Nyheder

Foto til Facebook - Blå dør.jpg
Kom med til digitalt borgermøde om indbrudsforebyggelse

Kom med til digitalt borgermøde nu på torsdag d. 11. marts kl. 19.30-20.30. Her fortæller Nordsjællands politi om den lokale indbrudssituation i Hørsholm kommune og giver dig viden om hvad du skal være opmærksom på i hverdagen.

Ny leder af Aktivitetscentret Sophielund starter 1. april

Hørsholm Kommune ansætter Lisbeth Storgaard som ny leder af Aktivitetscentret Sophielund pr. 1. april 2021. Aktivitetscentret Sophielund er et kommunalt tilbud til alle pensionister og efterlønnere, der er bosiddende i Hørsholm Kommune.

COVID-19: Sådan er rækkefølgen for vaccinationer – status 5. marts

Her kan du se, hvordan det går med vaccinationerne for Hørsholms borgere.

Øde veje frister bilister til at køre stærkt

Nedlukningen af samfundet giver ekstra plads på de danske veje, og det får nogle bilister til træde hårdere på speederen. Det er et problem, for farten er helt afgørende i mange alvorlige ulykker.

COLOURBOX45813775
Fast testcenter med hurtigtest i Hørsholm

Som led i den nationale teststrategi, og for at sikre let adgang til test for COVID-19, bliver der nu etableret et fast tilbud om såvel PCR- som hurtigtest i alle kommuner. Det faste sted for hurtigtest åbner i Selmersbo Aktivitetscenter fra på onsdag d. 3. marts.

Hørsholm Kommune opruster Anonym Ungerådgivning

Et stigende antal henvendelser til Anonym Ungerådgivning betyder, at kommunen opgraderer den psykologiske ungerådgivning.

Transporthjælp til vaccinationscenter – er du i målgruppen?

Ring eller skriv til Hørsholm Kommunes vaccinesekretariat, hvis du er i målgruppen for at modtage kommunal gratis transport til et vaccinationssted.

Fritidshuset
Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station udbydes til salg

Hørsholm Kommune udbyder den kommunale ejendom ”Fritidshuset” på Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst, til salg og opfordrer potentielle tilbudsgivere til at melde deres interesse og afgive tilbud.

Vil du med en tur i skoven?

I vinterens mulm og mørke har Hørsholm kommune etableret fire lækre og naturskønne lejrpladser i Hørsholms skove. De er nu klar til at blive brugt!

Personer i særlig risiko kan igen blive gratis vaccineret mod pneumokokker

Hvis du er i særlig risiko for at få lungebetændelse og andre alvorlige sygdomme på grund af pneumokokbakterier, kan du blive vaccineret gratis mod pneumokokker. Tilbuddet er til dem, der ikke nåede at få en gratis vaccination mod pneumokokker i efteråret, før der kom global mangel på vaccinerne. Der er nu pneumokok-vacciner til rådighed igen. Du kan blive vaccineret hos egen læge, eller der hvor du plejer at blive vaccineret.

COVID-19: Sådan er rækkefølgen for vaccinationer – status 26. februar

Her kan du se, hvordan det går med vaccinationerne for Hørsholms borgere.

DI og Nordsjælland afholder webinar for erhvervslivet

Corona-tristhed - hvordan holder vi motivationen oppe?

Efter mere end et halv år med smittefare og restriktioner er corona-tristheden ved at snige sig ind over os. Både i privatlivet og på arbejde.

Som leder kan du gøre flere ting for at modvirke corona-tristheden hos medarbejderne og styrke den indre motivation og gejst hos dem.

Nordsjællands kommuner, Frederikssund Erhverv, C4 og DI Hovedstaden afholder derfor sammen et webinar d. 3 marts fra 09.00-10.00, hvor du får konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som kan få dig og dit team gennem de (forhåbentlig) sidste svære måneder.

EKSTRA borgermøde 8. marts

På grund af stor interesse afholder Hørsholm Kommune, i samarbejde med Rungsted Havn, endnu et online borgermøde om udviklingen af Rungsted Havn og strand.

Besøgsrestriktioner på plejecentre ophæves

Siden marts 2020 har der været forskellige restriktioner for besøg på kommunale og private plejecentre. Besøgsrestriktionerne er nu ophævet fra og med i morgen, torsdag d. 25. februar 2021.

Del 2 af den ekstraordinære revisionsundersøgelse af Rungsted Havn gennemført

En omfattende ekstraordinær revisionsundersøgelse i forbindelse Rungsted Havns økonomiske uregelmæssigheder er nu gennemført og overdraget til politiet.

COVID-19: Status for VACCINATIONER i Hørsholm Kommune – status 19. februar

I Hørsholm er 4% af borgerne færdigvaccinerede pr. 18. februar. Alle borgere får en invitation fra Regionen når det er deres tur og rækkefølgen følger Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Her kan du se, hvordan det går med vaccinationerne for Hørsholms borgere.

Pjece om Covid-19-vaccinen fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Her kan du få den seneste information om vaccinen.

Lokalplaner for villakvarterer sendes i fornyet offentlig høring

Torsdag den 4. februar valgte Miljø- og Planlægningsudvalget at sende tre aktuelle lokalplanforslag i fire ugers fornyet offentlig høring

Isen på Slotssøen er lukket

Grundet tøvejr er Slotssøen lukket for alt færdsel.

Foto til Facebook - Blå dør.jpg (1)
Corona har medført færre indbrud i Hørsholm

Borgerne i Hørsholm Kommune har haft 31 pct. færre indbrud i 2020 end i 2019. På et online borgermøde d. 11. marts kan du høre mere om indbrudssituationen i Hørsholm. Tilmeld dig her.

Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. februar gennemføres virtuelt

Hørsholm Kommune gennemfører næste kommunalbestyrelsesmøde virtuelt, og man kan følge mødet live mandag aften d. 22. februar fra kl. 17:30 ved at bruge linket i denne nyhed. Mødet vil også blive live-streamet på kommunens facebookside (@horsholmkommune).

COVID-19: Sådan er rækkefølgen for vaccinationer – status 12. februar

Der er fortsat ikke de ønskede mængder vacciner i Danmark så Sundhedsstyrelsens mål er at få færdigvaccineret de mest sårbare borgere. Det har regioner og kommuner arbejdet målrettet efter – også i Hørsholm Kommune.

Nytårshilsen til erhvervslivet

Hør Borgmesterens og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets nytårshilsen til erhvervslivet, hvor virksomhederne blandt andet anerkendes for deres indsats under de svære vilkår forårsaget af Corona pandemien.

SSOP - Støt Soldater Og Pårørende, inviterer børn og unge til Sommercamp.

Er du barn eller ung i en veteranfamilie – eller kender du et barn/ung i en veteranfamilie, har de mulighed for at deltage i årets Sommercamp. Alderen for at deltage er fra 11-17 år. Invitationen gælder for både barn af- eller søskende til en veteran. Campen er gratis og der er begrænset pladser

Hvordan Har Du Det Logo
Hvordan har du det? Sundhedsundersøgelse igangsættes i Hørsholm i dag.

En ny undersøgelse af danskernes helbred skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed. Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?”. I disse dage sendes et spørgeskema derfor til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden – herunder i Hørsholm Kommune – som tager pulsen på borgernes sundhed.

COVID-19: Sådan er rækkefølgen for vaccinationer – status 5. februar

Der er fortsat ikke de ønskede mængder vacciner i Danmark så Sundhedsstyrelsens mål er at få færdigvaccineret de mest sårbare borgere først. Det har regioner og kommuner arbejdet målrettet efter – også i Hørsholm Kommune.

COLOURBOX45813775
Mobilt testcenter åbner igen d. 10. februar på Aktivitetscenter Selmersbo

Region Hovedstadens mobile testcenter slår igen dørene op i Hørsholm fra d. 10.- 21. februar – denne gang i lokaler på Aktivitetscenter Selmersbo, Selmersvej 13 og i tidsrummet 8.00-13.45. Man skal ikke bestille tid på forhånd – man dukker bare op.

Borgermøder om Rungsted Havn genoptages

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn besluttede den 1. februar på et styregruppemøde at genoptage udviklingsprocessen og de planlagte borgermøder i februar. Borgermøderne blev i starten af januar sat på pause grundet den pludseligt opståede sag om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift. Havnebestyrelsen vurderer, at man nu er så langt i afdækningen, at det er muligt at genoptage fokus på den kommende udvikling af havnen.

Øget fokus på puljemidler til udendørs foreningsaktiviteter

Sports- Fritids- og Kulturudvalget er nysgerrige på de erfaringer foreningslivet har gjort sig i en Coronatid og opfordrer foreninger til at sende ansøgninger til kreative forslag, der kan udmøntes som udendørsaktiviteter.

Isen er usikker

Det er sjovt at stå på skøjter og gå på isen, når Slotssøen er frosset til, men det skal også være sikkert.

Hørsholm Kommunes Kyststrategi er politisk vedtaget og foreligger nu i endelig format.

Hørsholm Kommune har udviklet en langsigtet og helhedsorienterede vision for Kommunens kyststrækning.

Nye priser for udstedelse af pas

Den 26. januar 2021 har Folketinget vedtaget nye priser for udstedelse af pas. Loven træder i kraft allerede 1. februar 2021

Del 1 af ekstraordinær revisionsundersøgelse af Rungsted Havn er gennemført

På baggrund af økonomiske uregelmæssigheder, har Rungsted Havns bestyrelse iværksat en ekstraordinær revisionsundersøgelse. Undersøgelsen bekræfter bestyrelsen i, at det er en alvorlig sag og at der var grund til at politianmelde den. Havnebestyrelsen vurderer desuden, at man nu er så langt i afdækningen, at det er muligt også at fokusere på den kommende udvikling af havnen.

Sådan er rækkefølgen for dem, der vaccineres mod Covid-19

Der er lige nu vaccinemangel i Danmark, men Sundhedsstyrelsen prioriterer vaccinedoser til de mennesker, som allerede har fået første stik af vaccinen.

Fejl i visning af sygedagpenge

Fejlen påvirker ikke udbetalingen af sygedagpenge.

Hørsholm kommune øger indsatsen overfor bekymrende skolefravær

Hørsholm kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til at styrke indsatsen overfor skolebørn med et bekymrende fravær

Afholdelse af grundlovsceremoni den 4. marts 2021

Hørsholm Kommune kan desværre ikke modtage flere tilmeldinger fra borgere, der ikke er bosiddende i kommunen. Dette skyldes de gældende Covid-19 restriktioner.

Ny strategi for kloakkerne sikrer bedre vandmiljø i Hørsholm

Hørsholm Kommune har den 25. januar besluttet en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm, der giver renere vand i søer, vandløb og Øresund. Strategien går ud på, at alle husstande i kommunen skal opdele deres kloakker i regnvand og husspildevand. Det er et langsigtet projekt, der strækker sig over de næste 30-50 år, og som finansieres over spildevandstaksten samt af private og offentlige grundejere.

Corona29
Engelsk variant af coronavirus findes nu også i Hørsholm

Hørsholm Kommune er blevet bekendt med at den engelske variant af coronavirus (cluster B.1.1.7.) også findes blandt Covid-19-smittede Hørsholm-borgere.

Interesseret i Miljømærkning, Miljøledelse, Affald og Ressourcer

Er du og din virksomhed nysgerrig på- og interesseret i at vide noget om:
• Miljø og miljøledelse. Hvorfor skal din virksomhed interesserer sig for miljømærker og miljøledelse?
• Plast og emballager affald. Få styr på plast- og emballageaffaldet.
• Affaldssortering. Fra affald til ressourcer

Lokalt vaccinationssted i Hørsholm for visiterede borgere over 65 år

I disse dage er Region Hovedstaden i gang med at vaccinere gruppe 2 på Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste.

Vaccination mod COVID-19

Her kan du finde svar om den igangværende vaccinationsindsats.

Grønt lys til lokalplan 170 for boligområde PH Park

Planklagenævnet har d. 8. januar 2021 afgjort klagerne fra en grundejerforening, der klagede over kommunens afgørelser om vedtagelse af lokalplan 170 og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29. Planklagenævnet giver ikke medhold i klagerne. Det betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen stadig gælder.

Borgermøder om Rungsted Havn udskydes

Styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn besluttede den 11. januar at trykke på pauseknappen for de planlagte borgermøder i januar. Årsagen er den pludseligt opståede sag om økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havns drift.

Partnerskabsaftale Bo Trygt Jan Og Morten1
Hørsholm Kommune indgår partnerskab med Bo-trygt

Partnerskabet indgås foreløbigt for en 5-årig periode, hvor målet bl.a. er at reducere antallet af indbrud.

Medarbejder i Rungsted Havn fratrådt med øjeblikkelig virkning

Den medarbejder der den 5. januar blev fritaget for tjeneste i forbindelse med sagen om økonomiske uregelmæssigheder, er ikke længere er ansat i Rungsted Havn.

Covid19 Vaccination Dark Solid RGB
Vedrørende COVID-19 vaccine

Første vaccine imod COVID-19 tilbydes alle plejehjemsbeboere i Hørsholm d. 7. januar 2021.

Rungsted Havn politianmelder økonomiske uregelmæssigheder

Rungsted Havns bestyrelse har politianmeldt økonomiske uregelmæssigheder i den selvforvaltende kommunale enhed Rungsted Havn. Udover politianmeldelsen foregår der også en ekstern revisionsundersøgelse af sagen.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

Hørsholm Kommunes kommende havecenter er nu en realitet. Mandag den 21. december 2020 traf Kommunalbestyrelsen den endelige og afgørende beslutning, hvormed Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 med tilhørende Kommuneplantillæg 6 blev vedtaget.

Morten Slotved (1)
2020: Et år med sammenhold og samfundssind

Læs eller se borgmesterens nytårstale her.

Vaccination mod COVID-19 – information om kommende tilbud i brev fra Sundhedsstyrelsen

I disse dage modtager borgere over 18 år i hele Danmark information fra Sundhedsstyrelsen om det kommende tilbud om vaccination mod COVID-19.

Første skridt på vejen mod ’Fremtidens Kloak’ i Hørsholm Kommune

Torsdag den 17. december traf Miljø- og Planlægningsudvalget en strategisk beslutning om fremtidens kloaksystem. Beslutningen går på at begynde et langsigtet arbejde, hvor husspildevand og regnvand adskilles i kloakken. Formålet er, at forurenet spildevand ikke havner i søer, vandløb, Øresund – og ikke mindst i kældre. Fremtidens afløbssystem finansieres de næste 30-50 år over spildevandstaksten, de private grundejere samt af kommunekassen.

7. januar: Virtuelt borgermøde om Hørsholms kloakker

I januar 2021 tager Hørsholm Kommune et vigtigt skridt mod en strategi for Fremtidens Kloak - en strategi, der rækker 100 år ud i fremtiden. Få viden og fortæl Hørsholms politikere, hvad du synes om strategien. Det sker på et virtuelt borgermøde den 7. januar kl. 18.00-19.30.

20201218 Strandperspektiv Uden Påskrifter
Udvikling og udvidelse af Rungsted Havn

Rungsted Havn er en havn for alle og et vartegn i Hørsholm Kommune – en kendt og attraktiv oase, som nydes af kommunens borgere og tiltrækker gæster langvejs fra, både til vands og til lands. Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker i fællesskab at styrke og udvikle de værdier, som havnen og stranden repræsenterer: Et aktivt fritidsliv og fællesskab for alle.

Virksomhedsrettet information målrettet de 38 kommuner med yderligere restriktioner

På virksomhedsguiden.dk er tilføjet en underside med information målrettet virksomheder i de 38 kommuner, der er omfattet af de nye restriktioner.

Hørsholm Skatepark
Den gamle del af skatebanen lukkes

Den del af Skatebanen med ramper lukkes ned af hensyn til sikkerhed.
Du kan stadig benytte skaterparkens Bowl
- men husk at holde god afstand og ikke samles for mange på og omkring banen.

Sagsbehandlingstider i forbindelse med byggesager

Kokkedal station_.png
Arkitektkonkurrence for Kokkedal stationsområde

I dag sendes konkurrencematerialet for området omkring Kokkedal Station i udbud. Hørsholm Kommune ønsker med udviklingen området at skabe et attraktivt - grønt og bæredygtigt – byområde med tryghed i fokus.