• Hørsholm Kommune modtager kun elektroniske faktura. Det kræver et EAN-nummer. Alle myndigheder og offentlige institutioner har et 13-cifret EAN-nummer.
  • Er du i tvivl om EAN-nummeret på modtageren af fakturaen, kan du kontakte den institution, afdeling eller anden enhed, som du vil sende fakturaen til.

 

Elektronisk faktura

Hvis du ikke selv har mulighed for at sende en faktura i elektronisk format, kan du benytte fakturablanketter fra virk.dk (nyt vindue), som er den digitale indgang til det offentlige. Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit NemID.

Betalingsfrister

Standard betalingsbetingelsen er 30 dage netto.

Det gælder naturligvis ikke for de virksomheder, der har indgået kontrakter/samhandelsaftaler, hvor en kortere eller længere betalingsbetingelse er aftalt.

EAN-numre

Integration - 5798008382369.

Jobcenter/Dagpenge - 5798008382390.

Jobhuset (team jobsøgning) - 5798008383175.

Jobhuset - 5798008383434.

Pension/boligydelse - 5798008382376.

IT - 5798008382604.

Borgerservice - 5798008382635.

Helbredstillæg - 5798008383717.

Voksenteam 1 - 5798008382345.

Social/Psykiatri - 5798008383427.

Voksenteam 2 - 5798008383540.

Åstedet - 5798008382437.

Solskin - 5798008382512.

Bofællesskabet Højmose Vænge - 5798008383571.

Tværgående Borgerforløb, Børn og Unge - 5798008383748.

Tværgående Borgerforløb, Voksne - 5798008383755.

Børn og Unge - 5798008382710.

Kommunal Tandpleje - 5798008382727.

Tandreguleringsklinikken - 5798008383496.

Tandklinikken Vallerød-skolen - 5798008383489.

Sundhedsplejen - 5798008382758.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - 5798008382765.

Center for Dagtilbud og Skole - 5798008382666.

Skoleteknisk Afdeling - 5798008382703.

Rådhuslager - 5798008382901.

Rengøring - 5798008382291.

Kantine - 5798008382307.

Risikostyring - 5798008382697.

Betjentstuen - 5798008383243.

Ejendom - 5798008382550.

Plan og Byudvikling - 5798008382567.

Vedligeholdelsesprogram bygninger - 5798008383441.

Hørsholm Bibliotek - 5798008382772.

Hørsholm Bibliotek, administration - 5798008383625.

Trommen - 5798008383250.

Turistinformationen - 5798008383632.

Kultur og Fritid - 5798008382789.

Fritidshuset - 5798008382796.

Musikskolen - 5798008382802.

Hørsholm Idrætspark - 5798008382819.

Politik - 5798008382741.

 

Center for Sundhed og Omsorg - 5798008382406.

Trænende terapeuter - Louiselund - 5798008383663.

Kørsel - 5798008383557.

Hjælpemidler - 5798008382413.

Kropsbårne hjælpemidler - 5798008383274.

Hjælpemiddel depot - 5798008383281.

Hjemmehjælp - 5798008382420.

Distrikt 1 Aften/Nat - 5798008383236.

Distrikt 2 Rådhus - 5798008383199.

Distrikt 3 Rungsted - 5798008383205.

Distrikt 4 Sophielund - 5798008383212.

Distrikt Hjemmesygeplejerskerne - 5798008383458.

Selmersbo - 5798008382444.

Aktivitetscentret Sophielund - 5798008382451.

Plejeboligerne Sophielund - 5798008382475.

Plejecenter Louiselund - 5798008383601.

Louiselund midlertidige pladser - 5798008383649.

Louiselund fælles - 5798008383724.

Breelteparken - 5798008382482.

Margrethelund - 5798008382499.

Daghjemmet Kammerhuset - 5798008382505.

Vej og Park - 5798008382543.

Miljø - 5798008382574.

Affald - 5798008383366.

Materielgården - 5798008382581.

Regningsdebitor - 5798008383700.

Økonomi - 5798008382321.

Udbud og Indkøb - 5798008382611.

Løn og Personale - 5798008382628.

Hørsholm Skole - 5798008382826.

Rungsted Skole - 5798008382833.

Usserød Skole - 5798008382840.

Vallerødskolen - 5798008382857.

Ungdomsskolen - 5798008382864.

Hørsholm Børnegård - 5798008382888.

Lions - Løvehuset - 5798008382932.

Lions - 5798008382956.

Børnehuset Skovvænget - 5798008382987.

Regnbuen  - 5798008383014.

Jægerhuset - 5798008383021.

Mariehøj - 5798008383038.

Børnegården Alsvej - 5798008383069.

Ulvemosehuset - 5798008383090.

Æblegården - 5798008383113.

Ådalsparken vuggestue og børnehave - 5798008383120.

Lions - Solhuset - 5798008383588.

De kommunale Børnehuse - 5798008383380.

Usserød Skole SFO - 5798008383144.

Ådalsparkens fritidscenter - 5798008383151.

Kommunal Dagpleje - 5798008383168.

Rungsted Havn - 5798008383670.