Hørsholm Kommune udbyder som udbud med forhandling efter Udbudslovens §§61-66 rammeaftaler om udførelse af almindelige reparations- og vedligeholdelsesarbejder (håndværkerydelser) på kommunens ejendomme.

Der vil blive udbudt 24 rammeaftaler i alt fordelt på:

  • 2 geografiske områder.
  • 6 faggrupper for hvert geografisk område (Tømrer, El, VVS, Glarmester, Murer og Maler).
  • 2 rammeaftaler for hver faggruppe.

Arbejderne vil omfatte drifts- og vedligeholdelsesopgaver, samt mindre tilbygnings- og ombygningsopgaver.

Yderligere beskrivelse af opgaven samt krav til udførelsen og kontraktvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet, der er offentliggjort på www.mercell.dk

Der afholdes informationsmøde om udbuddet fredag den 25. september 2020 kl. 15-16 i kantinen på rådhuset, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Grundet situationen med COVID-19 er det kun muligt at deltage med én person fra hver virksomhed. Tilmelding er nødvendig og skal ske til idaw@horsholm.dk