Om håndværkerportalen

Hørsholm Kommune anvender Håndværkerportalen til at konkurrenceudsætte drift- og vedligeholdsopgaver til en værdi fra kr. 40.000 kr. Opgaverne udbydes i underhåndsbud i henhold til Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver.

Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde håndværkerydelser til Hørsholm Kommune, er det muligt at ansøge om optagelse på Håndværkerportalen. 

Giv feedback i testperioden

Det første år er en testperiode (indtil maj 2023), og det vil være muligt at give feedback, så Hørsholm Kommune kan udvikle den bedst mulige løsning. I kan skrive til ejendom@horsholm.dk, hvis I ønsker at give feedback.

Vej & Park benytter den tidligere model lidt endnu

Vej & Park I Hørsholm Kommune udbyder drift- og vedligeholdsopgaver af Hørsholm Kommunes arealer, og forventer at tage portalen i brug, når der er foretaget evaluering efter testperioden.

Betingelser for at blive optaget som leverandør

For at blive optaget som leverandør skal en virksomhed opfylde en række almindelige betingelser som fremgår i Håndværkerportalen, når man opretter sig.

Når leverandørbetingelserne er opfyldt og I har tilkendegivet at I har læst og accepteret de øvrige krav, er der mulighed for at blive inviteret til at byde på opgaver – jf. Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver.

Fokus på kvalitet og bæredygtighed

Derudover må der forventes en tilpasning af leverandør- og udbudsbetingelserne. Blandt andet arbejder Hørsholm Kommune på at blive mere bæredygtige. Det er derfor vigtigt at holde sig ajour med betingelserne, når der afgives et tilbud.

Sådan opretter du din virksomhed i Håndværkerportalen

Hvis jeres virksomhed ønsker at byde på drift- og vedligeholdsopgaver mellem 40.000 kr. – 3 mio. kr., skal I være oprettet i Håndværkerportalen. kan I nemt oprette jer på Håndværkerportalen – via dette link  

Der oprettes indledningsvist følgende fag og entrepriseformer:

1. Hovedentreprise
2. Glarmesterarbejde
3. Malerarbejde
4. Murerarbejde
5. Tømrer- og snedkerarbejde
6. VVS- og blikkenslagerarbejde
7. Ventilations- og køleanlæg
8. Elevatoranlæg
9. Fugearbejde
10. Gulvbelægningsarbejde
11. Tagdækningsarbejde
12. Elarbejde
13. Kommunikationsanlæg
14. Teknisk isoleringsarbejde
15. Kloakarbejde
16. Jord- og betonarbejde
17. Nedrivningsarbejde
18. Anlægsgartner
19. Legepladsentreprise
20. Brolægger
21. Aborist (beskæring)

Det er muligt at tilmelde sig flere kategorier.

Fakta om Håndværkerportalen

Håndværkerportalen er en udbudsportal (DBD-udbud), der også anvendes af bl.a. Gladsaxe og Skive kommuner.

Alle virksomheder og leverandører, som ønsker at give tilbud på opgaver for Hørsholm kommune, skal søge om optagelse via portalen.

Modellen er udviklet med fokus på:

• at opnå bedst mulig sammenhæng mellem pris og kvalitet, på den opgave der ønskes udført
• at flest muligt virksomheder får mulighed for at afgive tilbud, herunder lokale virksomheder
• at her-og-nu opgaver nemmest muligt kan tildeles et firma der hurtigt kan rykke ud
• at udvælgelsen af firmaer der afgiver tilbud, i et rimeligt omfang gøres tilfældigt
• at afgivelsen af tilbud sker i fortrolighed og på en sikker måde
• at småopgaver nemmest muligt kan sættes i gang, såvel af en projektleder som af en institutionsleder eller en teknisk serviceleder
• at såvel optagelse på leverandørlisten, samt udelukkelse fra leverandørlisten er klart reguleret

Indkøb af håndværkerydelser er desuden beskrevet i Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver og spiller sammen med Hørsholm Kommunes Erhvervsstrategi; www.horsholm.dk/erhvervsstrategi_2020-2025.pdf

Elektronisk fakturering

Husk, at Hørsholm Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer. Læs mere om elektronisk fakturering (nyt vindue)virk.dk (nyt vindue) kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige.