Om håndværkerlisten

Udbud sker i henhold til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (nyt vindue).

Team Ejendom er en afdeling i Hørsholm Kommune, der forestår projektering, udbud og gennemførelse af byggeopgaver for alle kommunens forvaltningsområder. Opgaverne kan være alt lige fra renovering af et eksisterende toilet, til nyopførelse af et nyt klubhus eller en daginstitution. Læs mere om Team Ejendom (nyt vindue).

Team Ejendom planlægger og forestår også en lang række vedligeholdelsesopgaver både af klimaskærm og tekniske installationer. Der er altså udbud på håndværkerydelser i alle prisklasser og inden for mange håndværksfag.

Listen er et udtryk for at Hørsholm Kommune ønsker at danne overblik over potentielle leverandører og at give flest mulig chancen for at byde på kommunale opgaver.

Elektronisk fakturering

Husk, at Hørsholm Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer. Læs mere om elektronisk fakturering (nyt vindue)

virk.dk (nyt vindue) kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige.

Håndværkerliste

Håndværkerliste
Firmaoplysninger: Angiv, hvilke typer opgaver, dit firma kan håndtere:
Kapacitet


Andet