Restauranter kan være ejet af personer eller af selskaber. I begge tilfælde skal der ansøges om alkoholbevilling.

Det er en forudsætning for at få alkoholbevilling, at vedkommende myndighed har godkendt de pågældende lokaler - det kan typisk være bygningsmyndigheden og/eller brandmyndigheden.

Alle fødevarevirksomheder, herunder restaurationer (også selv om der kun serveres drikkevarer), skal desuden have en autorisation eller registrering fra Fødevarestyrelsen - se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på:

  • At du ikke må åbne virksomheden, før lokalerne er godkendt.
  • At du ikke må udskænke alkohol, herunder øl og vin, før alkoholbevilling er udstedt.

Læs mere