Sådan skal erhvervsaffald håndteres

Indsamlingsordninger af erhvervsaffald

Kommunen har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af nogle affaldstyper, og har derfor etableret indsamlingsordninger herfor.

Din virksomhed er omfattet af og forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for følgende affaldstyper: 

 • Dagrenovationslignende affald fra erhverv.
 • Farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, samt affald fra olie- og benzinudskillere.
 • Klinisk risikoaffald. 

Dagrenovation

Alle virksomheder være tilmeldt den kommunale indsamling for dagrenovation. Tilmeld din virksomhed eller ændre din affaldsordning via RenoWeb i den lyseblå selvbetjeningsboks øverst på venstre side. 

Farligt affald

Hvis din virksomhed frembringer farligt affald, skal dette bortskaffes via den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. 

Farligt affald skal anmeldes til kommunen ved hjælp af dette skema.

Farligt affald indsamles af Norfors. Læs mere om indsamling af farligt affald (nyt vindue)

Klinisk risikoaffald

Hvis din virksomhed frembringer klinisk risikoaffald skal det indsamles via den kommunale ordning. Læs mere og tilmeld på Norfors' hjemmeside om klinisk risikoaffald (nyt vindue)

Virksomheden skal anmelde nogle typer affald til kommunen, før virksomheden kan skille sig af med affaldet. Det gælder:

 • Farligt affald.
 • Affald med asbest.
 • Bygge- og anlægsaffald. 
 • Forurenet jord.
 • Klinisk risikoaffald. 
 • Overførsel af affald (eksport og import). 

Erhvervsvirksomheder har pligt til at sorterer sit affald og skal sikre, at det sorterede affald, som er egnet hertil genanvendes.

Genanvendeligt affald er f.eks.

 • Papir.
 • Pap.
 • Glas.
 • Plast.
 • Metal.
 • Træ.

Genanvendeligt erhvervsaffald er ikke omfattet af den kommunale indsamlingsordning eller anvisningspligt. Virksomheden kan finde en godkendt indsamler og modtageanlæg til deres kildesorterede genanvendelige affald i Miljøstyrelsens Affaldsregister (nyt vindue).

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Ordning for dagrenovationslignende affald.
 • Ordning for genbrugsplads.
 • Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.
 • Ordning for klinisk risikoaffald.
 • Ordning for støvende asbest.
 • Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.
 • Ordning for genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner.

 

Nyt regulativ for erhvervsaffald gældende pr. 1. maj 2019 - tryk her (nyt vindue).