Sådan skal erhvervsaffald håndteres

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

  • Ordning for dagrenovationslignende affald.
  • Ordning for genbrugsplads.
  • Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.
  • Ordning for klinisk risikoaffald.
  • Ordning for støvende asbest.
  • Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.
  • Ordning for genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner.

 

Læs Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 3. marts 2020