Nyheder

Kort Strukturanalyse Oeresund 2021 RGB Final
Dialog om fælles renseanlæg skudt i gang

Politikerne i Hørsholm Kommune kan i 2023 træffe endelig beslutning om eventuel placering af et fælles renseanlæg for Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner i regi af 9 kommuners fælles vand- og spildevandsselskab, Novafos. Dialogen med borgere og andre interesseorganisationer blev skudt i gang på et dialogmøde i maj.

Afholdelse af grundlovsceremoni den 16. september 2021

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Hørsholm Rådhus. Hørsholm Kommune afholder ceremoni den 16. september 2021. Tilmeldingsfrist senest 20. august 2021

Lokalplanerne for tre af kommunens boligområder er vedtaget

De tre lokalplaner Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret, Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted samt Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst blev den 31. maj 2021 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Aflysning af Sankt Hans på Kirkehalvøen

På grund af de gældende coronarestriktioner bliver der desværre hverken stort bål eller Skt. Hans for børn på Kirkehalvøen i år.

COVID-19: Særlig smitsom variant i Hørsholm – hold fast i de gode vaner og lad dig teste

Der er fundet en særlig smitsom variant af Corona-virus i Hørsholm. For hurtigst muligt at bryde smittekæden, opfordrer Hørsholm Kommune til fortsat at overholde retningslinjerne og tage en PCR-test (den i halsen).

Demens-uge i Hørsholm den 14.- 16. juni 2021: Dage med sans og samling

I den nationale demens-uge, fra den 14.-16. juni 2021, kan du møde engagerede frivillige og professionelle, der repræsenterer aktiviteter og fællesskaber. Alle 3 dage er der kaffe og god stemning med plads til samtaler i skovens dybe, stille ro.

Vejdirektoratet lægger ny klimavenlig asfalt på E47 Helsingørmotorvejen ved Hørsholm

Fra fredag den 4. juni 2021 og cirka én uge frem lægger Vejdirektoratet ny klimavenlig asfalt på E47 Helsingørmotorvejen ved Hørsholm.

Post 8
Digitalt borgermøde om indbrudsforebyggelse 8. juni

Tilmeld dig borgermødet d. 8. juni kl. 19-20.30 her.

Ny undersøgelse af forholdene for foreningslivet på vej

Alle foreninger opfordres til at svare på det spørgeskema Dansk Idrætsforbund (DIF) har sendt ud.

Nu kan du både overvære Kommunalbestyrelsens møder hjemmefra og på rådhuset

Nu får Hørsholms borgere en endnu bedre mulighed for at følge det politiske arbejde i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Den 31. maj kan kommunalbestyrelsen igen samles i samme lokale og kommunalbestyrelsesmødet afholdes derfor som et fysisk møde. Mødet kan som noget nyt både overværes af borgerne på rådhuset eller live på nettet samt på Facebook.

Rungsted Havn: Samlet redegørelse fremlagt for Kommunalbestyrelsen

Som et punktum for undersøgelserne af økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn, er Rungsted Havns bestyrelse og Kommunalbestyrelsen netop blevet orienteret om de samlede konklusioner. Undersøgelsen viser uregelmæssigheder for knapt 14 mio. kr. over en periode på 10 år. Alt er overdraget til Nordsjællands Politi.

Kom til åbent møde med Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Borgere og foreninger kan få direkte taletid i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16. juni 2021 kl. 16 ved udvalgets åbne møde . Borgere og foreninger skal tilmelde sig for at få taletid for at præsentere en sag til udvalget.

Skal stemmeprocenten op til kommunalvalget 2021? Søg penge til din ide

Støtte til initiativer rettet mod vælgergrupper med lav valgdeltagelse: ​I forbindelse med kommunal- og regionalvalget vil Region Hovedstaden gerne støtte aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen for vælgergrupper i Region Hovedstaden, der traditionelt ligger under gennemsnittet for valgdeltagelse.

Kort Strukturanalyse Oeresund 2021 RGB Final
Muligt fælles renseanlæg i Hørsholm: tilgå dialogmødet via dette link

I 2021 er vand- og spildevandsselskabet Novafos gået i gang med at undersøge mulighederne for at sammenlægge renseanlæggene i Allerød, Rudersdal, en del af Furesø og Hørsholm Kommune. Deltag i dialogmøde d. 27/5 kl. 19 ved at klikke på nedenstående link.

Rungsted Sogn åbner fredag

Dag 7 med opfyldt genåbningskriterie, hvilket betyder at Rungsted Sogn åbner 21. maj - se de daglige sognetal for Rungsted her. Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen-museet og foreningsfaciliteterne på havnen åbner efter have været lukket ned som følge af automatisk sognenedlukning.

Årets Sportsnavn i Hørsholm: Gritt Ryder fra Hørsholm 79ers

Team Hørsholms ærefulde pris "Årets Sportsnavn" går i år til en ganske særlig basketspiller, som er opvokset i Hørsholm, og har spillet størstedelen af sin karriere i Hørsholm.

Alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse står sammen om brev til Folketinget: Genforhandl nedlukningsreglerne

Hørsholm Kommune blev automatisk lukket ned fra den 8. maj pga. høj Covid-19smitte. Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den automatiske nedlukning ikke har givet tilstrækkelig mening, og at regelsættet er alt for grovkornet. Det skriver alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse til Folketinget.

Hvidbog samler alle input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand

Rungsted Havn og Hørsholm Kommune har udarbejdet en hvidbog, som samler op på alle de indkomne input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Så fik Hørsholm sin statue: 'Forskeren' af Kristian von Hornsleth blev indviet

Onsdag den 19. maj 2021 blev Kristian von Hornsleths statue’ Forskeren’ indviet.
Monteret tidlig om morgenen samme dag, blev den afsløret af Borgmesteren ved et lille lukket arrangement grundet forsamlingsloft.

Kristian Von Hornsleths donerede i 2016 kunstværket ’Forskeren’ til Hørsholm Kommune.

Hørsholm genåbner tirsdag den 18. maj – med enkelte undtagelser

Efter at være blevet automatisk nedlukket fra den 8. maj pga. smitteudbrud, åbner Hørsholm nu igen automatisk efter 7 dage i træk med gode incidenstal. Alt genåbner stort set, dog må Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen-museet og foreningsfaciliteterne på havnen forblive lukket nogle dage endnu som følge af den automatiske sognenedlukning i Rungsted Sogn.

COVID-19: Hørsholms testkorrigerede tal - overblik

Dagens tal er 128. Her får du overblikket over de testkorrigerede incidenstal for coronasmitte så længe, at Hørsholm Kommune er lukket ned. Ved et incidenstal på 250 træder den automatiske nedlukning af en kommune i kraft. Dette skete fra lørdag den 8. maj for Hørsholm Kommune.

Brev til Erhvervsminister og Styrelsen for Patientsikkerhed - ønsker genåbning nu

Den 11. maj henvendte Hørsholm Kommune sig til erhvervsministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed med ønske om øjeblikkelig genåbning. Du kan læse brevene her.

Teststed på Rungsted Gymnasium Kristi himmelfartsdag og fredag

Bliv testet, så vi kan få bugt med smitten. Region Hovedstadens podere lægger vejen forbi Rungsted Gymnasium og tester løs - uden tidsbestilling, Kristi himmelfart 13. maj og fredag 14. maj.

Epidemikommissionen lukker dele af erhvervsliv ned i Hørsholm Kommune

På grund af høje smittetal lukker Hørsholm Kommune og dele af det lokale erhvervsliv midlertidigt ned fra i morgen søndag den 9. maj 2021. Nedlukningen ophæves, når kommunen syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede.

Dokumentation af COVID-19 test, hvis du ikke har NemID

På Covidresults.dk kan personer uden dansk cpr-nummer og NemID se deres COVID-19 testsvar.

Erhvervsministeriet har bedt Epidemikommissionen om at vurdere en midlertidig nedlukning

På grund af for høje smittetal har Erhvervsministeriet bedt Epidemikommissionen om at vurdere en midlertidig nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm Kommune fra søndag den 9. maj 2021.

Covid-19: Brev til borgerne om automatisk nedlukning

Hørsholm Kommune informerer løbende om den automatiske nedlukning på hjemmesiden og på Facebook. Derudover er der også brev på vej i e-boks eller postkassen.

Covid-19: Automatisk nedlukning i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har i dag den 7. maj modtaget de nyeste testkorrigerede incidenstal fra Sundhedsministeriet. Tallet ligger på 270, og derfor træder den automatiske nedlukning af kommunen i kraft fra lørdag den 8. maj.

Lokalt smitteudbrud i Hørsholm Kommune

Smitten er stigende i Hørsholm Kommune. Lad dig derfor teste, så vi hurtigst muligt kan bryde smittekæden. Midlertidigt testcenter på Rungsted Gymnasium lørdag 8/5, søndag 9/5, Kristi Himmelfartsdag (torsdag) 13/5 og fredag 14/5.

20201218 Strandperspektiv Uden Påskrifter
Over 1000 input til udviklingen af Rungsted Havn

Der har været en stor interesse for at bidrage med gode ideer og forslag til udviklingen af Rungsted Havn og strand. Involveringsprocessen har medført over 1000 input og ideer.

Demens-uge i Hørsholm den 10.-12. maj 2021: Dage med sans og samling

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE UDSAT PGA CORONA.I den nationale demens-uge, fra den 10.-12. maj 2021, kan du møde engagerede frivillige og professionelle, der repræsenterer aktiviteter og fællesskaber. Alle 3 dage er der kaffe og god stemning med plads til samtaler i skovens dybe, stille ro.

Fra- og tilmelding af indefrysning af grundskyld

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge
indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hjemmeside Topbanner Hørsholm SMS1 (1)
Nye tømmedage på dine affaldsbeholdere til genbrug fra den 1. maj

Fra den 1. maj får du nye tømmedage, og du kan allerede nu se ændringerne, ved at slå din adresse op på kommunens selvbetjeningsløsning ’mit affald’.

COLOURBOX45813775
Coronatest i det tidl. Jagt- og Skovbrugsmuseum fra 4. maj

Fra tirsdag den 4. maj 2021 skal du tage til det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum på Folehavevej 15, når du skal have en hurtigtest (test i næsen). Teststedet ved svømmehallen har sidste åbningsdag den 3. maj.

Hørsholm får ny idrætspolitik

Hørsholms nye idrætspolitik sætter retning for, hvordan Hørsholm vil arbejde for og med idrætten de kommende år. Idrætspolitikken er netop blevet godkendt i Kommunalbestyrelsen, og nu skal politikken ud og virke til glæde for kommunens mange idrætsforeninger og idrætsaktive borgere.

Midlertidig okkerfarve i Øresund syd for Rungsted Strand

D. 27 april samt 28 april bliver det rørlagte vandløb Bækrenden syd for Rungsted Havn tjekket for fejlkoblinger.
Det frigiver gul okker til badevandet.
Dette er ikke farligt og vil forsvinde inden for et par timer.

Coronatest i Fritidshuset fra 3. maj

Fra 3. maj 2021 skal du tage til Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset) når du skal have en PCR-test (test i halsen). Teststedet på Selmersvej har sidste åbningsdag den 2. maj.

Udvikling af Kokkedal Stationsområde: Status på udbud

Hørsholm Kommune modtog i marts fire tilbud med flotte projektforslag for udviklingen af Kokkedal Stationsområde. Tilbudsgiverne har i vidt omfang kigget på de mange input, borgere, naboer og andre interessenter er kommet med i løbet af foråret 2020, og Hørsholm Kommune ser frem til at offentliggøre en vinder i juni måned.

Natarbejde på Alsvej

Ny model for indkøb af håndværkerydelser tilgodesér hele håndværksbranchen

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at bakke op om en ny model for indkøb af håndværkerydelser, som åbner op for, at Hørsholm Kommune fremover kan håndværkerydelser hos en langt bredere vifte af firmaer end hidtil.

Nordsjællands Brandvæsen advarer om brug af ukrudtsbrændere efter alvorlige brande

Ukrudtsbrænderen er et særdeles effektivt redskab til at fjerne ukrudt – men manglende forsigtighed og forkert brug af den kan forårsage brand.

Bestilling af fysisk Coronapas

Sundhedsministeriet har oprettet en telefonservice til dig, der har behov for printet Coronapas og som har overstået Covid-19-vaccinationsforløbet.

Maj Allin Thorup Augusta Wittrup Boeck Thessa Spotoft Christoffer Borup Gernow
Nyt ungeråd skal sikre unge indflydelse i Hørsholm

Tolv unge borgere fra Hørsholm er blevet valgt ind i et nyt ungeråd, som skal mødes med kommunalbestyrelsen en gang om året, komme med input til fagcentrenes arbejde og stå for aktiviteter for unge i Hørsholm.

Ny Mobilitetsplan

Kommunen har over en årrække set en stigning i biltrafikken og prognosen for de kommende år tyder på at stigningen vil fortsætte. Der er behov for at styrke en smart og effektiv mobilitet.

Fra jobsøgende til selvstændig - webinar afholdt

180 borgere fra Egedal, Allerød og Hørsholm deltog i webinaret ”Fra jobsøgende til selvstændig”.

Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark er offentliggjort

Springvand (1)
Hvad skal der ske med Torvet i Hovedgaden?

Hørsholm Kommunes politikere skal træffe beslutning om, hvad der skal ske med Torvet i Hovedgaden. Derfor åbner Hørsholm Kommune nu op for borgernes input.

Covid-19: Status for vaccinationer i Hørsholm Kommune – status 29. marts

Her kan du se, hvordan det går med vaccinationerne for Hørsholms borgere.

Genåbning af 9.-10. klasser

Gældende fra mandag d. 22. marts kan kommunens 9. og 10. klasser komme tilbage i skole efter samme model, som gælder for det øvrige Danmark (dog undtaget Bornholm, som har særlige retningslinjer).

Trivsel på distancen - Flertallet har det godt

Trivsel blandt skoleeleverne er en høj prioritet i Hørsholm Kommunes folkeskoler. Under coronakrisen har trivsel på distancen vist sig at være en svær, men vigtig opgave på kommunens fire folkeskoler og ene specialskole, Lundevejsskolen. Skoleledernes tilbagemeldinger er, at flertallet af skoleeleverne har det godt og kommer fint igennem corona’ens begrænsninger.

Spørgsmål og svar om COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Den 11. marts blev vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca® sat midlertidigt på pause. Sundhedsstyrelsen har samlet en del spørgsmål og svar om pausen og næste skridt. Læs med her...

Intelligente signalanlæg giver grøn bølge og hurtigere busser

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er tæt trafik på Usserød Kongevej. Derfor er det en prioritet for Hørsholm Kommune stadigt at sikre en mere glidende trafik.

Ny ADHD Gågruppe
Ny gå-gruppe for voksne med AD(H)D

Er du voksen og har du AD(H)D og har du lyst til at mødes med andre, der også har diagnosen?

Udklip (1)
Nu bliver det lettere at finde rundt i Idrætsparken

Har du set de nye skilte i Idrætsparken? I sidste uge blev der opsat 34 nye skilte i Hørsholm Idrætspark. Skiltene skal binde området bedre sammen og gøre det lettere for besøgende at finde rundt i området.

COLOURBOX45813775
2 faste Covid-19-teststeder i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har to faste COVID-19-teststeder. Hurtigteststedet ligger i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum på Folehavevej 15 og PCR-teststedet i Fritidshuset på Vestre Stationsvej 12.

Ny leder af Aktivitetscentret Sophielund starter 1. april

Hørsholm Kommune ansætter Lisbeth Storgaard som ny leder af Aktivitetscentret Sophielund pr. 1. april 2021. Aktivitetscentret Sophielund er et kommunalt tilbud til alle pensionister og efterlønnere, der er bosiddende i Hørsholm Kommune.

Øde veje frister bilister til at køre stærkt

Nedlukningen af samfundet giver ekstra plads på de danske veje, og det får nogle bilister til træde hårdere på speederen. Det er et problem, for farten er helt afgørende i mange alvorlige ulykker.

Hørsholm Kommune opruster Anonym Ungerådgivning

Et stigende antal henvendelser til Anonym Ungerådgivning betyder, at kommunen opgraderer den psykologiske ungerådgivning.

Fritidshuset
Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station udbydes til salg

Hørsholm Kommune udbyder den kommunale ejendom ”Fritidshuset” på Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst, til salg og opfordrer potentielle tilbudsgivere til at melde deres interesse og afgive tilbud.

Vil du med en tur i skoven?

I vinterens mulm og mørke har Hørsholm kommune etableret fire lækre og naturskønne lejrpladser i Hørsholms skove. De er nu klar til at blive brugt!

Personer i særlig risiko kan igen blive gratis vaccineret mod pneumokokker

Hvis du er i særlig risiko for at få lungebetændelse og andre alvorlige sygdomme på grund af pneumokokbakterier, kan du blive vaccineret gratis mod pneumokokker. Tilbuddet er til dem, der ikke nåede at få en gratis vaccination mod pneumokokker i efteråret, før der kom global mangel på vaccinerne. Der er nu pneumokok-vacciner til rådighed igen. Du kan blive vaccineret hos egen læge, eller der hvor du plejer at blive vaccineret.

Besøgsrestriktioner på plejecentre ophæves

Siden marts 2020 har der været forskellige restriktioner for besøg på kommunale og private plejecentre. Besøgsrestriktionerne er nu ophævet fra og med i morgen, torsdag d. 25. februar 2021.

Del 2 af den ekstraordinære revisionsundersøgelse af Rungsted Havn gennemført

En omfattende ekstraordinær revisionsundersøgelse i forbindelse Rungsted Havns økonomiske uregelmæssigheder er nu gennemført og overdraget til politiet.

Pjece om Covid-19-vaccinen fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Her kan du få den seneste information om vaccinen.

Lokalplaner for villakvarterer sendes i fornyet offentlig høring

Torsdag den 4. februar valgte Miljø- og Planlægningsudvalget at sende tre aktuelle lokalplanforslag i fire ugers fornyet offentlig høring

SSOP - Støt Soldater Og Pårørende, inviterer børn og unge til Sommercamp.

Er du barn eller ung i en veteranfamilie – eller kender du et barn/ung i en veteranfamilie, har de mulighed for at deltage i årets Sommercamp. Alderen for at deltage er fra 11-17 år. Invitationen gælder for både barn af- eller søskende til en veteran. Campen er gratis og der er begrænset pladser