Nyheder

Borgermøde om trafikken på Selmersvej og Ørbæksvej

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17.30 – 19 afholdes borgermøde om trafikken på Selmersvej og Ørbæksvej.

Afspærring af Usserød Kongevej

Torsdag den 28. marts afspærres Usserød Kongevej på strækningen fra Syrenvej til Birkevej i nordgående retning i tidsrummet kl. 9 til 15.

Ny og mere sikker krydsning af Usserød Kongevej

Det skal være mere sikkert for bløde trafikanter at krydse Usserød Kongevej på strækningen gennem Breelteskoven. Derfor har Hørsholm Kommune igangsat etableringen af et nyt helleanlæg.

Nye spændende stier på vej i Hørsholm

Hvor kan du få et gys, komme ud og lege, løbe et halvmaraton eller blive klog på Usserød Å? Svaret er Hørsholms nye Kløverstier – fire helt nye og spændende stiruter, der indvies den 20. april i år.

Arbejdet med budget 2020 er i gang

Hørsholm Kommune er planmæssigt i gang med at arbejde med budgettet for næste år. Hørsholm Kommunalbestyrelse har bedt administrationen om forslag til driftsreduktioner for 60 mio. kr. for at kunne skabe et budget i balance. ”Vi mærker fortsat et pres på økonomien, og budgetprocessen i år kræver ekstraordinær politisk handlekraft for at holde de samlede driftsudgifter i ro,” siger borgmester Morten Slotved.

Tilmeld dig til borgermøde om ældrepolitik her

Kom til borgermøde den 18. marts 2019 kl. 18.30-21.30 i Hørsholm Hallen, hvor første udkast til en ny ældrepolitik er til debat.

Lederprisen har 50 års jubilæum

Hørsholm Kommunes Lederpris er en stolt tradition, der går mange år
tilbage. Ella Andersen var den første, der modtog prisen for sin indsats som
spejderfører for året 1968.

Sammen om genrbug - underskrift.jpg
Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner går sammen om genbrug

Borgmestrene fra Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner mødtes i går for at markere, at de tre kommuner nu indgår nye, ens kontrakter om indsamling af affald.

Sæt dit præg på Hørsholms kommende ældrepolitik - Hørsholm hele livet

Mandag aften d. 18. marts 2019 kl. 18.30-21.30 inviterer Hørsholm Kommune igen til borgermøde – denne gang med fokus på udmøntningen af konkrete initiativer i den kommende ældrepolitik. Derfor ønsker Ældreudvalget dine konkrete ideer.

Nabohjælp forebygger op til hvert 4. indbrud

Hørsholm Kommune vil nedbringe antallet af indbrud, og du kan være med til det. Med en fælles indsats blandt samarbejdspartnere og borgere kan vi sammen nedbringe indbrudstallet og øge trygheden.

Institutioner helt tæt på borgerne får lempet sparekrav

Hørsholm Kommune er ved at rulle en plan ud for at genskabe balancen i budgettet for 2019. Genopretningsplanen pålægger bl.a. dagtilbud, skoler, tandplejen, plejecentre og andre institutioner at spare. Sparekravet lyder på det, der svarer til 3 % af lønbudgettet, men det lempes nu en smule efter en beslutning i Økonomiudvalget.

Hvad mener borgerne om ældrepolitik?

Ældreudvalget i Hørsholm Kommune har netop gennemført en undersøgelse af borgernes holdninger, forventninger og ønsker til et godt ældreliv i kommunen. Læs om resultaterne her.

Antallet af bud på PH-park er særdeles tilfredsstillende

Hørsholm Kommunes udbud af parcel 1, 3 og 4 i PH-parken sluttede i dag, den 29. januar 2019.

EM i fodbold 2020 kommer til Hørsholm

Hørsholm Kommune har indgået aftale med DBU og UEFA om at være træningscenter i forbindelse med Europamesterskabet i fodbold 2020.

Økonomisk udfordring udskyder lokalplaner

Hørsholm Kommune har iværksat en økonomisk genopretningsplan, der blandt meget andet betyder, at lokalplanlægningen af Folehavekvarteret og fornyelsen af Byplan 6, som dækker en del af Rungstedområdet, udsættes.

Den sureste uge

I januar og februar viser vejret sig ofte fra sin sureste side, og det er en god anledning til, at vi alle gør en ekstra indsats for at hylde og motivere landets skolepatruljer. Sådan lyder det fra Hørsholm Kommune, Rådet for Sikker Trafik, Nordsjællands Politi og LB Forsikring, der står bag kampagnen ”Den Sureste Uge”.

LP_173_luftfoto_web.jpg
Dialogmøde om ændring af Byplan 6

Det er politisk besluttet at igangsætte revisionen af plangrundlaget for den del af Rungsted, der i dag er omfattet af Byplanvedtægt 6. Der afholdes indledende dialogmøde torsdag den 24. januar 2019 i kantinen på Rådhuset.

Indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Hvis du som boligejer skal betale mere i grundskyld end sidste år, indefryses stigningen automatisk.

Et nyt rådhus i bymidten er rykket tættere på

Erhvervsminister Rasmus Jarlov lagde i dag vejen forbi Hørsholm Rådhus for drøfte en bymidteplacering af et nyt rådhus.

Hørsholm Kommunes økonomi er under markant pres

I midten af januar 2019 står det klart, at der skal gøres en ekstraordinær indsats i forhold til at styrke Hørsholm Kommunes økonomi så hurtigt som muligt.

Rungsted_Kyst_Station.jpg
Midtvejsdialog om Rungsted Kyst stationsområde

Kom og bidrag med dine input til det foreløbig bud på udviklingsmulighederne for Rungsted Kyst stationsområde den 30. januar 2019 kl. 18-21 i Kulturhus Trommen.

Nye parkeringsrestriktioner ved Kammerrådensvej

Med henblik på at skabe bedre forhold for kunderne til gågaden, indføres tidsbegrænset parkering på dele af parkeringspladsen ved Kammerrådensvej.

Ideer ønskes

Hvilken facilitet kan få dig mere ud i skoven i både hverdagen og weekenden? Vi vil gerne høre dit største ønske til nyt tilbud i skovene i Hørsholm.

Invitation til nytårskur for erhvervslivet

Hørsholm Kommune inviterer til nytårskur for erhvervslivet torsdag den 24. januar 2019.

Pæne karakterer til patientsikkerhed på plejecentrene og i hjemmeplejen

Hørsholm Kommune har netop modtaget tre tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der giver topkarakterer for god patientsikkerhed. Det drejer sig om Rungsteddistriktet i hjemmeplejen, de midlertidige pladser og Træningsenheden. De er alle tildelt karakteren 'ingen problemer af betydning for patientsikkerheden' for deres medicinhåndtering, hvilket er den højest opnåelige karakter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Karaktergivningen kommer efter, at styrelsen tidligere på efteråret var på tilsynsbesøg de tre steder.

Besparelse på vintertjeneste

I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 har kommunalbestyrelsen vedtaget en besparelse på vintertjenesten.

Røgfri skoletid for elever i Hørsholm kommune

Skolerne i Hørsholm Kommune indfører røgfri skoletid for eleverne. Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden. Hverken på eller uden for skolens område og heller ikke i frikvartererne.

Billigere flexture i det nye år

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har besluttet at sætte prisen på flexture ned. Fremover vil taksten være 24 kr. frem for 36 kr.

Initiativer iværksættes for Dronningedammen

Miljø- og Planlægningsudvalget har på møde den 22. november 2018 besluttet at igangsætte initiativer, der skal begrænse næringen og algevæksten i søen.

Borgerundersøgelse om det gode ældreliv i Hørsholm - nu og i fremtiden

Er du over 50 år og bor du i Hørsholm Kommune, så modtager du i disse dage en invitation til at deltage i en borgerundersøgelse om det gode ældreliv.

Tryghedsudvalget er klar til at tage fat

Borgermødet om indbrudsforebyggelse d. 8. november var startskuddet på arbejdet i Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune indbringer afgørelse om vejadgang for Overtaksationskommissionen

Hørsholm Kommunalbestyrelse har på et møde den 26. november 2018 besluttet at anke Taksationskommissionens kendelse vedr. vejadgang til en ejendom i Gågaden. Sagen går nu videre til afgørelse i Overtaksationskommissionen.

Rungsted_Kyst_Station.jpg
EFFEKT skal stå i spidsen for udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

Nu skydes processen for alvor i gang – Kig forbi Åbent Hus arrangement i ventesalen på Vestre Stationsvej torsdag d. 29. november i tidsrummet 16.00 – 17.30. Hvor du kan høre mere om visionen, opgavebeskrivelsen og den fremadrettede proces, samt møde EFFEKT arkitekter.

Miljøtilsynskampagner 2018

Hørsholm Kommune vil i 2018 sætte fokus på støj og opbevaring af kemikalier hos virksomheder.

Markante indsatser i Hørsholms jobcenter sikrer kommunen en plads i toppen

Hørsholm Kommune er bedre end gennemsnittet til at hjælpe borgere væk fra kontanthjælp og anden offentlig forsørgelse. Faktisk så gode, at der er 50 færre på offentlig forsørgelse i Hørsholm end forventet. I kroner og ører drejer det sig om ca. 3,6 mio. kr., der alligevel ikke skulle bruges til kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge i 2017.

Undersøgelse viser: Tilfredshed med ældreplejen i Hørsholm

Der er udbredt tilfredshed med ældreplejen i Hørsholm Kommune. Det viser en ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Hørsholm Kommune offentliggør i dag. Tilfredsheden omfatter både plejeboligerne og hjemmeplejen.

Ret BBR.JPG
Ret BBR-oplysninger for din bolig

Fra 1. november 2018 kan du som boligejer selv indberette ændringer i BBR via SKATs digitale løsning "Ret BBR".

Rungsted_Kyst_Station.jpg
Vision for Rungsted Kyst Stationsområde er nu vedtaget

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget den vision, der skal være rammesættende for det videre arbejde.

PH Park_visualisering Sølandskabet.jpg
3 byggefelter udbydes nu til salg i PH Park i Hørsholm

Hørsholm Kommune har netop udsendt 2. udbud i forbindelse med realisering af PH Park – et nyt attraktivt boligområde centralt placeret i Hørsholm.

Møllevænget_24A_foto Nicholas Løye.jpg
To byggeprojekter i Hørsholm hædres

Traditionen med at hædre smukke bygninger i Hørsholm stammer helt tilbage til 1957. Hvert år præmierer Hørsholm Kommune bygherrer og arkitekter for deres indsats for at skabe smuk og god arkitektur i Hørsholm Kommune.

Nye milepæle i Hørsholm Kommunes udviklings- og investeringsstrategi ”Velfærd frem for mursten”

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2019, er der nået nye milepæle i udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Målet er fortsat at bruge færre penge på Hørsholm Kommunes bygninger for at få flere penge til velfærden.

Underskrift.jpg
Moderne bofællesskab i PH Park

Hørsholm Kommune har underskrevet en betinget købsaftale på byggefelt 2 i det nordøstlige hjørne af PH Park med EcoVillage, som har Svanen som investor og Vandkunsten som arkitekt. Parterne skal stå for udviklingen af et moderne, miljørigtigt bofællesskab.

Ansvarligt budget med fokus på de svageste og på Hørsholms udvikling

Der er netop indgået aftale om Hørsholm Kommunes budget for 2019. Byens svageste borgere prioriteres ligesom der investeres i fortsat vækst og udvikling i Hørsholm Kommune. Det er dog et stramt budget, hvor der er fundet varige reduktioner for 32 mio. kr. på driften. Det sker for at udvise rettidig omhu og tilpasse økonomien til de kommende års udfordringer.

Jan Dehn bliver ny børne- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommunes nye børne- og kulturdirektør er nu fundet. Den 1. november tiltræder Jan Dehn stillingen, og skal sammen med den øvrige direktion løfte en ambitiøs udviklings- og effektiviseringsdagsorden for Hørsholm.

Nye stier på vej i Usserød

Hvor godt kender du Usserød? Har du for eksempel besøgt den gamle stenalderboplads? Og vidste du, at Usserød Å blev rettet ud i 1860’erne og genslynget i 2002? Hørsholm Kommune er i fuld gang med at planlægge Kløverstier, som er nye afmærkede ruter i området, der skal gøre det lettere at komme ud og få frisk luft og motion i kombination med en masse gode oplevelser.

Center for Børn og Voksne

Center for Børn og Voksne holder lukket torsdag den 13/9 -18 mellem kl. 12.30-17, Vi kan træffes igen fredag den 14/9-18

Dorte Dahl, ny chef i Center for Sundhed og Omsorg

Det bliver Dorte Dahl, der kommer til at stå i spidsen for Center for Sundhed og Omsorg. Den nye centerchef skal stå i spidsen for et veldrevet center og får fokus på at sikre udviklingen af centret, så kommunen fortsat kan levere effektiv drift og høj kvalitet på sundheds- og ældreområdet.

Erhvervsvenligt klima i Hørsholm

Hørsholm Kommunes erhvervsimage bliver af virksomhederne i kommunen vurderet helt i top i en ny erhvervsundersøgelse fra Dansk Industri, og det er et positivt tegn, udtaler borgmester Morten Slotved.

Hørsholm har en af landets bedste mobildækninger

Ny undersøgelse giver overblik over mobildækningen i Hørsholm Kommune. Undersøgelsen viser, at der er god mobildækning i de tætbefolkede områder. Dækningen er faktisk så god, at det er en af landets bedste.

Hørsholm skruer op for klimaambitionerne

Hørsholm Kommune har deltaget i det internationale netværk kendt som ’Borgmesterpagten’ siden 2015 og Kommunalbestyrelsen har netop godkendt nyt mål for CO2-reduktioner.

Hørsholm Kommunalbestyrelse står sammen om budget 2019-22

I weekenden drøftede Hørsholm Kommunalbestyrelse næste års budget på den årlige budgetkonference, hvor udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’ fortsat er et helt centralt emne.

Nyt om forskønnelsen af Usserød Kongevej

Selvom Usserød Kongevej igen er åben for trafik ud for Kongevejscenteret, er forskønnelsen endnu ikke helt færdig.