Sådan skal erhvervsaffald håndteres

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

  • Ordning for dagrenovationslignende affald.
  • Ordning for genbrugsplads.
  • Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.
  • Ordning for klinisk risikoaffald.
  • Ordning for støvende asbest.
  • Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.
  • Ordning for genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner.

 

Læs Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 3. marts 2020

Hvordan skal adgangsvejen til din affaldsbeholdere være?

Det har vi lavet en lille film om her. Filmen giver dig en vejledning til, hvordan du kan indrette forholdene på din adresse, så tømning af beholderne går let og du overholder reglerne