Nyheder

Kommunalbestyrelsesmøde d. 30. november gennemføres virtuelt

Hørsholm Kommune gennemfører næste kommunalbestyrelsesmøde virtuelt, og man kan følge mødet live mandag aften d. 30. november fra kl. 17:30.

Kokkedal station_.png
Arkitektkonkurrence for Kokkedal stationsområde

I dag sendes konkurrencematerialet for området omkring Kokkedal Station i udbud. Hørsholm Kommune ønsker med udviklingen området at skabe et attraktivt - grønt og bæredygtigt – byområde med tryghed i fokus.

Skov- og Musikbørnehave 'Koglerne' i fransk TV

Tilbage i maj måned sidste år fik Skov- og Musikbørnehaven Koglerne besøg af et fransk TV-hold, der fulgte børnene ud til deres lille hytte og værested i Folehaveskoven for at opleve en dag i en dansk skovbørnehave. Det er der nu kommet en udsendelse ud af, der vises på CANAL+.

Præsentation af Hørsholmstrategien på online borgermøde d. 2/12-2020

Vær med til at sætte dit præg på fremtidens Hørsholm. Deltag i online borgermøde onsdag d. 2. december kl. 18-20.

Stor forældretilfredshed med skoler og SFO’er i Hørsholm

8 ud af 10 forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns skoler og SFO’er i Hørsholm Kommunes folkeskoler og SFO’er

Genopfriskning af brostensfeltet på Usserød Kongevej

Brostensfeltet på Usserød Kongevej trænger til en opfriskning. Hørsholm Kommune beder borgerne om at komme med input og kommentere på 3 skitser for belægningen i brostensfeltet på Usserød Kongevej. Inddragelsen foregår på BorgerLab.

IMG 0266
Juletræet tændes, men uden arrangement

Det har i mange år været en tradition at samles på Ridebanen på den første søndag i advent for at se det store juletræ blive tændt af borgmester Morten Slotved. I år bliver det dog anderledes pga. corona.

Husk mundbind når du skal på rådhuset

Det er et krav at bære mundbind eller visir i Borgerservice og jobcenter på Hørsholm Rådhus.

Det betyder, at alle indtil videre skal bære mundbind eller visir, når man besøger Hørsholm Rådhus.

Hjemmeside Banner Hørsholm 1C (1)
Bestil en gratis papbeholder til din husstand

Bor du i villa eller rækkehus med egne affaldsbeholdere, kan du bestille en papbeholder uden ekstra omkostning inden d. 25. november – og modtage din beholder senest i løbet af januar.

Ny leder af Det Tværgående Forebyggelsesteam (PPR)

Hørsholm Kommune ansætter Trine Lundager som ny leder af Det Tværgående Forebyggelsesteam (PPR) fra 1. december 2020.

Forlænget høring vedr. forslag til Lokalplan 176

COLOURBOX45813775
Pop-up testcenter i Hørsholm

Et mobilt pop-up corona-testcenter kommer til Hørsholm i uge 46 og 49. Alle borgere, der er fyldt to år kan blive testet uden tidsbestilling.

Byggesagsafdelingen holder lukket den 5. november 2020 og den 3. december 2020

Forslag til lokalplan for Hørsholm Idrætspark

Pressemeddelelse vedrørende Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark

ADB31FB0
Indflytning i de nye almene boliger på Møllevænget 5

Møllevænget Almene Boliger står klar til indflytning den 30. oktober 2020. Næsten alle boligerne er lejet ud på nuværende tidspunkt, med undtagelse af 3 stk. på 88 m2.

Udkast til Hørsholm Kommunes Kyststrategi - Høring

Læs og kommenter på udkastet til Hørsholm Kommunes Kyststrategi.

Kommunalbestyrelsens møde d. 26. oktober afholdes virtuelt

Hørsholm Kommune gennemfører næste kommunalbestyrelsesmøde virtuelt, og man kan følge mødet live mandag aften d. 26. oktober fra kl. 17:30 ved at bruge linket i denne nyhed.

Hørsholm får sin egen veterankoordinator

Der bor ca. 130 veteraner og tidligere udsendte under Danmarks flag i Hørsholm. Nu har kommunen fået sin helt egen officielle veterankoordinator som led i en særlig veteranindsats.

National spørgeskemaundersøgelse stiller skarpt på vores bevægelsesmønstre

Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner for Hørsholm Kommune

Ny hjemmeside om de nye lokalplaner for villaområderne

Budgettet for 2021 vedtages i aften - følg med live

Hvad bliver skattekronerne brugt til i 2021? Se med i aften via videolink når budgettet 2. behandles i Kommunalbestyrelsen.

Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 og forslag til Kommuneplantillæg 6

Erhvervsområdet Kokkedal Industripark får ny lokalplan, der skal muliggøre et have- og plantecenter.

Restriktioner for besøg på plejehjem, midlertidige pladser og sociale botilbud

OPDATERET 30.09 med information om forlængelse af besøgsrestriktioner på plejecentre og midlertidige pladser. Hørsholm Kommune har i dag, den 16. september, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, indført midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunens plejecentre, midlertidige pladser samt sociale botilbud. Restriktionerne gælder frem til den 1. november 2020 for plejecentre og midlertidige pladser (OPDATERET den 30.09 med oplysning om forlængelse fra 5. oktober til 1. november).

Offentlig høring - Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Området nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst får ny lokalplan, der skal være med til at sikre området som et attraktivt villakvarter.

Budget 2021-2024: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 21.-22. august 2020 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2021-2024.

Covid-19-status: Endnu en borger og en medarbejder er smittet på de midlertidige pladser

Endnu en borger og en medarbejder er smittet på Hørsholm Kommunes midlertidige pladser. Alle nødvendige forholdsregler er sat i værk, hvilket bl.a. betyder, at stedet er lukket for besøg, ligesom alle borgere og medarbejdere bliver testet.

Forkert opgørelsesmetode i beregning af byggesagsgebyr får konsekvenser for kommunens øvrige byggesager

Hørsholm Kommune har modtaget afgørelse fra Byggeklageenheden i én byggesag, der underkender den måde tidsforbruget – og dermed byggesagsgebyret - er opgjort på.

Ny sundhedspulje til sundhedsfremmende initiativer i Hørsholm

Frem til den 30. september 2020 er det muligt at søge økonomisk støtte til lokale foreninger og initiativer, der arbejder med sundhedsfremmende formål for Hørsholms borgere

Covid-19-update: De første tests er alle negative

Alle corona-prøvesvar nr. 1 i Daginstitutionen Solhuset og De Midlertidige Pladser har været negative, og nu afventes blot prøvesvar nr. 2 for visse af de testede personer.

Forslag til Lokalplan 172 for Folehavekvarteret

Folehavekvarteret får ny lokalplan, der skal være med til at sikre området som et attraktivt boligområde. Folehavekvarteret er beliggende vest for Rungsted Hegn og nordvest for Folehave Skov i den sydlige del af Hørsholm Kommune.

COVID-19 update Hørsholm: 1 smittetilfælde på en daginstitution og 1 tilfælde på De Midlertidige Pladser

Onsdag den 10. september fik Hørsholm Kommune bekræftet yderligere to af hinanden uafhængige smittetilfælde med COVID-19. Det drejer sig om én borger indlagt på De midlertidige Pladser og én medarbejder på en daginstitution. Alle nødvendige procedurer for stop af smitten er iværksat og kommunen følger sagen nøje.

Ph Park Callum
Sampension-fællesskabet investerer stort trecifret millionbeløb i lejeboligerne PH Park

Sampension-fællesskabet skyder stort trecifret millionbeløb i boligprojektet PH Park på Usserød Kongevej

To smittetilfælde på skole og gymnasium

I weekenden fik Hørsholm Kommune bekræftet to af hinanden uafhængige smittetilfælde med COVID-19. Det drejer sig om to elever i alt, én på hhv. Hørsholm Skole og Rungsted Gymnasium.

Husk ansøgningsfristen til §18 midler den 25. september

Nu er det igen tid til at ansøge om tilskud til socialt frivilligt arbejde - §18 midler. Fristen er den 25. september 2020

Cykelbørn er glade børn

Hverdagscykling gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel. Derfor bakker Hørsholm Kommune op om Cyklistforbundets børnemotionskampagne Alle Børn Cykler, der kører fra 7.—20. september.

Solhuset Rettet
Giv input til CO2-reduktioner

Hørsholm Kommune laver en CO2-handlingsplan, og vi vil rigtig gerne høre dine idéer.

mindesten - de faldne krigere.jpg
National flagdag for Hørsholms veteraner

Lørdag d. 5. september markerer Hørsholm Kommune Den Nationale Flagdag for Hørsholms veteraner og andre udsendte under Danmarks Flag.

Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats har fået et servicetjek

En ekstern analyse viser gode resultater og forbedringspotentialer.

Kommunens funktioner er stort set tilbage til det velkendte – borgmesteren takker for opbakningen

CORONA: I marts 2020 skulle Hørsholm Kommune, ligesom resten af landet, lukke mange funktioner ned meget hurtigt, og så åbne dem kontrolleret og sikkert henover forår og sommer. Nu er vi der, hvor hverdagen er genkendelig fra før nedlukningen – en nedlukning og genåbning, hvor både borgere og pårørende har bakket op på bedste vis.

Hørsholmstrategien er godkendt i Kommunalbestyrelsen

Mandag d. 29. juni blev Hørsholmstrategien endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde.

PH Parken Birdseye 27032019.jpg
Alle PH Parks byggefelter solgt og over 300 boliger på vej

En historisk milepæl for Hørsholm: Mandag den 25. marts besluttede Hørsholm Kommunalbestyrelse at sælge de tre sidste byggefelter I PH Park til PH Park ApS, og den 26. marts blev købsaftalen underskrevet. Det betyder, at alle byggefelter i PH Park er solgt og realiseringen af det nye attraktive boligkvarter kan begynde for alvor. ”Det er en god dag for Hørsholm Kommune og for byens udvikling,” siger borgmester Morten Slotved.

Ny cykelbane og krydsningshelle på Folehavevej

I de kommende uger udføres anlægsarbejde på Folehavevej fra Helleholm til vest for jernbanebroen. Trafikanter kan forvente forsinkelser i trafikken.

Følg Kommunalbestyrelsens møde online d. 29. september

Pga. situationen omkring Covid-19 gennemfører Hørsholm Kommune det næste kommunalbestyrelsesmøde d. 29. september virtuelt. Kommunalbestyrelsen samles ikke på rådhuset, men gennemfører mødet via videolink til sædvanlig tid tirsdag aften kl. 17.30.

Aftale om budget 2021 indgået

Det er et budget i balance med en skattestigning på 0,5%: Hørsholm har fokus på børneliv, bæredygtighed og byliv

Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej

Kommunalbestyrelsen har tirsdag d. 29. september 2020 har sagt ja til, at kommunen skal anlægge et nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej

Flytning af to store kloakledninger i PH Park

Inden boligbyggeriet og anlægget af parken i PH Park kan begynde, er det nødvendigt at flytte 2 kloakledninger og fælde 3 syge bøgetræer.