Erhvervsmentorordningen

Vi stiller vores kompetencer, viden og erfaring gratis til rådighed. Vi vil være professionelle sparringspartnere i alle virksomhedens forhold. Vi og vores netværk hjælper med at finde tekniske og økonomiske løsninger til udvikling af forretningen. Vi påtager os små og store opgaver og der er ingen tidsbegrænsning på samarbejdet.

Konceptet baserer sig på, at der til iværksætteren knyttes en mentor eller eventuelt flere mentorer fra det samlede mentorkorps. Dette sker efter en kontakt mellem virksomheden og Nordsjælland Erhvervsmentorer, som foretager visiteringen på baggrund af de modtagne planer og oplysninger. Under forløbet kan der vise sig behov for rådgivning på flere områder og dermed tilknytning af flere mentorer.

For iværksætterne er sparringen gratis og mentorerne modtager ikke honorar for deres arbejde.

Vi glæder os til at hjælpe dig frem til succes!
Besøg os på www.erhvervsmentorer.dk (nyt vindue)