Nyheder

arborethusene_m_ad-logo2.jpg
Vis os dit bedste arkitekturfoto

Hvert år den 1. oktober fejres arkitekturens dag i hele landet, også i Hørsholm Kommune. I den forbindelse lanceres en fotokonkurrence på Hørsholm Kommunes instagram-profil (@horsholmkommune).

Center for Børn og Voksne

Center for Børn og Voksne holder lukket torsdag den 13/9 -18 mellem kl. 12.30-17, Vi kan træffes igen fredag den 14/9-18

Det selvejende daginstitutionsområde: Sagen om økonomiske uregelmæssigheder

I anledning af den seneste udvikling i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder på Det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse , skriver bestyrelsesformanden for Lions Børnehuse i et brev til forældre og medarbejdere, at daginstitutionerne ikke påvirkes økonomisk og at hverdagen fortsætter som hidtil.

Dorte Dahl, ny chef i Center for Sundhed og Omsorg

Det bliver Dorte Dahl, der kommer til at stå i spidsen for Center for Sundhed og Omsorg. Den nye centerchef skal stå i spidsen for et veldrevet center og får fokus på at sikre udviklingen af centret, så kommunen fortsat kan levere effektiv drift og høj kvalitet på sundheds- og ældreområdet.

Pige i gult på mark.jpg
Meld dig som Hørsholm-ambassadør

Har du lyst til at være med til at få flere børnefamilier til byen? Lige nu søger Hørsholm Kommune familier, som vil fortælle om deres hverdag i Hørsholm på en ny tilflytterhjemmeside.

Erhvervsvenligt klima i Hørsholm

Hørsholm Kommunes erhvervsimage bliver af virksomhederne i kommunen vurderet helt i top i en ny erhvervsundersøgelse fra Dansk Industri, og det er et positivt tegn, udtaler borgmester Morten Slotved.

Lille del af Rungstedvej lukkes på lørdag pga. Kulturdag

På lørdag d. 1. september lukkes Rungstedvej på stykket mellem Kammerrådensvej/ gl. Hovedgade og Usserød kongevej fra 7 - 22. Det skyldes Kulturdagen, som finder sted på Ridebanen.
Der vil være skiltning med omkørsel rundt om bymidten.

Pige i gult på mark.jpg
Vil du være Hørsholm-ambassadør? Mød os på kulturdagen og hør mere

Har du lyst til at være med til at få flere børnefamilier til byen? Lige nu søger Hørsholm Kommune familier, som vil fortælle om deres hverdag i Hørsholm på en ny hjemmeside.

Hørsholm har en af landets bedste mobildækninger

Ny undersøgelse giver overblik over mobildækningen i Hørsholm Kommune. Undersøgelsen viser, at der er god mobildækning i de tætbefolkede områder. Dækningen er faktisk så god, at det er en af landets bedste.

Nyt om Kongevejen

Det er nok ikke undgået manges opmærksomhed, at Usserød Kongevej er under ombygning. Vejen forskønnes ud for Kongevejscenteret, og når projektet er færdigt, i slutningen af november 2018, har vi en ny smuk vejstrækning med ny beplantning, belægning og belysning samt en bedre trafikafvikling.

Hørsholm skruer op for klimaambitionerne

Hørsholm Kommune har deltaget i det internationale netværk kendt som ’Borgmesterpagten’ siden 2015 og Kommunalbestyrelsen har netop godkendt nyt mål for CO2-reduktioner.

horisonten
Mødestedet Horisonten indviet i PH Park

Mandag den 27. august var borgmester Morten Slotved og elever fra Rungsted Skole samlet i PH Park for at indvie installationen HORISONTEN. Eleverne har før sommerferien i forbindelse med undervisningen arbejdet med idéer og koncepter for, hvad et mødested i PH Park kunne indeholde.

Se hele programmet for lørdagens kulturdag her

Kom og vær med i festlighederne på lørdag, når Hørsholm Kommune åbner dørene for årets Kulturdag. Det foregår på Ridebanen fra 10 – 24. Der er gratis entré og masser af sjove aktiviteter for alle aldre.

Hørsholm Kommunalbestyrelse står sammen om budget 2019-22

I weekenden drøftede Hørsholm Kommunalbestyrelse næste års budget på den årlige budgetkonference, hvor udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’ fortsat er et helt centralt emne.

Dialogmøde om udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde

Kom til dialogmøde mandag den 3. september vedrørende udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde.

Vi ændrer procedurer i hjemmeplejen efter kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Hørsholm Kommune har modtaget påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring i et distrikt i Hjemmeplejen. Hørsholm Kommune er i gang med at rette op på de kritiserede forhold.

Budget 2019-2022: høringsmateriale

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 24.-25. august 2018 og i den forbindelse offentliggøres høringsmateriale vedr. budget 2019-2022.

P1000449.JPG
Kom til Hørsholms Kulturdag

Lørdag d. 1. september kl. 10 åbner kulturdagen på Ridebanen
med aktiviteter for alle aldre. Fri entré.

Hørsholm Kommune har udfordringer på budget 2018

Ny budgetopfølgning viser et potentielt merforbrug på op til 20 mio. kr. ift. kommunens samlede driftsbudget på ca. 1,4 mia. kr.

Afbrændingsforbuddet er ophævet i Hørsholm Kommune

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra onsdag den 15. august 2018.

Fiskerleje.jpg
Invitation til indvielse af sti

Tirsdag den 21. August 2018 kl. 17 indvier formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Kristin Arendt en ny offentlig sti fra Rungsted Strandvej til Rungsted Fiskerleje.

Konkurrencer, musik og masser af action

Kom og vær med når både amatører og Danmarks bedste skatere mødes til Bowl Days på skatebanen i Hørsholm Idrætspark

20160829 rotator ironman copenhagen 3.jpg
Ironman gennem Hørsholm 19. august

Søndag d. 19. august 2018 påvirkes trafikken på Rungsted Strandvej og Stumpedyssevej af KMD IRONMAN.

Flagdagen for Danmarks udsendte markeres i Hørsholm Kommune

I år kan vi fejre 70 året for Danmarks udsendte, og det markeres i Hørsholm Kommune d. 5. september. Derfor inviteres alle tidligere og nuværende udsendte samt deres familier til flagdag på Hørsholm Rådhus.

Styrelsen for Patientsikkerhed udtrykker tilfredshed med patientsikkerheden på plejecentret Breelteparken

Plejecentret Breelteparken har den 29. maj 2018 haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Anledningen for besøget var den ulykkelige hændelse tidligere på året, hvor en beboer blev fejlmedicineret og efterfølgende afgik ved døden.

Angstbehandling til børn i Hørsholm Kommune

Har du et barn ml. 9-13 år, der kæmper med angst? Hørsholm Kommune tilbyder igen i efteråret 2018 "Cool Kids" gruppeforløb for normaltbegavede børn, som lider af angst og bekymringer.

Alger i badevandet

Den dejlige sommer medfører lige så dejlig varmt badevand – men desværre også opblomstring af blå-grønalger (cyanobakterier).

Ændringer for trafik og busser på Usserød Kongevej og Ribisvej

Usserød Kongevej står foran en større forskønnelse på strækningen ved Kongevejscenteret. Det betyder omlægning af trafik og busser.

Kæmpekran løfter ny bro på plads

Fredag den 27. juli 2018 skal en 750 tons kran løfte de nye elementer til broen over Kystbanen på Rungstedvej på plads.

Velkommen til www.rungstedkyst.horsholm.dk

Udvikling af Rungsted Kyst stationsområde har fået en hjemmeside, her kan du holde dig informeret om vores fælles projekt om et levende og velfungerende område ved Rungsted Kyst Station.

Tandplejen har sommerlukket fra den 30. juni til den 12. august 2018

Tandplejen har sommerlukket fra den 30. juni til den 12. august 2018
(begge dage inkl.).
Vi åbner igen mandag den 13. august 2018.

Invitation til informationsmøder

Usserød Kongevej skal forskønnes på strækningen ved Kongevejscenteret, parkeringspladsen ved Kammerrådensvej skal renoveres, og Alsvej/Ørbæksvej krydset skal gøres mere trafiksikkert. Hørsholm Kommune inviterer til informationsmøder.

Begejstret for engagement og input

Den 11. juni afholdt Hørsholm Kommune borgermøde på Rungsted Skole, hvor over 120 lokale naboer og andre interessenter mødte op.

Rungstedvej spærres

Rungstedvej over Kystbanen bliver spærret fra d. 3. juli 2018 kl. 06:00 til d. mandag d. 9. juli 2018 kl. 06:00.

Kystbanen lukker

BaneDanmark renoverer Kystbanen fra d. 29. juni til d. 12. august 2018.

Tandplejen har lukket tirsdag den 26. juni 2018 fra kl. 11.30

Budget 2019-2022: politikere i arbejdstøjet efter sommerferien

Økonomiudvalget gav tilbage i januar administrationen frie hænder til at udarbejde et prioriteringskatalog indeholdende forslag til budgetreduktioner for i alt 35 mio. kr. Dette arbejde er nu ved at være afsluttet og 21. juni 2018 bliver Økonomiudvalget præsenteret for administrationens budgetforslag, som efterfølgende sendes videre til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i 2018.

Orientering om kommende lokalplanproces for Gøgevangskvarteret

Miljø- og Planlægningsudvalget igangsætter nu processen med at udarbejde en ny, samlet lokalplan for hele Gøgevangskvarteret. Området reguleres i dag af servitutter, men det er ønsket at styre udviklingen fremadrettet gennem lokalplanlægning.

på vej til mødet med transportministeren.jpg
Fem borgmestre til møde med minister: Kystbanen er en livsnerve

Trafikministeriet igangsætter nu en analyse af mulighederne for at forbedre Kystbanens punktlighed og kapacitet

Bedre mobildækning i Hørsholm – nu kortlægges hullerne

Hørsholm Kommune ønsker at få et grundigt billede af mobildækningen i kommunens geografi. Derfor igangsættes en kortlægning, der skal munde ud i konkrete forslag til at opnå bedre mobildækning i de områder, hvor behovet er til stede.

Nordsjællands Brandvæsen indfører afbrændingsforbud

Nordsjællands Brandvæsen indfører forbud mod afbrænding i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner med virkning fra den 7. juni 2018 kl. 12.00.

Information til ejendomsskattebilletten om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Fernisering i Fuglsanghus: ”Tegninger” af arkitekt Karl Johan Skovgaard Lassen

Lørdag den 11. august 2018 kl. 14.00: fernisering i Fuglsanghus