Hvad kan veterankoordinatoren hjælpe med?

Veterankoordinatoren har ikke myndighedsansvar og fungerer derfor ikke som sagsbehandler. Veterankoordinatoren vil kunne formidle sin viden om veteranens særlige situation til andre kommunale instanser ved fx at deltage i samtaler med veteranens sagsbehandler.

Veterankoordinatoren kan være behjælpelig med:

  • Råd og vejledning til veteraner og deres pårørende omkring offentlige tilbud til veteraner.
  • Koordinering af tværfaglig indsats for veteraner.
  • Formidle kontakt for veteraner til forskellige organisationer og støtteforeninger for veteraner.
  • Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Veterankoordinator Lotte Cooper kan kontaktes på loc@horsholm.dk eller på mobil 29299401.

Kender du Veterancentret?

Som soldat, veteran eller pårørende har du altid mulighed for at få hjælp og støtte hos Forsvarets Veterancenter.

Døgntelefon: 72 81 97 00

Læs mere på veteran.forsvaret.dk