Nyheder

P-pladsen foran Hørsholm Hallen lukkes den 22. maj 2018. Erstatningspladser findes tæt på

Hørsholm Kommune er i gang med at renovere og forbedre p-pladsen foran Hørsholm Hallen.

Afspærring af Kystbanestien og Rungstedvej

Kystbanestien være lukket lige omkring broen frem til og med den 23. september 2018, således at det ikke er muligt at gå og cykle under Rungstedvej, men man skal op over vejen og benytte fodgængerovergangen. Rungstedvej vil også, men kun af to korte omgange, være spærret for al trafik.

Hjælp os med at bane vej – klip hækken

Søndag den 10. juni afholdes Sjælsø Rundt med start og mål i Hørsholm. Tag godt i mod cyklisterne og hjælp os med at sikre fremkommeligheden.

Et bud på PH Park baseret på tankerne i udvilingsplanen.png
PH Park: Samlet udbud til september

Det politiske bedømmelsesudvalg var onsdag den 16. maj samlet for at træffe beslutning om det videre forløb i forbindelse med udbud af PH Park. Mødet resulterede i en indstilling om et samlet udbud til september.

Hørsholm rådhus er lukket 16. maj

På grund af arbejdet med implementeringen af persondataforordningen, holder rådhuset lukket for borgerhenvendelser onsdag d. 16. maj 2018

Hørsholm bliver bivenlig kommune

I løbet af denne uge vil i alt 17.000 m2 kommunale arealer i Hørsholm blive tilsået med blomster til glæde for både bier og mennesker. Tiltaget vil give flere blomster, mere føde til bierne og rigere dyreliv i kommunen.

immortellevej_12_SOGB2013.jpg
Borgerinddragelse i forbindelse med præmiering af “Smukt og godt byggeri 2018”

Hvert andet år kan Hørsholm Kommune tillade anerkendelse af godt byggeri, design eller anlæg, såfremt administrationen vurderer, at der er tilstrækkeligt med emner. Som noget nyt, kan du som borger i kommunen melde dine forslag til kandidater ind.

Tre kommuner samarbejder om fælles udbud og sortering af affald

Fra 2019 krydser skraldevognen kommunegrænsen: Allerød, Hørsholm og Rudersdal går sammen om affaldet – det giver bedre priser, som kommer borgerne til gode, da gebyrstigningen ved indførelse af sortering begrænses.

Livlige markedsdage i gågaden

Fra lørdag den 19. maj 2018 vil der hver lørdag frem til udgangen af september – samt alle weekenddage i december - blive afholdt markedsdage i gågaden.

Hørsholm Kommune godkender fællesskab om affaldsindsamling

Borgerne i Hørsholm Kommune skal fra 2019 i gang med at sortere affald. Boligejerne vil få udleveret 2 stk. 2-delte beholdere til at sortere plast, papir, glas og metal og derudover vil det blive muligt at få en ekstra beholder til sortering af pap.

Natarbejde på Rungstedvej og Rungsted Strandvej

Rungstedvej og Rungsted Strandvej skal have ny asfalt på kørebanerne. For at genere trafikken mindst muligt, for at begrænse arbejdsperioden og for at tage mest mulig hensyn til trafiksikkerheden er det besluttet at lade arbejdet udføre om aftenen og natten mellem kl. 19 og 06.

Hørsholm er blandt Danmarks bedste erhvervskommuner

Ud af alle landets 98 kommuner konkluderer den uafhængige tænketank CEVEA, at Hørsholm er Danmarks 12. mest attraktive erhvervskommune.

Rungstedvej spærres for fodgængere og cyklister

Da en mængde forurenet jord skal graves væk, bliver Rungstedvej omkring nr. 19, af sikkerhedsmæssige årsager, spærret for fodgængere og cyklister i en længere periode.

Brand bål.jpg
Knastør natur er brandfarlig

Nordsjællands Brandvæsen opfordrer til stor forsigtighed og omtanke, når man færdes i naturen på denne tid af året. For på trods af det ustabile forårsvejr er planter, træer og buske meget tørre og har let ved at brænde.

Kåring af Årets Frivillig 2018

Hvem skal være Årets Frivillig 2018 i Hørsholm Kommune?

Arrangement for virksomheder: den nye persondataforordning

Hørsholm Kommune og Hørsholm Erhvervs Netværk afholder arrangement om den kommende persondataforordning mandag 23. april.

Fælles hjælpemiddeldepot åbner i Nærum

Onsdag den 25. april bliver det fælleskommunale hjælpemiddeldepot ved brandstationen i Nærum officielt åbnet med deltagelse af borgmestrene fra Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal, som er de tre kommuner, der er gået sammen om at drive hjælpemiddeldepotet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Ny rapport giver øjebliksbillede af sundhedstilstanden i Hørsholm

I marts udkom en ny rapport, der viser, at borgernes sundhed i Hørsholm særligt er udfordret af alkoholadfærd, fysisk inaktivitet og mistrivsel. Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune er klar til at tage fat på problemstillingerne.

Julie Reinau bliver ny ejendomschef i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter ny centerchef i Center for Ejendomme med erfaring fra både private og kommunale stillinger. Julie Reinau starter i Hørsholm Kommune 1. maj 2018 og indtræder i ejendomschefstillingen, når nuværende ejendomschef går på pension ved udgangen af maj.

Hørsholm Kommune er ikke udtaget til strejke, men vil være omfattet af lockout

Strejke og lockout kan være på vej i de danske kommuner. En eventuel strejke vil ikke omfatte Hørsholm Kommune, men det vil en lockout.

Siden er opdateret med information om, at konflikten er udskudt.

Peter Juul Andersen bliver ny arbejdsmarkedschef i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ansætter arbejdsmarkedschef med solid baggrund i den offentlige sektor. Peter Juul Andersen starter i stillingen 1. maj 2018 og afløser den tidligere arbejdsmarkedschef Allan Ludvigsen.

Den selvejende institution Breelteparken og Hørsholm Kommune indfører nye procedurer for håndtering af medicin

Hørsholm Kommunes undersøgelse af en alvorlig og tragisk fejlmedicinering af en borger er nu tilendebragt. Afdækningen af omstændighederne omkring hændelsen medfører, at den selvejende institution Breelteparken og Hørsholm Kommune gennemfører en række tiltag for at styrke sikkerheden omkring medicinhåndtering.

Informationsmøde om alternativer til oliefyr

Stor interesse for grøn opvarmning til informationsmøde om alternativer til oliefyr.

Hørsholms folkeskoler ligger fortsat i top

Igen i år har Hørsholm Kommunes folkeskoler et stabilt højt fagligt niveau, samtidig med at eleverne trives.

Skolebestyrelsesvalg 2018

I foråret 2018 er der valg til skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune. Du kan deltage aktivt ved at stille op som kandidat, komme til eventuelle valgmøder og ved at afgive din stemme. Husk at det er dit barn, din skole og dit valg!

Vi vil styrke en central, sammenhængende bydel ved Rungsted Kyst Station

En helhedsplan skal udløse et enormt udviklingspotentiale i området ved Rungsted Kyst station. ”Helhedsplanen skal få infrastruktur, boliger, handelsliv, skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter til at gå op i en højere enhed,” udtaler borgmesteren.

God dialog om Byplan 3-området

Hørsholm Kommune havde tirsdag indkaldt til dialogmøde vedrørende den fremtidige planlægning for området omkring den sydlige del af Rungsted Strandvej, også kaldet Byplan 3-området.

Hjemmeplejen flytter ind i lokaler ved den gamle politistation

I midten af marts flytter Hørsholm Kommunes hjemmepleje ind i renoverede lokaler i ejendommen Hørsholm Allé 4, som tidligere har huset den gamle politistation. Formålet med flytningen er en mere bycentral placering af kommunens hjemmeplejepersonale.

Idrætsstjerner 2017

Flotte resultater og unikke præstationer var centrum for Idrætsstjerner 2017

Det virker! - evaluering af model for flersprogede elever i Hørsholm

En evaluering foretaget af Rambøll viser, at Hørsholm-modellen, med at integrere flersprogede børn og unge direkte i de almene klasser, skaber resultater. Eleverne tilegner sig hurtigere det danske hverdagssprog og opnår tilhørsforhold i skolen.

Politisk opbakning til sammenhængende udviklingsplan af stationsområdet i Rungsted

En helhedsplan for området ved Rungsted Kyst station vækker bred politisk opbakning i Økonomiudvalget, som i dag valgte at indstille sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Opfølgende information om muligt svampeangreb på Usserød Skole og Slusen

Hørsholm Kommune har fredag den 2. marts sendt opfølgende information til forældre og medarbejdere på Usserød Skole samt Slusen om status på mistanke om muligt svampeangreb.

Økonomien til omklædnings-rummene i træningsskøjtehallen er på plads

Der er fundet luft i budgettet til at indrette de fire nye omklædningsrum til træningsskøjtehallen.

Politikere til kamp mod besparelser på kollektiv transport

Står det til Region Hovedstaden og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil borgerne i Hørsholm de kommende år opleve store forringelser på den kollektive transport. Besparelser vil få indflydelse på både Kystbane- og S bus driften.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at Hørsholm Kommune får et samlet specialtilbud

Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune har på udvalgsmødet 22. februar 2018 besluttet, at kommunens nuværende specialtilbud i A-huset, Oasen og Slusen samles, og at tilbuddet samtidig skal fungere som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område i et gensidigt samarbejde med de fire folkeskoler.

PHPark_visualisering1.jpg
De første byggefelter i PH Park er nu sendt i udbud

Hørsholm Kommune har netop udsendt det første udbud i forbindelse med realisering af PH Park, et attraktivt boligområde centralt placeret i Hørsholm. Signalet fra Hørsholm Kommune til de bydende er klart: ”Vi ser frem til at se projektforslag med kvalitet og nytænkning.”

Skal oliefyret skrottes?

Hørsholm Kommune afholder i samarbejde med Fredensborg, Helsingør og Rudersdal Kommuner en række gratis informationsmøder om energirenovering og alternativer til oliefyret.

KOM OG BLIV DIN BYS STÆRKE STEMME!

Hørsholm Erhvervsråd inviterer Hørsholm erhvervsliv til dialogmøde d. 7. marts 2018.

Tilladelse til støjende arbejder i forbindelse med udskiftning af stibroer på Rungstedvej.

I perioden 1. maj 2018 til 21. september 2018 kan der forekomme støjende arbejder i aften og natte timer samt weekender.

Den Selvejende Institution Breelteparken skærper fokus på medicinhåndtering efter alvorlig medicinfejl

En ulykkelig sag på plejehjemmet Breelteparken i Hørsholm får institutionen til at foretage en minutiøs analyse af medicinhåndteringen på stedet. Målet er at håndtere beboernes medicin på absolut bedste vis.

Opfølgning på meddelelse om mistanke om vækst med svampesporer i gavl i SFO-bygning

Alle Usserød Skoles bygninger er blevet gennemgået fredag d. 16. og lørdag d. 17. februar med en sporingshund. Sporingshunden er specialtrænet til at markere ved mistanke om svamp og svampesporer og er en meget sikker samarbejdspartner, når man afsøger for svamp og sporer.

Mistanke om vækst med svampespore i gavlen på SFO-bygning på Usserød Skole

Hørsholm Kommune fik i forbindelse med det årlige bygningssyn i slutningen af januar mistanke om, at der kan være vækst med svampespore i SFO-bygningen ved Usserød Skole. Det drejer sig om en mindre bygning som ligger frit i forhold til de øvrige skolebygninger, og som om eftermiddagen rummer 226 SFO-børn.

pressemeddelelse_web.jpg
Kystbeskyttelse nord for Bukkeballevej

Kyststrækningen mellem Rungsted Havn og stranden syd for Mikkelborg er sårbar overfor stormflod og klimaændringer, hvilket man sidst så ved følgerne af stormen Bodil. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune at udføre kystbeskyttelse langs Rungsted Strandvej på strækningen fra Bukkeballevej til Mikkelborg.

Orienterings- og dialogmøde om et nyt samlet specialtilbud for børn og unge med særlige behov

Hørsholm Kommune inviterer til dialogmøde for alle interesserede borgere.

Hannebjerg: Afgørelse i skelforretning i forhold til påstand om hævd

Der har været gennemført skelforretning den 5. februar på Hannebjerg. Her traf landinspektøren afgørelse om, at Hørsholm Lilleskole ikke har vundet ejendomshævd på kommunens ejendom.

Åben vejledning i Jobcenter

I Hørsholm Jobcenter har du mulighed for at få rådgivning og vejledning om job og uddannelse, mandage kl 9:15-11:15

Jagtforeningen kan fortsat være i huset på Enghave 38.

Hørsholm Og Omegns Jagtforening er med sine ca. 850 medlemmer en af kommunens største foreninger, og kommunalbestyrelsen i Hørsholm har nu sikret, at foreningens jagttrofæer kan blive hængende på væggene i huset på Enghave 38 til og med 2024.

Få indflydelse på bestyrelsen i Novafos

Der er omvalg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Novafos.

Nye lokalplaner på vej i Hørsholm

Det nye Miljø- og Planlægningsudvalg i Hørsholm Kommune besluttede på årets første møde i udvalget at igangsætte en række nye lokalplaner for tre forskellige områder i kommunen.

Hørsholm Kommune har ikke adgang til de enkelte elevers besvarelser i den nationale trivselsmåling

Der har i de seneste uger været debat på landsplan om de årlige trivselsmålinger, som blandt andet gennemføres i folkeskoler, herunder er der rejst spørgsmål om håndteringen af følsomme personoplysninger i relation til dataindsamling samt anvendelsen af de indsamlede data.

Kommunaldirektør Hugo Pedersen fylder 67 og har valgt at stoppe til sommer

Hugo Pedersen, kommunaldirektør i Hørsholm Kommune, har meddelt borgmesteren og Hørsholm Kommunalbestyrelse, at han ønsker at stoppe til sommer. Borgmester Morten Slotved respekterer beslutningen og fremhæver betydelige resultater fra de seneste 4 år med Hugo Pedersen i front.

Kulturhus Trommens café får ny forpagter

Hørsholm Kommune har underskrevet forpagtningsaftalen med Bo og Mette-Marie Lindhardt gældende fra 1. januar 2018.

Biblioteket iværksætter en midlertidig forsøgsordning med salg af billetter til de borgere som ikke selv kan købe billetter på nettet!

Nogle seniorer har ikke en computer i eget hjem eller har ikke de fornødne kompetencer der skal til for selv at gå på Billetten.dk og købe billetter til arrangementer på Hørsholm Bibliotek.

Borgmesterens nytårstale 2017/18

Se årets nytårstale 2017/18, hvor borgmester Morten Slotved ønsker et godt nytår.

Rejsegilde for træningsskøjtehallen

Med et festligt rejsegilde blev det markeret, at der nu er sat spær på hallen.

Kommuneplan 2017-2029 endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2017 Kommuneplan 2017 – 2029 endeligt, og på den måde overdrager en erfaren kommunalbestyrelse et godt grundlag for den videre udvikling af Hørsholm til en ny kommunalbestyrelse.

Principperne for fremtidens boligområde er på plads

PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde med en unik identitet, præget af variation og nytænkning. Med den netop vedtagne udviklingsplan overdrages nu et centralt grundlag for det videre arbejde med at realisere PH Park, til den nye kommunalbestyrelse.

Få et gratis energitjek

I et nyt netværk for etageboliger og samlede bebyggelser samarbejdes der om at forbedre indeklima og reducere bygningens energiforbrug. Netværket er åbent for flere deltagere.

Den gode klassiske lyd er tilbage i Trommen

JULEKONCERT: Der var stor tilfredshed med akustikken, da Hørsholm Musikforening afholdt den første klassiske koncert i Trommen efter ombygningen.

Hørsholm bliver igen Klimakommune

Borgmester Morten Slotved har netop underskrevet klimakommuneaftalen, hvilket betyder, at Hørsholm Kommune atter forpligter sig til at reducere kommunens CO2-udslip over de kommende år. Derved tilslutter kommunen sig samlingen af landets 71 Klimakommuner.

Skolerne i Hørsholm er endnu engang blandt landets bedste

Hørsholm Kommunes skoleelever trives og får flotte karakterer i 9. klasses afgangsprøve i skoleåret 2016/2017.

Ejendomsskattebilletten 2018

Ejendomsskattebilletten for 2018 kom i din e-boks mandag d.4.12.2017. Er du ikke tilmeldt e-boks vil du modtage ejendomsskattebilletten med posten.

Billede 5.JPG
Interesse for at debattere og høre nyt om PH Park

Omkring 60 interesserede deltog onsdag den 29. november i dialogmøde om PH Park i Trommen i Hørsholm. Anledningen var, at Hørsholm Kommune med borgmester Morten Slotved i spidsen, ønskede at diskutere kommunens forslag til principper for byggeri og landskab for PH Park.

Lysorm PH Park dec 17_4.jpg
PH Park: Lysinstallation spreder lys i mørket

En gigantisk LYSORM har indtaget PH Park. Den snor sig højt oppe i et af de store gamle træer ud mod krydset Bolbrovej/Usserød Kongevej, hvorfra den vil sprede lys i vintermørket frem til marts 2018.

Godkendelse af restaurering i Ulvemoserenden til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet.

Hørsholm Kommune har den 1. december 2017 meddelt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 samt Godkendelse efter Vndløbslovens §37 til restaurering i Ulvemoserenden.

Hørsholm Kommune køber Hørsholm Alle 4

Kommunalbestyrelsen besluttede mandag d. 27. november at købe Hørsholm Alle 4 med henblik på fremtidig anvendelse sammen med Hørsholm Alle 6, som kommunen købte i marts 2017.

Nyvalgte medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Her er listen over de nyvalgte medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Plejeboligerne på Louiselund midlertidigt uden strøm. OPDATERET: Strømmen er kommet igen

OPDATERET: Strømmen kom igen omkring kl.19. Plejeboligerne på Louiselund blev omkring kl. 8 torsdag den 23. november ramt af et strømsvigt. De væsentligste funktioner i plejeboligerne er sikret strøm på nuværende tidspunkt og DONG forventer, at strømmen er tilbage senest fredag.

tandlæge plakat.png
Ny kampagne skal styrke børns tandsundhed i kommunen

”Har du set dit barn i munden i dag?”. Det er navnet på en ny kampagne, Tandplejen i Hørsholm Kommune lancerer i november for at styrke børnenes tandsundhed. Navnet refererer til den gamle kampagne med mottoet ’Har du talt med dit barn i dag?’ og handler om, hvad forældre selv kan gøre for at hjælpe deres børns tænder til en god og skinnende fremtid.

Hørsholm Kommune inspirerer innovationsminister

I anledning af regeringens kommende sammenhængsreform var innovationsminister, Sophie Løhde, mandag 13. november 2017 på besøg i Ungehuset i Hørsholm Kommune for at høre om udvalgte indsatser, hvor kommunen arbejder på nye måder.

Lys på kommunale hænder

Hørsholm Kommune har netop indgået en aftale med Ørsted (tidligere DONG Energy) om køb af vejbelysningen i kommunen, som består af ca. 6500 lysmaster.

Hørsholm Kommune iværksætter ekstern juridisk undersøgelse om naboforhold ved Hannebjerg

Borgmester Morten Slotved iværksætter en ekstern juridisk undersøgelse af hævd-spørgsmål.

Hold hackerne ude

9 ud af 10 danskere er ikke it-sikre nok. Det vil Digitaliseringsstyrelsen ændre med den nye nationale kampagne: "Vi holder hackerne ude"

Skatebanen får nye skateelementer

Kultur og Fritid har det seneste år modtaget flere henvendelser fra engagerede børn og unge, som alle har ytret ønske om at få nye elementer på skatebanen i Idrætsparken.

Ny forpagter søges til cafeen i Kulturhus Trommen

Hørsholm Kommune ønsker at bortforpagte cafeen i Kulturhus Trommen pr. 1. januar 2018.

KL_Tænkdigom_valgkampagne_Webbanner_930x180px.png
Kørsel til valgstederne på valgdagen den 21. november 2017

Hørsholm Kommune tilbyder som noget nyt ved kommunal- og regionalvalget kørsel til valgstederne for svagelige og gangbesværede vælgere.

”6 med tempo-skift”

Introduktion til motion med intervalgang for type-2 diabetikere

Rapport viser: Hørsholms borgere er meget tilfredse med at bo i Hørsholm

Hørsholm Kommune ligger på en andenplads ud af samtlige 98 kommuner, når det handler om, hvor tilfredse borgere er med at bo i deres kommune.

Grøn forretningsplan - invitation til formiddagsarrangement

Kurhotel Skodsborg har arbejdet med Bæredygtig Bundlinje og sparet 50.000 kr./år - hør hvordan og kom selv igang.

Kommunalvalg 2017 - bekendtgørelse af kandidatlister, kandidater og valgforbund

Kommunalbestyrelsen har ved opslag i Borgerservice den 10. oktober 2017 i medfør af lov om kommunale og regionale valg § 43 bekendtgjort de 12 godkendte kandidatlister til kommunalvalget den 21. november 2017, herunder de 60 kandidaters navne, samt de anmeldte 3 valgforbund

Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Flere idéoplæg blev præsenteret på borgermøde

Den 3. oktober 2017 afholdte Hørsholm Kommune borgermøde vedrørende mulig fremtidig anvendelse af bygningerne hvor Jagt- og Skovbrugsmuseum tidligere var beliggende.

træer_ryddet_grund_red.jpg
Hospitalsgrunden bliver til PH park

Åbningsevent lørdag den 7. oktober 2017 kl 11. Følg den røde løber fra Usserød Kongevej. Træk i efterårstøjet og mød op på Hospitalsgrunden til spændende aktiviteter, events og taler, se nedenstående program.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Dialogmøde om ændringsforslag til lokalplanen for Hannebjerg

Miljø- og Planlægningsudvalget inviterer onsdag d. 11. oktober kl. 16.00 – 17.30 til dialogmøde om lokalplanen for Hannebjerg-grunden.

Aftale med Kokkedal Golfklub forlænget til 2047

Udvikling og investering i område Øst – Rungsted

Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtog i forbindelse med Budgetaftalen for 2016-19 udviklings-og investeringsstrategien Velfærd frem for Mursten.

Budgetaftale 2018 - 2021

Budgetaftale 2018-2021 blev underskrevet den 25. september 2017

Velkommen til PH Park

Farvel til Hospitalsgrunden og goddag til PH Park. Kommunalbestyrelsen besluttede mandag den 25. september, at Hospitalsgrundens blivende navn er PH Park.

Renovationsselskabet RenoNorden henter fortsat dagrenovation i Hørsholm

RenoNorden AS har den 18. september informeret fondsbørsen om, at det norske koncernselskab og det norske driftsselskab indgiver konkursbegæring. Konkursen vedrører norske kunder, ikke kunder i Danmark.

Ikke pesticid i drikkevandet i Hørsholm Kommune

Resultaterne er nu klar og Novafos oplyser, at pesticidet ikke er fundet på vores vandværker i Hørsholm Kommune.

Nyt spændende klimatilpasningsprojekt

I oktober 2017 påbegyndes et nyt og spændende klimatilpasningsprojekt i Hørsholm. Omkring Gyvelvej etableres regnbede, som fremover skal filtrere og forsinke vand fra vejene.

KozyKitchen overtager forpagtningen af svømmehallens café

Fra og med 1. november 2017 kan besøgende i svømmehallen og Idrætsparken få sig et hyggeligt måltid i svømmehallens nye café.

Nyt erhvervsråd vil skabe vækst i kommunen

Ni lokale erhvervsforeninger i Hørsholm er gået sammen med Hørsholm Kommune og har etableret et erhvervsråd.

Cool Kids og Chilled - Hjælp til angstramte børn og unge

Hørsholm Kommune tilbyder en række intensive forløb med angstbehandling til børn eller unge og deres familier.
Forløbet bygger på de anerkendte metoder til angstbehandling – Cool Kids og Chilled - som er afprøvet med god effekt i andre kommuner. Metoderne er bygget op omkring gruppeundervisning, hvor børnene og deres forældre i fællesskab lærer nye strategier for, hvordan de kan håndtere angst.

Status på p-pladser i Idrætsparken

Kommunen arbejder lige nu på at anlægge Idrætsparkens nye parkeringspladser. Samtidig sikres midlertidige løsninger så det fortsat er muligt at parkere, selvom der er færre pladser.

Mød Hørsholm Kommune på Facebook

Du kan nu finde Hørsholm Kommune på Facebook via kommunens nye officielle facebookside: 'Hørsholm Kommune'.

Måling viser: Akustikken i Trommen opfylder kravene

Konklusionen af en opfølgende måling viser, at kravet til efterklangstid i fleksible sale i Kulturhus Trommen er opfyldt – og lidt til.

Hørsholm Kommunalbestyrelse investerer i fremtiden

I weekenden tog Hørsholm Kommunalbestyrelse hul på kommunens budget for 2018 på den årlige budgetkonference. Kommunalbestyrelsen gav hinanden håndslag på, at udvikling og investering og et budget i balance går hånd i hånd.

Forsigtig optimisme forud for budgetkonference

Budgetforhandlingerne går snart i gang for Hørsholm Kommunalbestyrelse. Henover weekenden d. 25.-26. august samles de om budget 2018-2021, som i år er karakteriseret ved en grundlæggende god balance mellem indtægter og udgifter.

Hørsholm Kommune ønsker ikke at gøre brug af Sophies Hus til flygtninge

I takt med at behovet for flygtningeboliger er faldet, ønsker Hørsholm Kommune ikke på nuværende tidspunkt at anvende ejendommen Sophies Hus, Sophielund 82A, som flygtningebolig.

Hørsholm Kommunalbestyrelse rejser kritik af Lions Børnehuses bestyrelse

Hørsholm Kommunalbestyrelse udtrykker kritik af Lions Børnehuses bestyrelsesarbejde. Med udgangspunkt i en uafhængig rapport fra Kommunernes Landsforening finder Kommunalbestyrelsen dog, at der ikke er grundlag for at lægge sag an mod Lions Børnehuses bestyrelse i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder, som blev konstateret i 2016.

Billede 1.JPG
Fokus på værdig ældrepleje i Hørsholm

Onsdag d. 9. august besøgte ældreminister Thyra Frank Plejeboligerne Louiselund i Hørsholm for at kaste lys på de gode eksempler på værdig ældrepleje. Ministeren fik en rundvisning.

Forpagtning af caféen i Hørsholm Svømmehal

Caféen i Hørsholm Svømmehal bortforpagtes

Mobil hjertestarter til kommunens akutteam

Hørsholm kommunes akutteam kan nu yde hurtigere og mere effektiv førstehjælp.

Hørsholm prioriterer sikkerheden

Når mere end 50 togbusser i timen skal til og fra Rungsted Kyst Station, vægter sikkerheden højest i valget af ruter.

Novafos_Illustration_FB.JPG (5)
Hørsholm Vand bliver til Novafos

Nyt vandselskab fra juli 2017

kp_2017_forside.jpg
Giv dit besyv med i forhold til Kommuneplanen

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 er i høring fra den 30. juni til den 25. august, se planen på hjemmesiden www.forslag.kommuneplan.horsholm.dk.

Godkendelse af etablering af fiskevandløb udenom Mølledam og videre ned i Usserød Å

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af fiskevandløb udenom Mølledam og videre ned i Usserød Å.

Hørsholm på forkant med fremtidens sundhedsudfordringer

Hørsholm Kommunes borgere kan føle sig trygge, når det gælder deres sundhed. Kommunen er godt med, når det gælder om at styrke det såkaldte ”nære sundhedsvæsen”.

Gyngehesten
Nye boliger tæt på Hørsholm Bymidte

Hørsholm Kommunalbestyrelse har besluttet at igangsætte udvikling af ejendommen Usserød Kongevej 45 med henblik på at fremme en boligudbygning i området, der både rummer nye, private boliger og nye, almene familieboliger.

Hospitalsgrunden_grøn
Landskabet skal være med til at gøre bydel unik

Hovedelementerne i den procestidsplan for udviklingen af Hospitalsgrunden, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 19. juni, peger på at den grønne byggemodning af området forventes at komme til at ske i starten af 2018.

Hørsholm Kommune har levet op til sin tilsynsforpligtelse over for Lions Børnehuse

En uafhængig revisionsrapport beskriver, at Hørsholm Kommune har levet op til sin tilsynsforpligtelse over for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder. Rapporten forslår også justeringer, hvor kommunen med fordel kan forbedre sit tilsyn.

Hannebjerg luftperspektiv.jpg
Kom og se de kommende boliger på Hannebjerg

Torsdag d. 22. juni mellem kl. 16 - 18 bliver det muligt at se og høre om den tæt-lave boligbebyggelse, som forventes opført på Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, hvor det tidligere plejehjem Hannebjerg i dag ligger.

Veje spærret på grund af Sjælsø Rundt

Søndag den 11. juni 2017 afholdes Sjælsø Rundt med start og mål i Hørsholm.

IMG_2540.JPG
Vil du leje et værelse ud?

Som borger i Hørsholm Kommune kan du være med til at gøre en forskel for kommunens flygtninge. Læs mere på ny hjemmeside: www.lejud.horsholm.dk

Invitation til "det første spadestik"

Mandag den 29. maj tager vi det første spadestik til den kommende træningsskøjtehal, hvor man også kan møde Morten Green

Mindeord om Hanne Falkensteen, tidligere borgmester i Hørsholm Kommune

Borgmester Morten Slotved skriver mindeord om Hørsholm Kommunes tidligere borgmester Hanne Falkensteen.

At skabe god ny by kræver tid

Økonomiudvalget prioriterede på deres møde den 18. maj, at der afsættes den nødvendige tid til processen for at kunne udvikle Hospitalsgrunden til en attraktiv ny bydel i Hørsholm. Formålet er at få skabt det mest optimale beslutningsgrundlag.

Ny asfalt til gader og stræder

Igen i år er der tryk på renovering af veje, stier og fortove i Hørsholm Kommune.

Tilfredsheden i hjemmeplejen og på plejecentrene i Hørsholm er målt

Hørsholm Kommune har i april måned undersøgt tilfredsheden med kommunens hjemmepleje og plejecentre. De adspurgte har givet deres mening til kende, og det er stadig relationen mellem medarbejder og borger samt den personlige pleje, der scorer højt.

Åben rådgivning for forældre

Ny psykologisk rådgivning til forældre med bekymring for deres barn

Hørsholm Kommune åbner nu en psykologisk rådgivning for forældre, som oplever trivsels- eller udviklingsproblemer hos deres børn og unge i alderen 4-17 år

Over 200 navneforslag til Hospitalsgrunden

Mandag den 1. maj sluttede Hørsholm Kommunes navnekonkurrence om det helt rigtige og gode navn til Hospitalsgrunden. Interessen har været overvældende med 228 forskellige forslag.

Ny telefonlinje til borgere i psykisk krise

Hørsholm Kommune har pr. 1. maj 2017 indgået et samarbejde med
Akuttilbuddet, så psykisk sårbare borgere og deres pårørende døgnet
rundt kan få anonym støtte og rådgivning ved at ringe til telefon
70265001.

Rungsted Skole vinder to priser i talentkonkurrence

Finalen i talentkonkurrencen "Unge Forskere" blev afholdt i Forum i denne uge - to projekter fra Rungsted Skole vandt priser.

Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

Grønnegade lukkes som forsøg

Som et led i at forbedre trafiksikkerheden indledes forsøg med lukning af Grønnegades udmunding i Isterødvejen den 27. april 2017.

Giv kommunen besked i smart app

’Tip Hørsholm’ er en app, der gør det let at tippe kommunen om alt fra huller i asfalten til affald i naturen.

Hørsholm Kommune har fået ny erhvervskonsulent

Lotte Cooper tiltrådte stillingen som erhvervskonsulent 1. april 2017.

nye almene boliger.png
Almene boliger på Møllehusgrunden

På Møllevænget 5 skal der opføres en ny almen boligbebyggelse

Offentliggørelse af arkitektkonkurrence for Hannebjerg

Tirsdag d. 18. april kl. 18.00 i Trommestikken løfter Borgmester Morten Slotved sløret for vinderen af konkurrencen om den nye bebyggelse på Hannebjerg.

Hvad skal Hospitalsgrunden hedde?

Har du det helt rigtige navn til Hospitalsgrunden? Så klik ind på Hospitalsgrundens hjemmeside og deltag i navnekonkurrencen.

Storskrald skal sorteres bedre

Fra april strammer Hørsholm Kommune op på storskraldsordningen.

Snart går byggeriet af træningsskøjtehallen igang

Der er fundet et vindertilbud på Hørsholms kommende træningsskøjtehal.

Hørsholms elever og lærere ligger i top

I skoleåret 2015/2016 har Hørsholm Kommunes fire folkeskoler placeret sig som landets bedste, både hvad angår trivsel og resultater.

Hørsholm Kommune opkøber strategisk vigtig placering i bymidten

Hørsholm Kommunalbestyrelse har besluttet at opkøbe ejendommen Hørsholm Alle 6 med henblik på at sikre byudvikling i området.

Fald i sygefravær har bidt sig fast i Hørsholm Kommune

Pressemeddelelse vedrørende udvikling i sygefraværet i Hørsholm for 2016. Kortidssygefraværet falder fortsat.

Økonomisk hjælp til Lions Børnehuse fra Hørsholm Kommune

Det selvejende institutionsområde Lions Børnehuse oplever i disse måneder en sag om økonomiske uregelmæssigheder. Uregelmæssigheder, der sætter sit aftryk i årsregnskabet 2016 for Lions Børnehuse. På grund af sagens karakter ønsker Hørsholm Kommune at hjælpe børnehusene økonomisk, så driften sikres, og det aftalte serviceniveau holdes: ”Der er ingen børn eller forældre, der bliver ladt i stikken, ” siger borgmester Morten Slotved.

Den økonomiske situation i Lions børnehuse

Forældrebrev fra Lions Børnehuses bestyrelse om den økonomiske situation i børnehusene

Budgetplanlægning for 2018-21

De politiske udvalg i Hørsholm Kommune tager hul på budgetplanlægningen for 2018-21.

Styrket opsøgende indsats til udsatte borgere

Et nyt opsøgende team skal hjælpe kommunens mest udsatte borgere til bedre livskvalitet.

Cool Kids - Hjælp til angstramte børn

Hørsholm Kommune tilbyder som noget nyt en række intensive forløb med angstbehandling til børn eller unge og deres familier.
Forløbet bygger på de anerkendte metoder til angstbehandling – Cool Kids og Chilled - som er afprøvet med god effekt i andre kommuner. Metoderne er bygget op omkring gruppeundervisning, hvor børnene og deres forældre i fællesskab lærer nye strategier for, hvordan de kan håndtere angst.

Nye spændende boliger på Hannebjerg

På Louis Petersens Vej – på den tidligere plejehjemsgrund, skal der nu opføres en ny spændende boligbebyggelse. 25 – 30 boliger i flere plan og i størrelser mellem 110 – 140 kvm. erstatter det tidligere plejecenter Hannebjerg.

Børne- og kulturdirektør i Hørsholm udnævnes til vicekommunaldirektør

Pr. 1. marts udnævnes direktør for Børn og Kultur i Hørsholm Kommune Pernille Halberg Salamon til vicekommunaldirektør. Udnævnelsen sker som led i kommunens strategiske og ambitiøse udviklingsdagsorden.

Nyt fællesskab for sårbare unge

Er du ung, og savner du at være sammen med andre unge på en hyggelig måde? Har du tanker, der fylder og har brug for at få dem ud? Føles hverdagen nogle gange trist og grå?
Så er Hørsholm Kommunes nye ungecafé, Café H, måske noget for dig eller en ung, du kender?

Demensrådgivningen i nye omgivelser

Torsdag d. 23. februar 2017 starter Demensrådgivningen op på Aktivitetscentret Sophielund.

Hørsholm Kommune skruer op for ambitionerne og udviklingskraften: direktionen udvides med 1

Hørsholm Kommunes direktion skal fremover bestå af fire direktører i stedet for tre. ”Vi har behov for at skifte gear så vores store udviklings- og effektiviseringspotentialer realiseres. Det har en direktion på fire musklerne til, ” siger borgmester Morten Slotved.

Ny hotline til småbørnsfamilier

Er babys kinder feberhede, eller er amningen gået i koks? Selvom det er fredag aften, kan du stadig få professionel hjælp hos en ny telefonordning, der skal sikre tryghed og trivsel hos kommunens mindste.

Forskønnelsen af Usserød Kongevej går så småt i gang

I uge 7 påbegyndes de indledende jordmiljøundersøgelser, og fortove og cykelstier vil derfor skiftevis være afspærret i den ene og den anden side.

Hvordan har du det.png
Hørsholm Kommune arbejder med vores sundhed

En ny undersøgelse af danskernes helbred skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed. Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?” og er en spørgeskemaundersøgelse, som i starten af februar bliver sendt ud til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden og godt 300.000 i hele Danmark – og også i Hørsholm Kommune.

Ansættelsesforhold ophører på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse

På vegne af bestyrelsen for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, oplyser Hørsholm Kommune, at de tre personer, som har været fritaget for tjeneste, fratræder deres stillinger.

Ambitiøs satsning på mental sundhed

Hørsholm Kommune ønsker sunde borgere. Også når det gælder psykisk sundhed.

Bus forfra.jpg
Buslinje 375R fortsætter sandsynligvis med at køre til Rungsted Kyst Station

Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune er i dialog om buslinje 375R skal fortsætte med at køre til Rungsted Kyst Station efter den 1. februar 2017.

Velkommen til Hørsholm Kommunes nye hjemmeside

Du befinder dig nu på Hørsholm Kommunes nye hjemmeside, som skal sikre dig en nem og enkel adgang til kommunal information og selvbetjeningsløsninger.

Borgmesterens nytårstale 2016/17

Se eller læs borgmesterens nytårstale 2016/17 her.

Kommissorium for undersøgelser der vedrører det selvejende daginstitutionsområde

Her kan du læse opgavebeskrivelsen for de to undersøgelser, der er sat i værk af Hørsholm Kommune om det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse og de økonomiske uregelmæssigheder.

Økonomien på det selvejende daginstitutionsområde undersøges

På vegne af Lions Børnehuses bestyrelse har Hørsholm Kommune indgivet politianmeldelse vedr. økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse. Derudover iværksættes en ekstraordinær revision og fire medarbejdere fra Lions Børnehuse er fritaget for tjeneste.