Om håndværkerlisten

Udbud sker i henhold til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (nyt vindue).

Team Ejendom er en afdeling i Hørsholm Kommune, der forestår projektering, udbud og gennemførelse af byggeopgaver for alle kommunens forvaltningsområder. Opgaverne kan være alt lige fra renovering af et eksisterende toilet, til nyopførelse af et nyt klubhus eller en daginstitution.

Team Ejendom planlægger og forestår også en lang række vedligeholdelsesopgaver både af klimaskærm og tekniske installationer. Der er altså udbud på håndværkerydelser i alle prisklasser og inden for mange håndværksfag.

Listen er et udtryk for at Hørsholm Kommune ønsker at danne overblik over potentielle leverandører og at give flest mulig chancen for at byde på kommunale opgaver.

Elektronisk fakturering

Husk, at Hørsholm Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer. Læs mere om elektronisk fakturering (nyt vindue)

virk.dk (nyt vindue) kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige.

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata.

 

Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

Telefon: 48 49 00 00

E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk

Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137. Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Brev: Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.