Hvad er et socialt frikort

Det sociale frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår. Det sker ved, at borgerne udfører ordinært og ustøttet arbejde.

Lønudbetaling

Virksomheder skal være opmærksomme på, at løn, der udbetales til mennesker med et socialt frikort, ikke skal indberettes til eIndkomst. Lønnen meldes ind via en enkel IT-løsning.

Følgende skal registreres i IT-løsningen:

  1. Ansættelsesperiode
  2. Udbetalt beløb
  3. Kontaktperson i virksomheden

Inspiration til arbejdsopgaver

Har I opgaver i din virksomhed, der ikke bliver løst i det daglige? Eller er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver? Så er det måske relevant for jer at ansætte en med et socialt frikort. I kan få hjælp til at løfte en enkelstående arbejdsopgave, eller I kan lave en aftale om et fast antal ordinære timer om ugen afhængigt af mulighederne og behovet i din virksomhed.

Job kan fx være:

• Serviceopgaver for de øvrige medarbejdere

• Pakke- og lagerarbejde

• Kundebetjening

• Rengøring og oprydning – inde og ude

• Kørselsopgaver

• Små håndværksopgaver

• Kantinearbejde

• Andre opgaver, I har brug for at få løst

Løft CSR-regnskabet

At ansætte en medarbejder med et socialt frikort, som typisk kommer fra en noget anden hverdag, end I kender til, kan tilføre energi og give nye per-spektiver til jeres arbejde. Derudover kan det være med til at øge rummeligheden og sammenholdet i jeres virksomhed.

Konkret kan ansættelsen være med til at styrke jeres CSR-regnskab, ved at I udviser et socialt ansvar og er med til at løfte sociale problemer i lokalsamfundet.

Ved at ansætte en medarbejder med et socialt frikort kan virksomheder:

• Få CSR-regnskabet løftet ved at hjælpe soci-

alt udsatte ind på arbejdsmarkedet

• Få synliggjort CSR ved at anvende et fysisk klistermærke til placering på fx en dør eller et vindue, eller downloade et digitalt klister-

mærke, som kan lægges på websites og soci-

ale medier

• Få en medarbejder, der kan løse enkeltstå-

ende opgaver af få timers varighed

• Få en fleksibel medarbejder, der fx kan træde til under ferie, sæsonarbejde eller ved et pludseligt opstået behov

• Få en medarbejder, der kan udføre rutineopgaver, som ikke har en stram deadline