Nyheder

Ny analyse: Detailhandlen fremtidssikres ved at koncentrere handlen omkring Hørsholm Bymidte

Ny detailhandelsanalyse giver vigtige input til Hørsholm Kommunes planlægning og videreudvikling af detailhandlen i kommunen.

Afspærring af Usserød Kongevej

I september lægges ny asfalt på Usserød Kongevej på strækningen ved Kongevejscenteret. Det medfører afspærringer, omkørsler og ændringer i bustrafikken.

Informationsmøde om kystbeskyttelsesstrategi

Hørsholm Kommunes strategi for kystbeskyttelse foreligger nu i udkast. Vi inviterer til informationsmøde, hvor alle er velkomne til at høre om strategien og komme med input.

Fra 2020 skal du bestille tid på Hørsholm Rådhus

Hørsholm Kommune indfører obligatorisk tidsbestilling på Hørsholm Rådhus fra 20. januar 2020. Det betyder, at alle fra den dato skal bestille tid hjemmefra inden fremmøde på rådhuset. Fordelen er, at borgerne undgår kø, får flere muligheder i forhold til at booke tid og en mere effektiv sagsbehandling.

Hørsholm Bibliotek har ved en fejltagelse sendt rykkerskrivelser ud vedr. gamle mellemværender

En opdatering af bibliotekssystemet på Hørsholm Bibliotek har desværre medført, at flere borgere har modtaget rykkerbreve på gamle mellemværender.

Opfølgning på borgermøde om fremtidens kloak 21. august 2019

På borgermødes om fremtidens kloak (områdeplaner) blev vedhæftede præsentation gennemgået. Hovedpunkter fra efterfølgende spørgsmål og debat er vedhæftet i opsamlingsnotat.

En hel dag med kultur på Ridebanen

Det lokale kultur- og fritidsliv er i fokus på en begivenhedsrig dag med kultur på Ridebanen 7. september. Kulturdagen slutter med Pink Floyd Projects opførelse af hele ’The Wall’ og open air filmen ’Bohemian Rhapsody’ om Queen.

Dannebrog.jpg
National Flagdag for veteraner i Hørsholm

Hørsholm Kommune har i år den store glæde at invitere veteraner og deres pårørende til at deltage i markeringen af Den Nationale Flagdag - torsdag d. 5. september 2019.

Hørsholm Rådhus undersøges for skimmelsvamp

Foreløbige undersøgelser peger på, at der er skimmelsvamp flere steder i betonkonstruktionen på Hørsholm Rådhus, og mens der udarbejdes en handleplan, gøres der alt for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Informationsmøde om fremtidens kloaksystem flyttes til Rungsted Skole

Grundet ekstraordinær stor tilslutning flyttes informationsmødet fra rådhuset til større lokaler.

Høringsmateriale vedrørende budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 23.-24. august 2019 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2020-2023

KMD IRONMAN Copenhagen kommer igen i år gennem Hørsholm

På søndag den 18. august 2019 afvikles KMD IRONMAN Copenhagen - et af verdens største IRONMAN triatlonstævner. Mere end 3100 deltagere fra over 70 lande har sat kursen mod København. Alle for at gennemføre den legendariske IRONMAN på 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42.2 km løb.

Borgermøde: Udviklingsplan for Rungsted Kyst Stationsområde

Invitation til borgermøde den 15. august vedr. Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

Høring forlænges for Forslag til Lokalplan 170 for PH Park

Høringsfristen for lokalplanen, der vedrører PH Park forlænges til den 26. august. Den oprindelige frist var 12. august.

Informationsmøde om fremtidens afløbssystem i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune og vand- og spildevandsselskabet Novafos inviterer dig til et informationsmøde, onsdag den 21. august kl. 17.00

Lundevejsskolen_aug 2019.jpg
Hørsholms femte skole åbner dørene

Den 12. august 2019 åbner Hørsholm Kommunes nye skole Lundevejsskolen. Skolen er en specialskole og skal ses som et kvalitetsløft af specialområdet for børn og unge i Hørsholm.

Kommunens indsats for unge

I Hørsholm Kommune har vi fokus på at støtte og vejlede unge og lede dem godt på vej.

Påbud til forbrændingsanlæg

Norsfors' forbrændingsanlæg har fået påbud fra Miljøstyrelsen.

Budget 2020-2023: Behov for omprioritering

Forud for de årlige budgetforhandlinger i august har administrationen udarbejdet et prioriteringskatalog med forslag til budgetreduktioner svarende til minimum 45 mio. kr. samt 15 mio. kr. på syv særlige fokusområder.

Miljøtilsynskampagner 2019

Hørsholm Kommune vil i 2019 sætte fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen med olietanke over 6000 liter

Ny ældrepolitik tæt på

Ældreudvalget i Hørsholm Kommune har nu afleveret udvalgets oplæg til en ny ældrepolitik til Kommunalbestyrelsen. Ældrepolitikken behandles på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 17. juni.

Bolbrovej Aldi.jpg
Idéindkaldelse vedr. ny planlægning for Bolbrovej 60-64

Hørsholm Kommune ønsker at høre dine synspunkter og idéer vedrørende den fremtidige planlægning for området beliggende Bolbrovej 60-64.

PHPark_visualisering1.jpg
Næste skridt i realiseringen af PH Park: Lokalplan sendes i høring

En enig Kommunalbestyrelse besluttede på møde den 27 maj at sende forslag til lokalplan 170 for PH Park i offentlig høring fra den 3. juni 2019 til den 12. august 2019.

Tilladelse til sandfodring mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på en 950 meter strækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg.