Hørsholm Kommune udbyder i fællesskab med Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune
rammeaftale om psykologbistand omfattende følgende ydelser:

1) Psykologhjælp:

- Individuel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger,

- Sagsstruktur med op til 6 timer,

- Mulighed for tilkøb af ekstra timer mod forudgående godkendelse af leder/HR-afdelingen.

2) Akut krisehjælp, som rekvireres pr. time, efter behov:

- Krisehjælp til medarbejdere - enkeltpersoner såvel som grupper,

- Krisehjælp til børn og unge under 18 år i kommunens varetægt.

3) Rådgivning og supervision, som rekvireres pr. time, efter behov, af:

- Enkeltpersoner,

- Grupper af varierede størrelse.

- Ledere.

Tilbudsgivere kan stille spørgsmål frem til mandag d. 1. juli 2019, kl. 12.

Frist for fremsendelse af tilbud er torsdag d. 11. juli 2019, kl. 12.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/450a706b-1339-4a76-9be4-8364092a0555/publicMaterial