Miljøtilsyn udføres på virksomheder med miljøgodkendelser og øvrige ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Hørsholm Kommune fører tilsyn med mindst 25% af kommunens virksomheder årligt. 

Virksomheder omfattet af tilsynspligten er blandt andre:

  • Autoværksteder.
  • Husdyrbrug med over 3 DE.
  • Renserier.
  • Maskinværksteder.
  • Trykkerier.
  • Guldsmede.

Du kan læse mere om hvordan Hørsholm Kommune fører tilsyn på plan for tilsyn 2017-2021 (nyt vindue - pdf).

Du kan se hvilke virksomheder Hørsholm Kommune fører tilsyn med på Miljøstyrelsens Portal - DMA (nyt vindue), hvor også eventuelle håndhævelser af virksomheden er beskrevet.

Miljøtilsynskampagner

Hørsholm Kommune udfører årligt 2 tilsynskampagner på kommunens virksomheder. Kommunens tilsynskampagner kan ses i Miljøstyrelsens Portal - DMA (nyt vindue).

Maskinværksteder over 1000 m2, autoværksteder og renserier er omfattede af branchebekendtgørelser og skal anmeldes inden etablering.

 

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk