• Hørsholm Kommune modtager kun elektroniske faktura. Det kræver et EAN-nummer. Alle myndigheder og offentlige institutioner har et 13-cifret EAN-nummer.
  • Er du i tvivl om EAN-nummeret på modtageren af fakturaen, kan du kontakte den institution, afdeling eller anden enhed, som du vil sende fakturaen til.

 

Elektronisk faktura

Hvis du ikke selv har mulighed for at sende en faktura i elektronisk format, kan du benytte fakturablanketter fra virk.dk (nyt vindue), som er den digitale indgang til det offentlige. Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit NemID.

Betalingsfrister

Standard betalingsbetingelsen er 30 dage netto.

Det gælder naturligvis ikke for de virksomheder, der har indgået kontrakter/samhandelsaftaler, hvor en kortere eller længere betalingsbetingelse er aftalt.

EAN-numre

Integration - 5798008382369

Jobcenter/Dagpenge - 5798008382390

Jobhuset (team jobsøgning) - 5798008383175

Jobhuset - 5798008383434

Pension/boligydelse - 5798008382376

IT - 5798008382604

Borgerservice - 5798008382635

Helbredstillæg - 5798008383717

Voksenteam 1 - 5798008382345

Social/Psykiatri - 5798008383427

Voksenteam 2 - 5798008383540

Åstedet - 5798008382437

Solskin - 5798008382512

Bofællesskabet Højmose Vænge - 5798008383571

Tværgående Borgerforløb, Børn og Unge - 5798008383748

Tværgående Borgerforløb, Voksne - 5798008383755

Børn og Unge - 5798008382710

Kommunal Tandpleje - 5798008382727

Tandreguleringsklinikken - 5798008383496

Tandklinikken Vallerød-skolen - 5798008383489

Sundhedsplejen - 5798008382758

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - 5798008382765

 

Center for Dagtilbud og Skole - 5798008382666

Skoleteknisk Afdeling - 5798008382703

Rådhuslager - 5798008382901

Rengøring - 5798008382291

Kantine - 5798008382307

Risikostyring - 5798008382697

Betjentstuen - 5798008383243

Ejendom - 5798008382550

Plan og Byudvikling - 5798008382567

Vedligeholdelsesprogram bygninger - 5798008383441

Hørsholm Bibliotek - 5798008382772

Hørsholm Bibliotek, administration - 5798008383625

Trommen - 5798008383250

Turistinformationen - 5798008383632

Kultur og Fritid - 5798008382789

Fritidshuset - 5798008382796

Musikskolen - 5798008382802

Hørsholm Idrætspark - 5798008382819

Politik - 5798008382741

 

Center for Sundhed og Omsorg - 5798008382406

Trænende terapeuter - Louiselund - 5798008383663

Kørsel - 5798008383557

Hjælpemidler - 5798008382413

Kropsbårende hjælpemidler - 5798008383274

Hjælpemiddel depot - 5798008383281

Hjemmehjælp - 5798008382420

Distrikt 1 Aften/Nat - 5798008383236

Distrikt 2 Rådhus - 5798008383199

Distrikt 3 Rungsted - 5798008383205

Distrikt 4 Sophielund - 5798008383212

Distrikt Hjemmesygeplejerskerne - 5798008383458

Selmersbo - 5798008382444

Aktivitetscentret Sophielund - 5798008382451

Plejeboligerne Sophielund - 5798008382475

Plejecenter Louiselund - 5798008383601

Louiselund midl. pladser - 5798008383649

Louiselund fælles - 5798008383724

Breelteparken - 5798008382482

Margrethelund - 5798008382499

Daghjemmet Kammerhuset - 5798008382505

 

Vej og Park - 5798008382543

Miljø - 5798008382574

Affald - 5798008383366

Materielgården - 5798008382581

Regningsdebitor - 5798008383700

Økonomi - 5798008382321

Udbud og Indkøb - 5798008382611

Løn og Personale - 5798008382628

Hørsholm Skole - 5798008382826

Rungsted Skole - 5798008382833

Usserød Skole - 5798008382840

Vallerødskolen - 5798008382857

Ungdomsskolen - 5798008382864

Hørsholm Børnegård - 5798008382888

Lions - Løvehuset - 5798008382932

Lions - 5798008382956

Børnehuset Skovvænget - 5798008382987

Regnbuen  - 5798008383014

Jægerhuset - 5798008383021

Mariehøj - 5798008383038

Børnegården Alsvej - 5798008383069

Ulvemosehuset - 5798008383090

Æblegården - 5798008383113

Ådalsparken vuggestue og børnehave - 5798008383120

Lions - Solhuset - 5798008383588

De kommunale Børnehuse - 5798008383380

Usserød Skole SFO - 5798008383144

Ådalsparkens fritidscenter - 5798008383151

Kommunal Dagpleje - 5798008383168

Rungsted Havn - 5798008383670