Miljøtilsyn udføres på virksomheder med miljøgodkendelser og øvrige ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Hørsholm Kommune fører tilsyn med mindst 25% af kommunens virksomheder årligt. 

Virksomheder omfattet af tilsynspligten er blandt andre:

  • Autoværksteder
  • Husdyrbrug med over 3 DE
  • Renserier
  • Maskinværksteder
  • Trykkerier
  • Guldsmede

Du kan læse mere om hvordan Hørsholm Kommune fører tilsyn på plan for tilsyn 2017-2021 (nyt vindue - pdf)

Du kan se hvilke virksomheder Hørsholm Kommune fører tilsyn med på Miljøstyrelsens Portal - DMA (nyt vindue), hvor også eventuelle håndhævelser af virksomheden er beskrevet.

Miljøtilsynskampagner

Hørsholm Kommune udfører årligt 2 tilsynskampagner på kommunens virksomheder. Kommunens tilsynskampagner kan ses i Miljøstyrelsens Portal - DMA (nyt vindue) 

Maskinværksteder over 1000 m2, autoværksteder og renserier er omfattede af branchebekendtgørelser og skal anmeldes inden etablering.