Anmeldepligten for jordflytning jf. BEK nr 1452 omfatter flytning af:

  • Forurenet jord. 
  • Jord fra områdeklassificerede ejendomme (på nuværende tidspunkt er alle byzoneområder i Hørsholm Kommune omfattet af områdeklassificeringen).
  • Jord fra offentlig vej.
  • Jord fra en ejendom med kendt/kortlagt forurening. 
  • Jord fra et modtageanlæg for jord.

Anmeldelse af jordflytning er omfattet af en gebyrordning, hvis:

  1.  Jorden er anmeldepligtig iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord,
  2.  Jorden er erhvervsaffald og
  3.  Jordflytningen anmeldes af en virksomhed.

Gebyret opkræves hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Kommunalbestyrelsen har iht. miljøbeskyttelseslovens og affaldsaktørbekendtgørelsen fastsat gebyrer til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med administrationen af jordflytning iht. regulativet. For 2021 udgør gebyret 187,50 kr. pr. påbegyndt kvarter.

Mere om jordflytning

Forurenet jord