På baggrund af KL's anbefalinger åbnede genbrugspladserne igen den 31. marts, dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.m.

Der er mange besøgene på genbrugspladserne og dermed risiko for lange bilkøer. Der opfordres til at vente så lang tid som muligt med at køre på genbrugspladsen, og, når man er der, bruge så lidt tid på pladsen som muligt, så andre kan komme til.

Der er udvidet åbningstid i de kommende to weekender og i helligdagene i påsken med 2 timer fra kl. 8.00 til 10.00. Bemærk dog, at åbningstiderne for genbrugspladserne på andre dage er forskellige – så se de nøjagtige tider på Norfors' hjemmeside (åbner nyt vindue).

Norfors har foretaget følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • 1 bil ved hver container, hold afstand og undgå tæt kontakt
 • Der er max begrænsning på hvor mange biler, der kommer ind på genbrugspladsen
 • Kom alene: så få personer i hver bil som muligt (undgå familieudflugt)
 • Aflevér dine ting hurtigt så andre kan komme til
 • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler, som fx at holde afstand til andre personer – hold afstand til andre
 • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen
 • Medbring egne handsker, egen kost og skovl (de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko)
 • Byttecontainer er lukket
 • Der udleveres ikke kompost
 • Kundetoiletter er lukkede

Du kan læse mere på Norfors hjemmeside (åbner nyt link).

Bemærk, at storskraldsordningen fortsætter. Meget af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, kan også afhentes via storskraldsordningen.

 • Hørsholm Kommune er en del af fælleskonceptet for genbrugspladser, som drives af Norfors I/S. Det betyder, at du som borger i Hørsholm Kommune kan benytte alle 6 genbrugspladser i kommunerne Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.
 • Se åbningstider længere nede på siden.
 • Der er adgang med personbil, stationcar og varevogn, der maksimalt må have en samlet vægt på 3.500 kg. Hertil kommer evt. trailer.
 • Du kan hente gratis kompost til haven fra 1.april - 1. november på udvalgte genbrugspladser.
 • Genbrugspladsen modtager ikke dagrenovation.

Åbningstider og øvrig information om genbrugspladsen

Alle genbrugspladser i fælleskonceptet kan benyttes. 

Find åbningstider og placering af de forskellige genbrugspladser på Norfors hjemmeside (nyt vindue).

Nærmeste genbrugsplads er Genbrugspladsen Vandtårnsvej.

Vandtårnsvej 2
2980 Kokkedal
Mandag-fredag 6.00-18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 10.00-18.00

 

Du kan se, hvordan dit affald skal sorteres i Norfors' digitale sorteringsguide (nyt vindue).

 • Dit affald skal afleveres sorteret og i klare plastsække

Hver husstand må maksimalt aflevere:

 • 2.000 kg andet affald pr. år.
 • 200 kg miljøfarligt affald pr. år.
 • 20 stk. hele asbestplader pr. år.
 • 1 m3 ren jord pr. år.

Der modtages ikke:

 • Dagrenovation.
 • Skrotbiler.
 • Medicinrester.
 • Klinisk risikoaffald.
 • Radioaktivt affald.
 • Støvende asbest. 
 • Forurenet jord.

Spørg genbrugspladsens personale eller kontakt Norfors I/S, hvis du er i tvivl om hvor og hvordan du bortskaffer dit affald.

Genbrugsmuligheder

På Genbrugspladsen Containerhaven findes et container for brugte effekter. Her kan borgere stille bøger, køkkenredskaber eller møbler, eller selv gøre et fund. 

Du kan benytte hjemmesiden storskrald.dk (nyt vindue) eller aflevere det til spejdernes indsamling, hvis du har ting, der er for gode til at blive smidt ud.

Du kan hente kompost til din have eller altankasse i perioden 1.april - 1. november. Det er helt gratis. 

Hent komposten på følgende pladser:

 • Genbrugspladsen Vandtårnsvej.
 • Allerød Genbrugsplads.
 • Ved Toelt Losseplads.
 • Genbrugspladsen Blokken.
 • Genbrugspladsen Containerhaven.

Komposten stammer fra nedbrudt haveaffald, der er afleveret af borgere i fælleskonceptet. Komposten dannes under kontrollerede forhold, og giver næring til planterne. Det er god cirkulær tankegang, at ressourcen kommer tilbage til borgere og natur. 

Læs mere om kompost og hvordan du anvender komposten i den have (nyt vindue).

Læs Norfors' vejledning til brug af kompost (nyt vindue).

Fra den 1. maj 2019 er det muligt at aflevere rengjort plast fra husholdningen på alle Norfors’ genbrugspladser.

Eksempler på rengjort husholdningsplast:

 • Plastflasker- og dunke.
 • Plastbakker.
 • Plastbøtter.
 • Plastlåg.
 • Omslag til cd’er og dvd’er.
 • Plastikposer.
 • Plastfolie.
 • Bobleplast.
 • Slikposer.

Ude på genbrugspladserne vil det fremover være muligt at aflevere plast affald som følger:

 • 41 Rengjort husholdningsplast.
 • 42 Rene klare plastfolier.
 • 16 Stor hård plast.