Restauranter kan være ejet af personer eller af selskaber. I begge tilfælde skal der ansøges om alkoholbevilling.

Det er en forudsætning for at få alkoholbevilling, at vedkommende myndighed har godkendt de pågældende lokaler - det kan typisk være bygningsmyndigheden og/eller brandmyndigheden.

Alle fødevarevirksomheder, herunder restaurationer (også selv om der kun serveres drikkevarer), skal desuden have en autorisation eller registrering fra Fødevarestyrelsen - se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på:

  • At du ikke må åbne virksomheden, før lokalerne er godkendt.
  • At du ikke må udskænke alkohol, herunder øl og vin, før alkoholbevilling er udstedt.

Læs mere

Du skal være mindst 25 år, dog kun 23 år, hvis du er uddannet i branchen. Du skal være myndig og ikke under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Derudover vurderes bl.a. din evne til at drive restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling på forsvarlig vis og dine økonomiske forhold. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

For at et selskab m.v. (juridiske personer) kan få alkoholbevilling skal direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne være mindst 25 år, dog kun 23, hvis de er uddannede i branchen, og myndige. Derudover vurderes bl.a. ansøgers evne til at drive restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling på forsvarlig vis og ansøgers økonomiske forhold. Selskabet og selskabets direktion samt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Endelig er der nogle særlige krav til selskabets vedtægter og finansiering m.v., som skal være opfyldt.

Ansøgningsskema skal sendes til Nordsjællands Politi.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Nordsjællands Politi, Tilladelser og Bevillinger, Østergade 1, 3400 Hillerød, tlf. 48 26 14 48, eller du kan hente ansøgningsskemaerne på politiets hjemmeside.

Politiet behandler ansøgningen og sender derefter sagen med indstilling til Hørsholm Kommune.

I Hørsholm Kommune har økonomiudvalget delegeret kompetencen til at give alkoholbevilling, godkende bestyrere og give tilladelse til udvidet åbningstid efter kl. 02:00 til administrationen.

Alkoholbevilling gives højst for 8 år ad gangen. Det er restauratørens ansvar selv at ansøge om ny alkoholbevilling i god tid inden udløbet.

Alkoholbevilling kan begrænses og betinges bl.a. under hensyn til oplysningerne i ansøgningen om erfaring med restaurationsdrift og de økonomiske forhold for ansøger og for virksomheden, beliggenhed og virksomhedskonceptet.

Der skal altid godkendes bestyrer til et forretningssted, hvis ejeren er et selskab, en forening eller lign. eller hvis en restauratør driver flere forretningssteder.

I Hørsholm Kommune kan du holde åbent indtil kl. 02:00.

Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger kan du sende en mail til Politik, Udvikling og Borgerservice, skriv til pol-post@horsholm.dk.