I henhold til loven om erhvervsfremme, skal regionerne og de regionale vækstfora udarbejde en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi. Strategien skal bl.a. skabe sammenhæng mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse.

Indtil den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi godkendes medio 2015 gælder den nuværende erhvervsudviklingsstrategi.

Læs mere om støtte og ansøgningsfrister på www.regionh.dk/vaekstforum (nyt vindue).

Vækstforum har for perioden 2011-13 lagt en strategi for regionens erhvervsudvikling under overskriften. ”Hovedstaden – Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor”. Nøgleord for indsatsen er viden, bæredygtighed, vækst og internationalisering.

Indtil den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi godkendes medio 2015 gælder den nuværende erhvervsudviklingsstrategi.

På baggrund af erhvervsudviklingsstrategien udpeger Vækstforum løbende initiativer og projekter, som kan støttes med regionale midler og EU-strukturfondsmidler.