Målet er at finde den rette strategiske partner – et team der forventes at bestå af entreprenør, arkitekt- og ingeniørrådgiver, som ønsker at indgå i et langvarigt og tillidsbaseret samarbejde med Hørsholm Kommune, som er i rivende udvikling. Kommunen står bl.a. overfor at udvide kapaciteten og forbedre de fysiske rammer på særligt dagtilbudsområdet. Dertil kommer en række andre budgetønsker, der skal optimere ejendomsporteføljen og skabe bedre rammer for alle kommunens brugere.

Vi ønsker at skabe en velfungerende og fleksibel ramme om bygge- og renoveringsprojekter i de næste 4-6 år. 

Åbent informationsmøde den 9. maj

Er din virksomhed interesseret i at byde på opgaven, er der informationsmøde den 9. maj kl. 14.30-16.00. Informationsmødet holdes i kantinen på Hørsholm Rådhus – Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Dalux – på dette link: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22806

Byggebranchen er udfordret

Udfordringer i byggebranchen er der nok af. Hørsholm Kommune har, som mange andre offentlige bygherrer, været del af byggeprojekter, der har været ramt af konflikter, er gået over budget eller som på anden vis ikke har levet op til kvalitet og forventninger. Forskning og viden i byggebranchen peger på at netop strategiske partnerskaber, kan være med til løse disse indgroede udfordringer. Dertil kommer vores fælles udfordring med at agere bæredygtigt i praksis – en udfordring som kun kan løses fuldt ud i fællesskab. Også her peger forskningen på at langvarige samarbejder, hvor bl.a. entreprenørens viden inddrages tidligt i byggeprocessen, er en af de bedste veje til at opnå bæredygtigt byggeri.

En fleksibel ramme om bygge- og renoveringsprojekter

Partnerskabet skal inddrage både brugere og de mange fagligheder, der skal til for at skabe bæredygtigt byggeri i høj kvalitet. Den 30. januar 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en ambitiøs skabelon for fremtidens byggearbejde, der trin for trin arbejder henimod ”absolut bæredygtighed”, hvor vi ikke længere overforbruger af jordens sparsomme ressourcer. Hørsholm Kommunes ”Skabelon for bæredygtighed i byggeri og renovering” adresserer både miljømæssige, sociale og økonomiske tiltag og kommer til at danne en ramme om det kommende samarbejde.

Processen

  • I første runde prækvalificeres der tre teams til at byde på rammeaftalen. Teams udvælges på baggrund af referencer indenfor arkitektur, tekniske kompetencer samt god udførelse og godt håndværk – og med særligt fokus inspirerende daginstitutionsbyggeri (iht. udbudsbetingelserne).
  • I anden runde gennemføres et udbud med forhandling, hvor de tre teams først præsenterer deres tilbud og der gennemføres en kort forhandling med de bydende. Herefter kan der afgives endeligt tilbud, hvorefter de indkomne tilbud evalueres. Det forventes at det Strategiske Partnerskab starter op i oktober 2023.
  • Som en del af tilbuddet skal de bydende besvare 3 cases, hvor den der vægter højest, belyser deres tilgang til brugerprocessen. Den Strategiske Partner kommer i det videre forløb bl.a. til at udvikle et bud på fremtidens daginstitution i tæt samarbejde med bygherreorganisation og brugere. 

Erfaringer med bæredygtige byggepladser efterlyses

Den anden case der skal indgå i tilbuddet, har fokus på den bæredygtige byggeplads. Her får særligt entreprenørerne mulighed for at forklare deres tilgang til den bæredygtige byggeplads – herunder brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner.