Nyheder

grus i gågaden_indhegnet.jpeg
Der er midlertidigt lagt kattegrus i gågaden - fjernes i løbet af uge 29

Hørsholm Kommunes støvsuger, der kører i gågaden og suger affald op er kørt i stykker, hvilket har resulteret i spild af hydraulikolie i gågaden. Vi har lagt ”kattegrus” hen over olien og man kan sagtens færdes i gaden.

Velkommen til www.rungstedkyst.horsholm.dk

Udvikling af Rungsted Kyst stationsområde har fået en hjemmeside, her kan du holde dig informeret om vores fælles projekt om et levende og velfungerende område ved Rungsted Kyst Station.

Tandplejen har sommerlukket fra den 30. juni til den 12. august 2018

Tandplejen har sommerlukket fra den 30. juni til den 12. august 2018
(begge dage inkl.).
Vi åbner igen mandag den 13. august 2018.

Invitation til informationsmøder

Usserød Kongevej skal forskønnes på strækningen ved Kongevejscenteret, parkeringspladsen ved Kammerrådensvej skal renoveres, og Alsvej/Ørbæksvej krydset skal gøres mere trafiksikkert. Hørsholm Kommune inviterer til informationsmøder.

Begejstret for engagement og input

Den 11. juni afholdt Hørsholm Kommune borgermøde på Rungsted Skole, hvor over 120 lokale naboer og andre interessenter mødte op.

Rungstedvej spærres

Rungstedvej over Kystbanen bliver spærret fra d. 3. juli 2018 kl. 06:00 til d. mandag d. 9. juli 2018 kl. 06:00.

Kystbanen lukker

BaneDanmark renoverer Kystbanen fra d. 29. juni til d. 12. august 2018.

Tandplejen har lukket tirsdag den 26. juni 2018 fra kl. 11.30

Budget 2019-2022: politikere i arbejdstøjet efter sommerferien

Økonomiudvalget gav tilbage i januar administrationen frie hænder til at udarbejde et prioriteringskatalog indeholdende forslag til budgetreduktioner for i alt 35 mio. kr. Dette arbejde er nu ved at være afsluttet og 21. juni 2018 bliver Økonomiudvalget præsenteret for administrationens budgetforslag, som efterfølgende sendes videre til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i 2018.

Orientering om kommende lokalplanproces for Gøgevangskvarteret

Miljø- og Planlægningsudvalget igangsætter nu processen med at udarbejde en ny, samlet lokalplan for hele Gøgevangskvarteret. Området reguleres i dag af servitutter, men det er ønsket at styre udviklingen fremadrettet gennem lokalplanlægning.

på vej til mødet med transportministeren.jpg
Fem borgmestre til møde med minister: Kystbanen er en livsnerve

Trafikministeriet igangsætter nu en analyse af mulighederne for at forbedre Kystbanens punktlighed og kapacitet

Bedre mobildækning i Hørsholm – nu kortlægges hullerne

Hørsholm Kommune ønsker at få et grundigt billede af mobildækningen i kommunens geografi. Derfor igangsættes en kortlægning, der skal munde ud i konkrete forslag til at opnå bedre mobildækning i de områder, hvor behovet er til stede.

Nordsjællands Brandvæsen indfører afbrændingsforbud

Nordsjællands Brandvæsen indfører forbud mod afbrænding i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner med virkning fra den 7. juni 2018 kl. 12.00.

Information til ejendomsskattebilletten om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Musikchef Bina Hjorth ønsker at fratræde sin stilling for at søge nye udfordringer

I gensidig forståelse har musikchef i Trommen, Bina Hjorth, og Hørsholm Kommune indgået aftale om, at Bina Hjorth fratræder sin stilling ved udgangen af juni måned.

Søg støtte til istandsættelse af din bevaringsværdige bygning

Frem til og med søndag den 1. juli 2018 er der mulighed for at søge om tilskud til udvendig vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger beliggende i Hørsholm Kommune.

Kommunalbestyrelsen indbyder til dialog

Hørsholm Kommune inviterer alle borgere med interesse i udviklingen af Rungsted Kyst stationsområdet til dialog d. 11. juni kl. 17-19.

Pernille Halberg Salamon bliver ny kommunaldirektør i Hørsholm Kommune

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. maj 2018 udpeget Pernille Halberg Salamon som ny kommunaldirektør. Pernille Halberg Salamon tiltræder stillingen den 1. august 2018.

Vejlukninger i forbindelse med Sjælsø Rundt

Søndag den 10. juni 2018 afholdes cykelløbet Sjælsø Rundt med start og mål i Hørsholm. Det får betydning for trafikken på Rungstedvej og Folehavevej.

Så kan regnen bare komme an

18 nye regnbede og kæmpestore faskiner, med et samlet volumen på 475 m3, skal nu afhjælpe problemer med kraftig nedbør i området omkring Gyvelvej og Tjørnevej.

Udvikling af Hørsholm bymidte skal prioriteres højt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har givet grønt lys til, at processen med udviklingen af Hørsholm bymidte kan fortsætte.

P-pladsen foran Hørsholm Hallen lukkes den 22. maj 2018. Erstatningspladser findes tæt på

Hørsholm Kommune er i gang med at renovere og forbedre p-pladsen foran Hørsholm Hallen.

Afspærring af Kystbanestien og Rungstedvej

Kystbanestien være lukket lige omkring broen frem til og med den 23. september 2018, således at det ikke er muligt at gå og cykle under Rungstedvej, men man skal op over vejen og benytte fodgængerovergangen. Rungstedvej vil også, men kun af to korte omgange, være spærret for al trafik.

Hjælp os med at bane vej – klip hækken

Søndag den 10. juni afholdes Sjælsø Rundt med start og mål i Hørsholm. Tag godt i mod cyklisterne og hjælp os med at sikre fremkommeligheden.

Et bud på PH Park baseret på tankerne i udvilingsplanen.png
PH Park: Samlet udbud til september

Det politiske bedømmelsesudvalg var onsdag den 16. maj samlet for at træffe beslutning om det videre forløb i forbindelse med udbud af PH Park. Mødet resulterede i en indstilling om et samlet udbud til september.

Hørsholm rådhus er lukket 16. maj

På grund af arbejdet med implementeringen af persondataforordningen, holder rådhuset lukket for borgerhenvendelser onsdag d. 16. maj 2018

Hørsholm bliver bivenlig kommune

I løbet af denne uge vil i alt 17.000 m2 kommunale arealer i Hørsholm blive tilsået med blomster til glæde for både bier og mennesker. Tiltaget vil give flere blomster, mere føde til bierne og rigere dyreliv i kommunen.

immortellevej_12_SOGB2013.jpg
Borgerinddragelse i forbindelse med præmiering af “Smukt og godt byggeri 2018”

Hvert andet år kan Hørsholm Kommune tillade anerkendelse af godt byggeri, design eller anlæg, såfremt administrationen vurderer, at der er tilstrækkeligt med emner. Som noget nyt, kan du som borger i kommunen melde dine forslag til kandidater ind.

Tre kommuner samarbejder om fælles udbud og sortering af affald

Fra 2019 krydser skraldevognen kommunegrænsen: Allerød, Hørsholm og Rudersdal går sammen om affaldet – det giver bedre priser, som kommer borgerne til gode, da gebyrstigningen ved indførelse af sortering begrænses.

Livlige markedsdage i gågaden

Fra lørdag den 19. maj 2018 vil der hver lørdag frem til udgangen af september – samt alle weekenddage i december - blive afholdt markedsdage i gågaden.

Hørsholm Kommune godkender fællesskab om affaldsindsamling

Borgerne i Hørsholm Kommune skal fra 2019 i gang med at sortere affald. Boligejerne vil få udleveret 2 stk. 2-delte beholdere til at sortere plast, papir, glas og metal og derudover vil det blive muligt at få en ekstra beholder til sortering af pap.

Natarbejde på Rungstedvej og Rungsted Strandvej

Rungstedvej og Rungsted Strandvej skal have ny asfalt på kørebanerne. For at genere trafikken mindst muligt, for at begrænse arbejdsperioden og for at tage mest mulig hensyn til trafiksikkerheden er det besluttet at lade arbejdet udføre om aftenen og natten mellem kl. 19 og 06.

Hørsholm er blandt Danmarks bedste erhvervskommuner

Ud af alle landets 98 kommuner konkluderer den uafhængige tænketank CEVEA, at Hørsholm er Danmarks 12. mest attraktive erhvervskommune.

Rungstedvej spærres for fodgængere og cyklister

Da en mængde forurenet jord skal graves væk, bliver Rungstedvej omkring nr. 19, af sikkerhedsmæssige årsager, spærret for fodgængere og cyklister i en længere periode.

Brand bål.jpg
Knastør natur er brandfarlig

Nordsjællands Brandvæsen opfordrer til stor forsigtighed og omtanke, når man færdes i naturen på denne tid af året. For på trods af det ustabile forårsvejr er planter, træer og buske meget tørre og har let ved at brænde.

Kåring af Årets Frivillig 2018

Hvem skal være Årets Frivillig 2018 i Hørsholm Kommune?

Arrangement for virksomheder: den nye persondataforordning

Hørsholm Kommune og Hørsholm Erhvervs Netværk afholder arrangement om den kommende persondataforordning mandag 23. april.

Fælles hjælpemiddeldepot åbner i Nærum

Onsdag den 25. april bliver det fælleskommunale hjælpemiddeldepot ved brandstationen i Nærum officielt åbnet med deltagelse af borgmestrene fra Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal, som er de tre kommuner, der er gået sammen om at drive hjælpemiddeldepotet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Ny rapport giver øjebliksbillede af sundhedstilstanden i Hørsholm

I marts udkom en ny rapport, der viser, at borgernes sundhed i Hørsholm særligt er udfordret af alkoholadfærd, fysisk inaktivitet og mistrivsel. Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune er klar til at tage fat på problemstillingerne.

Julie Reinau bliver ny ejendomschef i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter ny centerchef i Center for Ejendomme med erfaring fra både private og kommunale stillinger. Julie Reinau starter i Hørsholm Kommune 1. maj 2018 og indtræder i ejendomschefstillingen, når nuværende ejendomschef går på pension ved udgangen af maj.

Peter Juul Andersen bliver ny arbejdsmarkedschef i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter arbejdsmarkedschef med solid baggrund i den offentlige sektor. Peter Juul Andersen starter i stillingen 1. maj 2018 og afløser den tidligere arbejdsmarkedschef Allan Ludvigsen.