Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT udbyder på begge kommuners vegne rammeaftale om levering af betonvarer i Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Se mere på: https://www.rudersdal.dk/udbud.