Der skal anmeldes midlertidig aktivitet ved følgende slags arbejde:

  • Bygge- og anlægsarbejder.
  • Nedrivningsaktiviteter, herunder udskiftning af tag.
  • Bygningsfacadebehandling.

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Aktivitetens varighed.
  • Hvilke gener arbejdet forventes at medføre samt hvordan generne afhjælpes.
  • Arbejdstid fordelt på uge og døgn.

Denne anmeldelse fritager ikke for andre godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Du kan læse om øvrige krav ved nedrivning, bygge- og anlægsarbejder i afsnittet om byggeri.