Hørsholm Kommune

Kommunen snerydder og glatførebekæmper på offentlige veje og stier fra 1. november til 1. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode. Snerydning og glatførebekæmpelsen er opdelt i såkaldte vintervejklasser, som beskrives nedenfor. Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Hørsholm Kommune i øvrigt sker efter bestemmelserne i Vinter- og renholdelsesregulativ (nyt vindue - pdf).

Private grundejere

Snerydningen og saltning/grusning af glatte fortove er grundejernes ansvar. Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller glatførebekæmpelse her, er det de tilstødende grundejere, som er erstatningsansvarlige.

Læs mere om: