Jobcenter logoHvad er et fleksjob og hvordan fungerer det?

  • Et fleksjob er et arbejde, der kan varetages af en person, som er blevet tilkendt fleksjob af jobcentret.
  • Som arbejdsgiver betaler du fleksjobberen løn for det antal timer, personen er ansat.
  • Lønnen fastsættes som en timeløn i samarbejde mellem arbejdsgiver og fleksjobberen. Hvis der findes en gældende overenskomst for den type stilling, fleksjobberen ansættes i, skal lønnen afstemmes med overenskomsten m.v.

          Læs mere om fleksjob på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (nyt vindue).

Guidemateriale til arbejdsgivere og fleksjobbere om fleksjobansættelser (nyt vindue).

Virk.dk

  • Her kan din virksomhed anmode om udbetaling af fleksjobrefusion, hvis fleksjobberen er påbegyndt fleksjob før 1. januar 2013.

         Gå til virk.dk (nyt vindue).