• Hørsholm Kommune modtager kun elektroniske faktura. Det kræver et EAN-nummer. Alle myndigheder og offentlige institutioner har et 13-cifret EAN-nummer.
  • Er du i tvivl om EAN-nummeret på modtageren af fakturaen, kan du kontakte den institution, afdeling eller anden enhed, som du vil sende fakturaen til.

 

Elektronisk faktura

Hvis du ikke selv har mulighed for at sende en faktura i elektronisk format, kan du benytte fakturablanketter fra virk.dk (nyt vindue), som er den digitale indgang til det offentlige. Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit NemID.

Betalingsfrister

Standard betalingsbetingelsen er 30 dage netto.

Det gælder naturligvis ikke for de virksomheder, der har indgået kontrakter/samhandelsaftaler, hvor en kortere eller længere betalingsbetingelse er aftalt.

EAN-numre

Politik - 5798008382741

Pension/boligydelse - 5798008382376

IT - 5798008382604

Borgerservice - 5798008382635

 

Økonomi - 5798008382321 

Udbud og Indkøb - 5798008382611 

Løn og Personale - 5798008382628 

Rådhuslager  - 5798008382901 

Rengøring - 5798008382291 

Kantine - 5798008382307

Risikostyring - 5798008382697

Betjentstuen - 5798008383243

Ejendom - 5798008382550

Vej og Park - 5798008382543

Center Teknik - 5798008382567 

Miljø - 5798008382574

Affald  - 5798008383366 

Materielgården - 5798008382581 

Integration - 5798008382369 

Jobcenter/Dagpenge - 5798008382390 

Jobhuset (team jobsøgning) - 5798008383175 

Jobhuset - 5798008383434 

Hørsholm Bibliotek - 5798008382772 

Trommen - 5798008383250 

Turistinformationen - 5798008383632

Kultur og Fritid - 5798008382789 

Musikskolen - 5798008382802 

Hørsholm Idrætspark - 5798008382819

Voksenteam 1 - 5798008382345 

Social/Psykiatri - 5798008383427 

Voksenteam 2 - 5798008383540

Åstedet - 5798008382437

Solskin - 5798008382512 

Bofællesskabet Højmose Vænge - 5798008383571

Børn og Unge - 5798008382710 

Kommunal Tandpleje - 5798008382727

Tandreguleringsklinikken - 5798008383496

Tandklinikken Vallerød-skolen - 5798008383489

Sundhedsplejen - 5798008382758 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - 5798008382765 

Tværgående Borgerforløb, Børn og Unge -  5798008383748

Tværgående Borgerforløb, Voksne - 5798008383755

Center for Sundhed og Omsorg - 5798008382406 

Trænende terapeuter - Louiselund - 5798008383663

Kørsel - 5798008383557

Hjælpemidler - 5798008382413

Kropsbårende hjælpemidler - 5798008383274

Hjælpemiddel depot - 5798008383281

Hjemmehjælp - 5798008382420

Distrikt 1 Aften/Nat - 5798008383236 

Distrikt 2 Rådhus - 5798008383199

Distrikt 3 Rungsted - 5798008383205

Distrikt 4 Sophielund - 5798008383212 

Distrikt Hjemmesygeplejerskerne - 5798008383458

Selmersbo - 5798008382444 

Aktivitetscentret Sophielund - 5798008382451 

Plejeboligerne Sophielund - 5798008382475 

Plejecenter Louiselund - 5798008383601

Louiselund midl. pladser - 5798008383649

Louiselund fælles - 5798008383724 

Breelteparken - 5798008382482

Margrethelund - 5798008382499

Daghjemmet Kammerhuset - 5798008382505 

Center for Dagtilbud og Skole - 5798008382666 

Skoleteknisk Afdeling - 5798008382703 

Hørsholm Skole - 5798008382826 

Rungsted Skole - 5798008382833

Usserød Skole - 5798008382840

Vallerødskolen - 5798008382857

Ungdomsskolen - 5798008382864 

Hørsholm Børnegård - 5798008382888 

Lions - Løvehuset  - 5798008382932 

Børnehuset Skovvænget - 5798008382987 

Regnbuen - Lions - 5798008383014 

Jægerhuset - 5798008383021 

Mariehøj - 5798008383038 

Børnegården Alsvej - 5798008383069

Ulvemosehuset - 5798008383090 

Æblegården -  5798008383113

Lions - Solhuset - 5798008383588 

Ungdomshuset Stampen - 5798008383144 

Kommunal Dagpleje -  5798008383168

Rungsted Havn - 5798008383670