Allerød, Egedal, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner udbyder herved i fællesskab rammeaftale om tømning af nedløbsbrønde langs veje, stier, p-pladser mv. samt de eventuelle ekstraarbejder, der i udbudsmaterialet er defineret nærmere som ydelser, der kan tilkøbes af kommunerne i form af optioner.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud i henhold til Udbudslovens § 123.

Tilbudsfrist inden den 01.08.2018 kl. 12.00.

Se mere her