Fast Track

  • Øger mulighederne for at forkorte sygeforløb væsentligt
  • Giver virksomhed og medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation
  • Sænker de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger
  • Læs mere om ordningen på cabiweb.dk (nyt vindue)