• Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

          Læs mere om ordningen på star.dk (nyt vindue)


Vitas

  • Brug VITAS hvis din virksomhed ønsker at tilbyde ansættelse med løntilskud.

          Gå til vitas.bm.dk (nyt vindue)


Virk.dk

  • Her kan din virksomhed anmode om udbetaling af løntilskud.

          Gå til virk.dk (nyt vindue)