Miljøtilsyn udføres på virksomheder med miljøgodkendelser og øvrige ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Hørsholm Kommune fører tilsyn med mindst 25% af kommunens virksomheder årligt. 

Virksomheder omfattet af tilsynspligten er blandt andre:

  • Autoværksteder.
  • Husdyrbrug med over 3 DE.
  • Renserier.
  • Maskinværksteder.
  • Trykkerier.
  • Guldsmede.

Du kan læse mere om, hvordan Hørsholm Kommune fører tilsyn i Hørsholm Kommunes miljøtilsynsplan 2021 - 2025.

Du kan se, hvilke virksomheder Hørsholm Kommune fører tilsyn med på Miljøstyrelsens Portal - DMA, hvor også eventuelle håndhævelser af virksomheden er beskrevet.

Miljøtilsynskampagner

Hørsholm Kommune udfører årligt 2 tilsynskampagner på kommunens virksomheder. Kommunens tilsynskampagner kan ses i Miljøstyrelsens Portal - DMA.

Maskinværksteder over 1000 m2, autoværksteder og renserier er omfattede af branchebekendtgørelser og skal anmeldes inden etablering.

Opbevaring af olie og kemikalier

Hørsholm Kommune oplever en stigende interesse for vejledning om Miljøbeskyttelsesloven så utilsigtet spild af olie og kemikalier undgås og på den baggrund er der udarbejdet et regulativ for området.

I regulativet beskrives kort de gældende regler og krav, som der stilles til sikker håndtering af olie og kemikalier samt indretning af oplagspladser. Regulativet giver dermed en kort forklaring på, hvordan reglerne overholdes iht. lovgivningen på området, og det kan findes ved at klikke her. 

 

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk