Nyheder

Nyt vandhul i Usserød Ådal giver optimale levevilkår for padder og sjælden vandsalamander.

I juledagene har Hørsholm Kommune etableret et helt nyt vandhul på engen nord for Mortenstrupvej i Usserød Ådal. Vandhullet er lavet for at skabe bedre vilkår for padder i ådalen og vil i fremtiden være hjem for padder som spidssnudet frø, grøn frø, og måske endda den sjældne store vandsalamander, så der kommer mere liv at kigge på i ådalen. Vådområdet er Hørsholm Kommunes seneste tiltag i en lang række indsatser for at forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten i kommunen.

Foto affald 2.jpg
Vær med i nyt affaldspanel på tværs af kommuner

Nu kan du som borger sætte dit præg på en ny affaldsplan. Affaldsplanen sætter rammerne for de opgaver og aktiviteter, som Hørsholm. Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner vil arbejde med over de næste 6 år. Vi søger idéer og forslag til, hvordan vi kan gøre det nemt for borgerne at træffe de rigtige valg i hverdagen, fx hvordan vi bliver bedre til at genbruge og genanvende, og hvordan vi udvikler et godt affaldssystem.
Bliv en del af Affaldspanelet eller giv dit input til planen på Borgerlab.

Skov Af Juletræer På Ridebanen 2022
Borgmesterens nytårstale: Vi løfter i flok

Læs borgmesterens nytårstale her.

Botilbuddene i Hørsholm Kommune scorer topkarakterer

Socialtilsynet har været på tilsynsbesøg i kommunes 4 botilbud for voksne borgere med nedsat funktionsniveau. På botilbuddet Solskin har der oven i købet været tale om et uanmeldt tilsyn.

Affald i juletiden…

I denne søde juletid har vi altid meget mere affald end ellers. Sørg for at sortere så meget I kan. F.eks. er gavepapir restaffald, som kan pakkes i en gennemsigtig plastpose og afleveres på genbrugsstationen.

For jer der ønsker at bestille ekstratømning af jeres beholdere, vil der være en lidt længere leveringstid på op til 3 hverdage, før beholderne kan blive tømt.

MG 6178X
Hørsholm Kommune indsamler idéer til ny affaldsplan

Hørsholm Kommune er sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner ved at udarbejde en ny fælles affaldsplan for de kommende 6 år. Kommunerne søger borgernes ideer til vejen mod den grønne omstilling med mindre affald og mere genanvendelse.

Mange Hænder Himmel Header
Bliv grøn ambassadør: Masterclass i Klimahandling

Er du optaget af, hvordan vi tager hånd om klimaudfordringen, skræddersyet til det liv vi lever og ønsker? Kunne du forestille dig at arrangere en grøn fællesmiddag, lave en byttebiks på din villavej, rejse en skov, lave en delebilsordning eller samle din lokale forening til en snak om klima? Så er denne uddannelse måske noget for dig.

Klapjob2 (002)
Nyt initiativ skal skaffe job til førtidspensionister med kognitive handicap

Hørsholm Kommune har indledt et samarbejde med KLAPjob, der er en nonprofit forening, som skaffer job til førtidspensionister med kognitive handicap.

Julevenner og Nytårsvenner - ingen skal sidde ufrivilligt alene juleaften og nytårsaften

Jul og nytår er traditionsrige begivenheder, der er forbundet med fællesskab, venner og familie. Desværre er det ikke alle, der har et sted at fejre jul og nytår.

Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn

Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn er at indgå kontrakt med eksterne rådgivere, der skal bistå Hørsholm Kommune og Rungsted Havn.

Klimaborgerpanel Overrækker Anbefalinger Til Kommunalbestyrelsen
Klimaborgerpanelet præsenterede anbefalinger for Kommunalbestyrelsen

Mandag den 28. november overrakte Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel anbefalinger til Kommunalbestyrelsen ved en ceremoni på Rådhuset. Anbefalingerne er borgerpanelets bud på, hvordan vi sammen kan løse klimaudfordringerne lokalt i Hørsholm.

Kommunens budget for 2022 er under pres

Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg mødtes mandag morgen til et ekstraordinært møde for at drøfte kommunens budget for 2022, som er under pres. Kommunen stopper for unødige driftsudgifter og ansættelser i resten af 2022. Det gælder dog ikke kritiske funktioner, herunder hjemmeplejen, plejecentrene, dagtilbud mv.

2020 10 20 H├©Rsholm Solhuset 0107
Solhusets børn flytter ind på Slotsmarken

Mandag den 28. november flytter hovedparten af Solhusets børn midlertidigt ind i nyrenoverede lokaler på Hørsholm rådhus, Slotsmarken 14. En vandskade fra en utæthed har givet skimmelsvamp i tagkonstruktionen i Solhuset. Derfor har Hørsholm Kommune rømmet huset og genhuset børnene midlertidigt i andre lokaler.

Adgangsvej til din skraldespand

Hvordan skal adgangsvejen til din(e) skraldespand(e) være? Her kan du finde en vejledning til, hvordan du kan indrette forholdene på din adresse, så tømning af beholderne går let, og du overholder reglerne.

Klimaborgerpanelet overrækker anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

Mandag den 28. november præsenterer og overrækker Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel deres fælles anbefalinger til kommunens politikere. Ceremonien finder sted i kantinen på Hørsholm rådhus, og mødet er åbent for offentligheden.

Røde Kors i Hørsholm hjælper med at give udsatte familier en god jul

Julehjælpen giver børnefamilierne et vigtigt lyspunkt i en trængt hverdag.

Fjernvarme
SE OPTAGELSEN: Borgermøde om planer for fjernvarme

Se optagelse og slides fra borgermødet om fjernvarme tirsdag den 8. november i Hørsholmhallen. Tilgå link i nyheden.

Lederpris 2021, Med Politikere5
Årets lederpris 2021 går til Henrik Menck fra Hørsholm Usserød Idrætsklubs - fodboldafdeling

Fodboldtræningen for U17drengene kom lidt senere i gang, da Sports-, Sundheds - og Kulturudvalget kårede lederprismodtageren 2021.

Nordf Foto 75B8672
Genbrugspladsen er LUKKET, torsdag den 17. november

DSC08002
Oplæg om indbrudsforebyggelse i det fysiske og digitale hjem

Hvordan forebygger du bedst indbrud i dit hjem? Og hvad er de nye tendenser indenfor kontaktbedrageri, som du skal være opmærksom på?

Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 2 endeligt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 vedtaget Lokalplan 182 plejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej, samt Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2021-33. Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk den 4. november 2022.

Affald indsamles igen

Skraldefolkene har genoptaget arbejdet.

Ændring i telefonåbningstider på Hørsholm Kommunes hovednummer

Fra 1. november ændres åbningstiderne på hovednummeret 4849 0000.

Fiskedød
Alger og fiskedød i Sjælsø og Usserød Å

Opblomstring af alger i Sjælsø medfører pt farvet vand og døde fisk

Bestyrelse HUI Og Udvalg 2022
Nyrenoveret kunstgræsbane blev indviet

Første fodboldtræning for HUIs børneafdeling efter efterårsferien blev afviklet i forbindelse med indvielsen af det nyanlagte kunstgræs i Idrætsparken i Hørsholm.

Manglende PBS opkrævning for oktober 2022

Manglende PBS opkrævning for selvtræning og egenbetaling på grund af systemfejl

Hørsholm Kommune og Sophienberg Gruppen stopper samarbejdet om Kokkedal stationsprojektet

Hørsholm Kommune og Sophienberg Gruppen har aftalt at stoppe samarbejdet om udviklingsprojektet ved Kokkedal Station. Projektet for Kokkedal stationsområdet var planlagt til at blive politisk behandlet i efteråret 2022.

Hver tredje gadelampe slukkes i dette efterår

Hørsholm Kommune og resten af Europa står midt i en energikrise. Energikrisen får nu også betydning for gadebelysningen i Hørsholm Kommune.

Klimaborgerpanel 2022
Engagerede Hørsholmborgere tog hul på klimaarbejdet

Hørsholm Kommunes nye Klimaborgerpanel har nu mødtes to gange for at blive klogere på og drøfte klimaets tilstand i Hørsholm. Emnet for de første to borgersamlinger var CO2-reduktioner, og engagementet var tårnhøjt og nysgerrigheden stor.

Ny retning for Norfors

Bestyrelsen for Norfors ønsker ny profil i spidsen for Norfors og har derfor besluttet at sige farvel til direktør Tonny Juul Jensen, der har stået i spidsen for Norfors de seneste 27 år.

Eva Bryld kåres til Årets Frivillig 2022

Hørsholm Kommune har igen i år i samarbejde med Frivilligcentret & Selvhjælp Hørsholm kåret "Årets Frivillig" blandt de mange, der yder en stor indsats i det frivillige sociale og humanitære arbejde på Social- og Seniorudvalgets område.

Nyt klimaborgerpanel mødes for første gang

Onsdag den 5. oktober mødes Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel for første gang i lokaler på Rungsted Gymnasium. Klimaborgerpanelet består af 24 borgere, som skal komme med samlede anbefalinger til, hvordan Hørsholm bliver en CO2-neutral og klimarobust kommune inden 2050. Anbefalingerne præsenteres for Kommunalbestyrelsen og indgår i udarbejdelsen af kommunens kommende klimahandlingsplan.

Udskiftning af flydebroer skyder gang i moderniseringen af Rungsted Havn

Rungsted Havn står overfor en større modernisering i de kommende år. Moderniseringen skydes i gang i starten af 2023 med udskiftningen af flydebroer.

03 03 17
Nu kommer sandet! Kysten sikres mod fremtidens storme

Hørsholm Kommune sandfodrer på kyststrækningen fra Bukkeballevej og ca. 1 km mod nord. Vi starter den 3. oktober og forventer at være færdige i starten af december.

Hjemlighed på Hørsholm Kommunes plejehjem

Nu bliver MitID standardvalget når du skal logge på offentlige hjemmesider

Mere end 4,5 mio. borgere har nu fået MitID. Derfor bliver det nu MitID, man først møder, når man skal logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger som fx skat.dk, borger.dk og sundhed.dk.

Rungstedlund2
Borgmester kæmper for Karen Blixen museet

Hørsholm Kommunes borgmester Morten Slotved efterlyser en fortsættelse af det statslige tilskud til Karen Blixen museet og tilkendegiver samtidig, at kommunen vil øge sin støtte til museet, hvis staten også hjælper til.

Kunstgræsbane fra Hørsholm Idrætspark genanvendes i nye kunstgræsbaner

Kunstgræs fra Hørsholm Idrætspark er på vej til ReMatch i Herning

Johnny Svendborg
Giv input til kommunens nye arkitekturpolitik

Hørsholm Kommune inviterer tirsdag den 20. september til workshop i Kulturhus Trommen med oplæg ved Johnny Svendborg, der er arkitekt og formand for Arkitektforeningen.

Borgmestre tager afstand fra Udlændingestyrelsens beslutning

Meddelelsen om at flytte en beboergruppe af voksne udlændinge med psykiske problemer fra Center Sandvad i Vejle til Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm har skabt en reaktion hos både Hørsholm og Allerød Kommuners borgmestre.

Udlændingestyrelsens udmelding vækker forargelse

Udlændingestyrelsen meddeler i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at de vil flytte en beboergruppe af voksne udlændinge med psykiske problemer fra Center Sandvad i Vejle til Udrejsecenter Sjælsmark I Hørsholm.

Sundhedspuljen

Søg tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter i Hørsholm Kommune.

Vi tager imod ansøgninger frem til den 20. september 2022.

Nye tømmedage for din affaldsbeholder til rest -og madaffald

Fra den 1. september vil din affaldsbeholder til rest -og madaffald blive tømt én gang hver 14. dag. Har du tilmeldt dig ugetømning hele året, vil din beholder fortsat blive tømt hver uge.

MCP 1 Red1
Bliv klogere på dit eget klimaaftryk

Som den første kommune i Danmark, tilbyder Hørsholm Kommune alle borgere over 15 år til gratis at udfylde en online klimaberegner, hvor de kan få et groft overblik over deres eget og deres husstands klimaaftryk.

iStock_000008845773Medium.jpg
Interesserer du dig for kommunens husholdningsøkonomi?

Lige nu kan du give input til Hørsholm Kommunes nye, grønne udbuds- og indkøbspolitik.

Hørsholm Kommune får ny lokalplanportal

Hørsholm Kommune overgår til en ny lokalplanportal. Den nye portal indeholder muligheder for i nemmere grad at finde den lokalplan der er gældende for den enkelte ejendom, da det bliver muligt at fremsøge planer ud fra f.eks. adresse og matrikelnummer.

Budget 2023 - 2026: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 26.-27. august 2022 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2023-2026.

Indstillinger til 2021' lederpris

Kommer årets frivillige leder fra jeres forening, så har vi 10.000 kr. til jer!

Udfordringer med at rekruttere og økonomisk pres kræver opbremsning

Udfordringer på Social- og Seniorudvalgets område bringer det totale forventede merforbrug i 2022 op på 28 mio. kr. på området. En plan for at håndtere situationen er på vej til politisk behandling.

Genbrugstegn
Bliv en del af det nye Klimaborgerpanel

Alle Hørsholm-borgere over 16 år er inviteret til at deltage i Hørsholm Kommunes nye Klimaborgerpanel og dermed blive en vigtig stemme i klimaarbejdet.

Få afhentet dit gamle affaldsstativ

Har du lige modtaget en ny affaldsbeholder til rest- og madaffald i perioden 1.-5. august, kan du få afhentet dit gamle affaldsstativ, hvis du stiller det udenfor skel, ned til vejen senest den 5. september.

Unge rister Hørsholms lokalpolitikere

Lyt og grin med når en håndfuld unge i Hørsholm rister Hørsholms lokalpolitikere til en omgang comedy roast på Hørsholm Kulturdag2022

Ambitiøst landskabsprojekt tager form i PH Park.

Endnu en milepæl er nået i PH Park. Hørsholm kommune indgår kontrakt med entreprenøren Scheller, Hougaard og Petersen A/S, som skal levere et ambitiøst landskabsprojekt på den gamle sygehusgrund. Landskabsprojektet skal give et grønt åndehul midt i byen. Den offentlige tilgængelige park vil binde boligerne i PH Park sammen ved at danne en røde tråd i den nye bydel.

Trafikundervisning på skoleskemaet redder liv og Hørsholm ligger helt i top.

Trafikundervisning i skolerne er et vigtigt element i at gøre børn og unge klar til at færdes sikkert i trafikken. Hørsholm Kommune ligger helt i top, når det gælder skolebørns trafikundervisning, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Vil du med en tur i skoven? -Nye formidlingsplatforme gør det lettere at komme helt tæt på naturen

I denne uge åbner to helt nye formidlingsplatforme i forlængelse af Elleskovs-stien ved Sjælsø.
Formidlingsplatformene er opført af Hørsholm Kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, og skal gøre det let at komme helt tæt på Elleskovens unikke plante og dyreliv.