Anmeldelse, screening- og kortlægningsresultater skal indsendes digitalt til kommunen senest 14 dage før arbejdets planlagte start. Kommunen sender anivisning af affaldet retur til anmelder, før arbejdet må påbegyndes.

Sådan skal byggeaffald håndteres

 1. Screening og kortlægning

  Du skal foretage screening for problematiske stoffer, hvis dit bygge- eller anlægsarbejde genererer mere end 1 ton affald, eller du skal have udskiftet termovinduer fra perioden 1950-1977. Viser screeningen risiko for farlige stoffer, skal der foretages en kortlægning (miljøanalyse) af relevante bygningsdele. de farlige stoffer kunne f.eks. være asbest, PCB, bly og PAH'er.

 2. Anmeld affaldet til kommunen

  Bygge- anlægsaffaldet skal anmeldes via Bygningsaffald.dk senest 14 dage før arbejdet planlægges påbegyndt (se den blå selvbetjeningsboks øverst på siden).

 3. Afvent anvisninger

  Kommunen vil behandle sagen indenfor 14 dage. Først når kommunen har sendt anvisninger på det anmeldte affald må nedrivning/renovering gå i gang. Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelsen og kræve yderligere prøver eller dokumentation for saneringsplan før arbejdet må påbegyndes.

 4. Bortskaffelse og dokumentation

  Affaldet køres til de(t) anviste anlæg. Dokumentation, f.eks. vejesedler, for aflevering af affaldet skal eftersendes til kommunen senest 4 uger efter, den fulde mængde affald er afleveret.

Læs mere om byggeaffald

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk


Kontakt Norfors

Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm


Telefon: 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk


Kontakt Skibstrup Affaldscenter

Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde


Telefon: 48 40 50 50
vejebod@fh.dk
Skibstrup Affaldscenter