Følgende 10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland, er gået sammen om at udbyde rammeaftaler vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag samt i mindre omfang indkøb til depot og tilknyttede serviceydelser.

  • Allerød Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Bornholm Kommune
  • Frederikssund Kommune
  • Furesø Kommune
  • Gribskov Kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Helsingør Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Hørsholm Kommune

Kommunerne optræder samlet som Ordregiver i dette udbud, og der vil efterfølgende blive indgået enslydende rammeaftaler mellem den vindende tilbudsgiver og hver enkelt kommune.

Det er udelukkende muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på levering af produkter og tilknyttede serviceydelser til samtlige deltagende kommuner.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II.
Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres digitalt via www.mercell.com
Og kan findes her: https://permalink.mercell.com/119105654.aspx

Eventuelle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske via Mercell, hvor udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar, løbende vil blive gjort tilgængelige.

Frist for fremsendelse af tilbud er den: 13.2.2020 kl. 23:59