Her finder du Hørsholm Kommunes materiale vedrørende salg af Christianshusvej 179, 2970 Hørsholm. Materialet er tilgængeligt for alle interesserede, der måtte ønske at afgive et købstilbud. Tilbudsfristen er den 16. april 2018 kl. 12.00.

Af udbudsvilkårene fremgår en beskrivelse af processen for afgivelse af købstilbud.

Spørgsmål og svar vil i relevant omfang blive offentliggjort på denne side.

Udbudsmateriale

Materialet består af følgende dokumenter, hvor du skal være opmærksom på, at Bilag 8 er en samlet zip-fil:

Betinget købsaftale (pdf - nyt vindue)

Bilag 1 Udbudsvilkår af 20. marts 2018 (pdf - nyt vindue)

Bilag 2 Købers tilbud af [DATO]

Bilag 3 Servitut om realiseringspligt og tilbagekøbsret samt forbud mod videresalg i ubebygget stand (pdf - nyt vindue)

Bilag 4 Kort med foreløbig angivelse af beskyttet sø (pdf - nyt vindue)

Bilag 5 Servitut om supplerende købesum (pdf - nyt vindue)

Bilag 6 Mail af 1. december 2017 med udtalelse fra Museum Nordsjælland (pdf - nyt vindue)

Bilag 7 Jordforureningsattest af 7. november 2017 (pdf - nyt vindue)

Bilag 8 Ledningsoplysninger (samlet zip-fil indeholdende nedenstående bilag)

Bilag 8.1 Bilagspakke fra Novafos
Bilag 8.2 Bilagspakke fra HMN GasNet
Bilag 8.3 Bilagspakke fra TDC og YouSee
Bilag 8.4 Bilagspakke fra Radius

Spørgsmål og svar

Der er endnu ikke offentliggjort spørgsmål til udbuddet.