Benyttelse af genbrugsplads

Sorteringsguide

Åben Norfors' digitale sorteringsguide her

Mere information om genbrugsplads for erhverv

Der er

  • Adgang med bil på max 3.500 kg + evt. trailer.

Der modtages ikke

  • Skrotbiler, klinisk risikoaffald, medicinrester, radioaktivt affald eller støvende asbest.
  • Forurenet jord. Såfremt der er mistanke om forurening, skal kommunen kontaktes.
  • Dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Du må max aflevere

  • Aflevere 200 kg farligt affald pr. år.
  • 1 m3 ren jord pr. år.
  • 20 stk. hele ikke-støvende eternitplader med asbest pr. år.

Affald der ikke modtages på genbrugspladsen anvises af kommunen. 

Alle genbrugspladser i fælleskonceptet kan benyttes. 

Find åbningstider og placering af de forskellige genbrugspladser på Norfors hjemmeside.

Nærmeste genbrugsplads er Genbrugspladsen Vandtårnsvej.

Vandtårnsvej 2
2980 Kokkedal
Mandag-fredag 6.00-18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 10.00-18.00

Kontakt Norfors

Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm


Telefon: 45 16 05 00
norfors@norfors.dk
www.norfors.dk