Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT gennemfører udbuddet på begge kommuners vegne.

Læs mere via Rudersdal Kommunes hjemmeside

Kommunernes kontaktperson

Driftschef Peter Bjørno Jensen
Teknik og Miljø, DRIFT
Blokken 48 3460 Birkerød
Tlf. +45 72682740
E-mail: pbj@rudersdal.dk