Hørsholm Kommune har, ligesom landets øvrige kommuner, i perioden 2010 og frem til og med 2018, opkrævet erhvervsaffaldsgebyr i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Erhvervsaffaldsgebyret blev med ændringer i Affaldsbekendtgørelsen af 27/12-2018 afskaffet pr. 1. januar 2019.

Dom om tilbagebetaling af affaldsgebyr

Hørsholm Kommune skal genbehandle afslåede ansøgninger om fritagelser, fra erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder uden egentlig affaldsproduktion og tilbagebetale gebyret til de omfattede virksomheder. Årsagen er en dom afsagt i Højesteret d. 7. december 2020, i sag BS-58925/2019-HJR om tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyr (TGnet ApS mod Københavns Kommune).

Følgende sager er omfattet:

1) Der vurderes på sager inden for en forældelsesfrist på tre år.

I Hørsholm Kommune betyder det at der kun kigges på sager fra 2018 og på ubetalte krav.

Gebyret blev afskaffet i 2019, så der er ikke nyere sager end dem fra 2018.

 Ubetalte krav opfattes som åbne sager, hvorfor forældelsesfristen ikke indtræder. Der kan derfor forekomme ældre sager som også skal genbehandles.

2) Der udføres konkrete vurderinger af alle sager jf. pkt. 1, som fik afslag. Det vurderes om virksomhederne havde affald ud fra følgende kriterier: 

  • At virksomheden ikke producerer en fysisk vare
  • At virksomheden ikke sælger produkter
  • At virksomheden ikke udfører håndværksmæssigt arbejde
  • At virksomheden fungerer fra hjemmeadressen eller lign. og ikke producerer mere affald end den private husholdning på stedet
  • At virksomheden er en enkeltmadsvirksomhed, eller der ikke er mere end 1 ansat – registreret i CVR i 2018.
  • Virksomheder der søger om fritagelse nu, og som ikke søgte i 2018 i ansøgningsperioden, vil blive afvist (medmindre de har ubetalte krav – se pkt. 1)

Hørsholm Kommune er i gang med sagsbehandlingen af de omfattede sager. De berørte virksomheder vil få direkte besked i e-boks, hvis de er omfattet af tilbagebetaling.

Administrationspraksis vedr. tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyret er vedtaget af Miljø- og Planlægningsudvalget den 22. april 2021.

Kontakt: Har du spørgsmål eller ønsker at kontakte os skriv da til genbrug@horsholm.dk, anfør ”erhvervsaffaldsgebyr” og virksomhedens CVR nr. i emnefeltet.