Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019. Virksomhederne i Hørsholm Kommune vil derfor i fremtiden ikke vil blive opkrævet det årlige gebyr.

Virksomheder, der har modtaget faktura for gebyret i 2018, skal stadig betale denne, hvis det ikke allerede er sket.

Dom om tilbagebetaling af affaldsgebyr

En virksomhed lagde sag an mod Københavns Kommune for opkrævning af administrationsgebyr for erhverv. Østre Landsret afsagde den 28. august 2019 dom om, at Københavns Kommune skal tilbagebetale affaldsgebyr opkrævet hos en virksomhed, fordi landsretten fandt, at gebyret var opkrævet uden hjemmel i loven.

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2019 bevilget prøvelse af sagen ved Højesteret.

Hørsholm Kommune følger sagens udvikling.

Hvis du mener, at din virksomhed er blevet opkrævet uberettiget administrationsgebyr, bedes du opgøre dit krav og vedlægge dokumentation for de uberettigede betalinger og indsende dette til kommunen.  

Når Højesterets afgørelse foreligger, vil kommunen tage stilling dit krav om tilbagebetaling af gebyret. Højesteret forventer at behandle sagen den 23. november 2020.