatførebekæmpelse.

Undtagelser

Der er i Hørsholm Kommune besluttet, at enkelte stier ikke sneryddes og glatførebekæmpes ved kommunens foranstaltning:

 • Østre Banesti fra Rungstedvej til Vallerød Banevej
 • Sti ved Linstowsvej fra Vestre Stationsvej til Linstowsvej
 • Damstien fra Kirkegårdsvej langs Springdammen til Hørsholm Kongevej
 • Gangsti fra Helenevej til Østre Banesti