Nyheder

Arkitekturens Dag d. 3. oktober 2022

Hørsholm Kommune inviterer til Arkitekturens Dag d. 3. oktober 2022.

Nyt klimaborgerpanel mødes for første gang

Onsdag den 5. oktober mødes Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel for første gang i lokaler på Rungsted Gymnasium. Klimaborgerpanelet består af 24 borgere, som skal komme med samlede anbefalinger til, hvordan Hørsholm bliver en CO2-neutral og klimarobust kommune inden 2050. Anbefalingerne præsenteres for Kommunalbestyrelsen og indgår i udarbejdelsen af kommunens kommende klimahandlingsplan.

Udskiftning af flydebroer skyder gang i moderniseringen af Rungsted Havn

Rungsted Havn står overfor en større modernisering i de kommende år. Moderniseringen skydes i gang i starten af 2023 med udskiftningen af flydebroer.

03 03 17
Nu kommer sandet! Kysten sikres mod fremtidens storme

Hørsholm Kommune sandfodrer på kyststrækningen fra Bukkeballevej og ca. 1 km mod nord. Vi starter den 3. oktober og forventer at være færdige i starten af december.

Hjemlighed på Hørsholm Kommunes plejehjem

Nu bliver MitID standardvalget når du skal logge på offentlige hjemmesider

Mere end 4,5 mio. borgere har nu fået MitID. Derfor bliver det nu MitID, man først møder, når man skal logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger som fx skat.dk, borger.dk og sundhed.dk.

Rungstedlund2
Borgmester kæmper for Karen Blixen museet

Hørsholm Kommunes borgmester Morten Slotved efterlyser en fortsættelse af det statslige tilskud til Karen Blixen museet og tilkendegiver samtidig, at kommunen vil øge sin støtte til museet, hvis staten også hjælper til.

Kunstgræsbane fra Hørsholm Idrætspark genanvendes i nye kunstgræsbaner

Kunstgræs fra Hørsholm Idrætspark er på vej til ReMatch i Herning

Johnny Svendborg
Giv input til kommunens nye arkitekturpolitik

Hørsholm Kommune inviterer tirsdag den 20. september til workshop i Kulturhus Trommen med oplæg ved Johnny Svendborg, der er arkitekt og formand for Arkitektforeningen.

Borgmestre tager afstand fra Udlændingestyrelsens beslutning

Meddelelsen om at flytte en beboergruppe af voksne udlændinge med psykiske problemer fra Center Sandvad i Vejle til Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm har skabt en reaktion hos både Hørsholm og Allerød Kommuners borgmestre.

Udlændingestyrelsens udmelding vækker forargelse

Udlændingestyrelsen meddeler i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at de vil flytte en beboergruppe af voksne udlændinge med psykiske problemer fra Center Sandvad i Vejle til Udrejsecenter Sjælsmark I Hørsholm.

Sundhedspuljen

Søg tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter i Hørsholm Kommune.

Vi tager imod ansøgninger frem til den 20. september 2022.

Nye tømmedage for din affaldsbeholder til rest -og madaffald

Fra den 1. september vil din affaldsbeholder til rest -og madaffald blive tømt én gang hver 14. dag. Har du tilmeldt dig ugetømning hele året, vil din beholder fortsat blive tømt hver uge.

MCP 1 Red1
Bliv klogere på dit eget klimaaftryk

Som den første kommune i Danmark, tilbyder Hørsholm Kommune alle borgere over 15 år til gratis at udfylde en online klimaberegner, hvor de kan få et groft overblik over deres eget og deres husstands klimaaftryk.

iStock_000008845773Medium.jpg
Interesserer du dig for kommunens husholdningsøkonomi?

Lige nu kan du give input til Hørsholm Kommunes nye, grønne udbuds- og indkøbspolitik.

Hørsholm Kommune får ny lokalplanportal

Hørsholm Kommune overgår til en ny lokalplanportal. Den nye portal indeholder muligheder for i nemmere grad at finde den lokalplan der er gældende for den enkelte ejendom, da det bliver muligt at fremsøge planer ud fra f.eks. adresse og matrikelnummer.

Budget 2023 - 2026: Høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 26.-27. august 2022 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2023-2026.

Golftræning For Skadede Veteraner
Til veteraner i Hørsholm

DIF Soldaterprojekt, Hørsholm Kommune og Hørsholm Golf har nu etableret en Safe Zone hos Hørsholm Golf. Safe Zone er et ugentligt idrætstilbud for skadede veteraner – fysisk såvel som psykisk. I disse Safe Zones har veteranerne mulighed for at træne i selskab med ligesindede i trygge rammer.

Indstillinger til 2021' lederpris

Kommer årets frivillige leder fra jeres forening, så har vi 10.000 kr. til jer!

Udfordringer med at rekruttere og økonomisk pres kræver opbremsning

Udfordringer på Social- og Seniorudvalgets område bringer det totale forventede merforbrug i 2022 op på 28 mio. kr. på området. En plan for at håndtere situationen er på vej til politisk behandling.

Genbrugstegn
Bliv en del af det nye Klimaborgerpanel

Alle Hørsholm-borgere over 16 år er inviteret til at deltage i Hørsholm Kommunes nye Klimaborgerpanel og dermed blive en vigtig stemme i klimaarbejdet.

Hvem skal være Årets Frivillig 2022?

Så er det igen tid til at kåre "Årets Frivillig" blandt de mange borgere, der yder en stor indsats i det frivillige sociale og humanitære arbejde på Social- og Seniorudvalgets område.

Få afhentet dit gamle affaldsstativ

Har du lige modtaget en ny affaldsbeholder til rest- og madaffald i perioden 1.-5. august, kan du få afhentet dit gamle affaldsstativ, hvis du stiller det udenfor skel, ned til vejen senest den 5. september.

Is på banen og ingen fare for grundvand

Den 19. juli oplevede Hørsholm Kommune et ammoniakudslip i skøjtehallen. Udslippet blev håndteret og ingen kom til skade. Alle planlagte arrangementer i skøjtehallen gennemføres da arbejdet med at lægge is på banen kan fortsætte.

Mindre udslip af ammoniak i Hørsholm Skøjteal. Stadion Alle 11, 2960 Rungsted Kyst

Nyhed lagt på 11.30 - opdateret 13.40: Al afspærring er hævet. Der er sket et mindre udslip af ammoniak i Hørsholm Skøjtehal. Stadion Alle 11. 2960 Rungsted Kyst. Udslippet er stoppet og ingen er kommet til skade. Hørsholm Kommune forventer, at planlagte camps i de kommende uger i skøjtehallen kan gennemføres.

Offentlig høring af forslag til Tillæg til Lokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 vedr. Bukkeballevej 73.

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har den 30. maj 2022 godkendt ovennævnte planforslag. Forslaget sendes i høring udover juli måned i 4 uger i perioden fra den 12. juli til den 26. august 2022.

Offentliggørelse af Kommuneplan 2021-2033

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2022 Kommuneplan 2021-2033 for Hørsholm Kommune. Planen er offentliggjort den 11. juli 2022 og erstatter Kommuneplan 2017-2029.

To brugerråd er nu konstitueret

Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet har haft deres konstituerende møder, hvor der er valgt formand og næstformand for de kommende 4 år.

En hyldest til Hørsholm Kommunes 25- og 40-års jubilarer

Den 20. juni havde Hørsholm Kommune for første gang inviteret til en fælles fejring af kommunens 25 og 40-års jubilarer. 7 jubilarer blev fejret og borgmester Morten Slotved takkede, på kommunens vegne, for en stor indsats gennem årene.

Ny håndværkerportal går i luften

Den 21. juni lancerer Hørsholm Kommune en ny udbudsportal for mindre håndværkerydelser. Kom med til åbent informationsmøde d. 21. juni kl. 15.30.

Ny leder af Aktivitetscenter Sophielund

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Niels Esbech som ny leder af Aktivitetscenter Sophielund, som er et kommunalt tilbud til alle pensionister, efterlønnere og førtidspensionister, der er bosiddende i Hørsholm Kommune.

Hovedtelefonnummeret er fortsat lukket om onsdagen

Samarbejde om fælles renseanlæg

Fredensborg Forsyning og Novafos er gået sammen om at afsøge muligheden for at etablere ét fælles renseanlæg for 5 kommuner inden for Fredensborg Kommunes grænser – herunder en placering nord for Fredtoften og Fredensborg Kongevej.

HAU 26.04.22
Havneudviklingsudvalget trækker i arbejdstøjet

Havneudviklingsudvalget mødtes for første gang på Rungsted Havn d. 26. april 2022 i maritime omgivelser.

IMG 5658
Tæt koordinering når der snart bygges på alle 4 felter i PH Park

Der er fuld fart på byggeriet af Hørsholms nye boligområde PH Park på Usserød Kongevej. For øjeblikket bygges der på to byggefelter, men snart går arbejdet i gang på de sidste to felter – og det kræver tæt koordinering af hensyn til både byggeplads og naboer. Hørsholm Kommune står for opgaven.

Nu skal der klarhed omkring fjernvarmens fremtid

En plan for fossilfri varmeforsyning forventes på plads i den første halvdel af 2022. Den vil både indeholde fjernvarmeudbygninger og hjælp til dig, som i stedet bør vælge en varmepumpe.

Den fælles kurs er sat for udviklingen af Rungsted Havn

Med den formelle godkendelse på plads, kan arbejdet med at udvikle Rungsted Havn nu for alvor gå i gang. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 28. marts kommissorium og organisering omhandlende det videre arbejde i nyt, fælles havneudviklingsudvalg.

Together Festival 23+24 september i Hørsholm

Ny innovations- og kulturfestival i Hørsholm med fællesskaber, trivsel og diversitet som omdrejningspunkt.

20200813 154545
Ny rapport: Det siger borgerne om bymidten

Hvad synes Hørsholm-borgerne, der skal til for gøre bymidten mere attraktiv i fremtiden? Det har Hørsholm Bysamarbejde spurgt borgerne om i en ny undersøgelse. De lokale drømmer bl.a. om flere caféer, sociale aktiviteter, variation af butikker og grønne omgivelser.

Unge rister Hørsholms lokalpolitikere

Lyt og grin med når en håndfuld unge i Hørsholm rister Hørsholms lokalpolitikere til en omgang comedy roast på Hørsholm Kulturdag2022