Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Håndværkerportalen skaber lokalt samarbejde i Hørsholm Kommune

Håndværkerportalen skaber lokalt samarbejde i Hørsholm Kommune

Er du en mindre håndværkervirksomhed i Hørsholm eller omegn? Så vær sikker på at komme i spil ved at tilmelde dig til Håndværkerportalen.

Hørsholm Kommunes ”Håndværkerportal” er nu fuldt ud i brug, når kommunen udbyder mindre drift- og vedligeholdsopgaver.
Er du en mindre håndværkervirksomhed i Hørsholm eller omegn?
Så vær sikker på at komme i spil ved at tilmelde dig til Håndværkerportalen.

Hørsholm Kommune har siden lancering i juni 2022, arbejdet på at implementere Håndværkerportalen, som skal sikre, at både lokale og mindre håndværkervirksomheder har mulighed for at afgive tilbud på mindre drift- og vedligeholdelsesopgaver i kommunen.

Håndværkerportalen har været igennem en testperiode, og anvendes nu som håndværkerliste til opgaver under 40.000 kr. med fri tildeling og som udbudsportal til mindre drift- og vedligeholdelsesopgaver mellem 40.000 kr. og 3 mio. kr.

Alle interesserede håndværkervirksomheder, som ønsker at komme i betragtning og afgive tilbyd på opgaver i Hørsholm Kommune, har mulighed for at søge om optagelse via Håndværkerportalen. Du finder den på kommunens hjemmeside.

”Håndværkerportalen er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre, at både lokale og mindre virksomheder bliver inviteret til at samarbejde med Hørsholm Kommune. Det er derfor en stor glæde at konstatere at Håndværkerportalen, er kommet godt i brug til udbud af drift- og vedligeholdsopgaver op til 3 mio. kr.”, fortæller Henrik Klitgaard, 1. viceborgmester & Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Hørsholm Kommune.

Lokalt engagement
Hørsholm Kommune ønsker at give lokale virksomheder en retfærdig og lettilgængelig platform til at byde ind på opgaverne, og det er positivt, at 68 af de tilmeldte virksomheder er lokale, hvilket udgør 60% af de tilmeldte. Siden lanceringen har 114 virksomheder tilmeldt sig.

Eddie Andre Schyberg fra Schyberg VVS Entreprise ApS udtaler: ”Håndværkerportalen er enkel at anvende som tilbudsgiver og jeg oplever den som innovativ, da den varsler om frister mv. Jeg har kun noget godt at sige om den.”

 Erfaringer og fremtidige mål
Hørsholm Kommune oplever at portalen fungerer godt, og der er anvendt til 17 udbud med en samlet entreprisesum på ca. 2,9 mio. kr. Størstedelen af udbuddene er afsluttet, mens andre er i gang eller afventer tilbud – og der kommer løbende flere til. Der er altid plads til småjusteringer, og vi har ambitioner om, at tiltrække endnu flere virksomheder til Håndværkerportalen.

Fakta om Håndværkerportalen

  • 114 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
  • 68 lokale virksomheder udgør 60% af de tilmeldte.
  • Portalen favner 23 forskellige faggrupper – og det er vigtigt at få tilmeldt sig de rette kategorier.
  • 17 udbud er igangsat med entreprisesummer mellem 40.000 og 3.000.000 kr.
  • Opgaver under 40.000 kr. – Håndværkerportalen anvendes som håndværkerliste
  • Opgaver fra 40.000 kr. – 300.000 kr. – der indbydes 3 leverandører til at afgive tilbud jf. udbudspolitikken
  • Opgaver mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. - der indbydes 4 leverandører til at afgive tilbud jf. udbudspolitikken

Vær med til at evaluere Håndværkerportalen
Hørsholm Kommune evaluerer Håndværkerportalen i slutningen af 2023 for at sikre, at systemet fortsat opfylder behovene og bidrager til en effektiv opgaveløsning i kommunen. Det har i testperioden været muligt at give feedback – jf. www.horsholm.dk/erhverv/Håndværkerportalen
– og det er fortsat muligt at give løbende feedback.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje