Nyheder

Hørsholm Kommune og Novafos undersøger muligheden for at flytte renseanlæg væk fra Hørsholm by

Når vi bader, trækker ud i toilettet eller vasker op, ender spildevandet på et renseanlæg, hvor det renses. I dag ligger renseanlægget midt i et villakvarter i Hørsholm, men nu undersøges muligheden for at placere et nyt, samlet topmoderne renseanlæg uden for byen, som på længere sigt skal benyttes af fire kommuner. Renseanlægget forventes først realiseret om 9-14 år.

NY adresse lige om lidt: Hørsholm Rådhus flytter til Slotsmarken 13

Efter fundet af kraftig vækst af skimmelsvamp på det nuværende rådhus på Ådalsparkvej, flytter rådhuset adresse. Hørsholm Kommune forventer at åbne på den nye adresse på Slotsmarken i uge 8.

Budgetproces for 2021 er i gang

Hørsholm Kommune er planmæssigt i gang med at arbejde med budgettet for næste år. Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om at finde reduktionsforslag for samlet set 45 mio. kr., så politikere har mange valgmuligheder, når der skal prioriteres i budgettet for 2021.

Nytårskur for erhvervslivet i Hørsholm

Hørsholm Kommune inviterer til nytårskur for de lokale erhvervsdrivende.
Der vil være oplæg ved fremtidsforsker Liselotte Lyngsø samt mulighed for dialog om den kommende erhvervsstrategi 2020 - 2025.

Torsdag den 23 januar kl. 17-21
Klædefabrikken, Lyngså Allé 3, blok 3

2020: En ny kommunal udligningsreform på vej

I første halvår af 2020 forventes det, at regeringen vil forhandle en ny reform om kommunal udligning på plads. Det kommunale udligningssystem er en ordning, som skal sikre kommunerne nogenlunde lige økonomiske vilkår. I denne nyhed kan du blive klogere på udligningssystemet og klikke dig videre til Udligningsguiden.

idrætspolitik.jpg
Invitation til Idræts-borgermøde d. 20. januar 2020

Vil du have indflydelse på Hørsholms kommende idrætspolitik?
Kom til borgermøde mandag d. 20. januar fra 17 – 19.30 i Hørsholm Idrætspark, Skøjtehallens Lounge, Stadionalle 11.

Invitation til borgerworkshop d. 29. januar 2020

Hørsholm Kommune inviterer til en borgerworkshop onsdag d. 29. januar 2020 fra kl. 17-20 i Kulturhus Trommen, hvor du som borger er i centrum. Vi vil gerne høre dine input til det, der betyder noget for dig i forhold til byens udvikling.

Rotter.png
Husk at anmelde rotter – den kommunale rottebekæmpelse er gratis

Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det

Nytårshilsen fra borgmester Morten Slotved

2019 var et vanskeligt politisk år, hvor Hørsholm Kommunes økonomi var under pres. Læs eller se borgmester Morten Slotveds tilbageblik på 2019 og hans perspektiver på 2020.

Tømning af affaldsbeholdere ændret i forbindelse med nytårsdag

I forbindelse med nytårsdag onsdag den 01. januar 2020, vil der være ændringer i tømningen af affaldsbeholdere.

Julie Appelt Honoré bliver ny centerchef i Center for Politik

Det bliver Julie Appelt Honoré, der fra 1. februar stiller sig i spidsen for Center for Politik i Hørsholm Kommune. Stillingen, der blev slået op i efteråret har vist sig at være yderst eftertragtet med hele 73 meget kvalificerede ansøgere.

Nummerpladeskanning på genbrugspladsen

Norfors har indført nummerplade-skanning ved indkørsel på alle genbrugspladser. Det betyder, at
virksomheder ikke længere skal have Norfors-klistermærke i forruden for at få adgang til pladsen.
Du skal som hidtil købe adgang og tilmelde din bil på norfors.dk.

Tandplejen holder juleferie

Tandplejen holder juleferie fra den 21. december 2019 til den 5. januar 2020 (begge dage inkl.).

Hvid Januar kampagne 2020.jpg
Tag fri fra alkohol i januar og mærk forskellen

Hørsholm Kommune støtter Sundhedsstyrelsens kampagne HVID JANUAR, som er en måned helt uden alkohol. Du kan også være med.

Arealoverførsler skal fortsat være et aktivt værktøj i Hørsholm Kommune

Arealoverførsler skal fortsat være et aktivt værktøj. Det har Miljø- og Planlægningsudvalget besluttet torsdag den 12. december 2019.

indbrud_182.jpg
Bestil et gratis oplæg om indbrud og indbrudsforebyggelse

Sammen med Bo trygt tilbyder Hørsholm Kommune et besøg og et foredrag om indbrudsforebyggelse.

Hørsholm Kommune har fantastiske skoler!

Hørsholm Kommunes skoleelever er i top på trivsel og karakterer.

Så har de første villaer og rækkehuse fået brev i e-Boks om den nye affaldsordning

Det første område over villaer og rækkehuse, der skal i gang med at sortere affald, har fået brev i e-Boks. Vi beder jer derfor tjekke, om I har modtaget brev fra os i jeres e-Boks, og om I dermed er med i første område (ud af tre) som modtager beholdere til den nye affaldsordning

Fra 2020 finansieres rottebekæmpelsen i Hørsholm Kommune via ejendomsskatten

Hørsholm Kommune har fra 2020 valgt at finansiere rottebekæmpelsen i Kommunen over ejendomsskatten, ligesom størsteparten af de andre kommuner (>95%) har gjort de seneste mange år. Ændringen følger Kommunens princip om mest mulig brugerbetaling.

Ændret affaldstømning henover jul og nytår

Henover jul og nytår kan tømning af affaldsbeholdere til genanvendeligt affald og dagrenovation blive forskudt med én dag.

Spørgeskemaundersøgelse skal give input til Hørsholm Kommunes arbejde med nye lokalplaner for tre villaområder

Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde nye lokalplaner for tre af kommunens villaområder. For at få borgernes input til arbejdet med de nye planer, udsendes et spørgeskema til de ca. 4.300 borgere, der bor i de tre områder.

Vandråd 2019/2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nedsat

Hørsholm Rådhus flytter til Slotsmarken nr. 13-15 til februar

De næste tre år finder du Hørsholm Rådhus på Slotsmarken 13-15. Rådhuset flytter fordi der er fundet kraftig vækst af skimmelsvamp i det nuværende rådhus på Ådalsparkvej. Tidspunktet for flytningen forventes at være i midten af februar.

Ekstern juridisk vurdering: Hørsholm Kommunes retsopfattelse i sager om arealoverførsler er korrekt

Hørsholm Kommunes retsopfattelse af reglerne for arealoverførsel og planlovens § 19 er korrekt. Det slår ekstern juridisk vurdering fast. Den slår også fast, at der hverken er foretaget usaglige hensyn eller foreligger inhabilitet i to meget omtalte sager om arealoverførsler.

Hørsholm rådhus flytter til midlertidig placering

I starten af 2020 flytter ca. 300 ansatte på Hørsholm Rådhus til nyt midlertidigt lejemål i Slotsmarken. Den præcise flyttedato er ikke fastsat endnu.

Ny Anonym Ungerådgivning i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune tilbyder nu gratis, anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15 og 25 år. Anonym Ungerådgivning tilbyder også forældre og andre der er tæt på unge telefonisk rådgivning i forhold til unge inden for aldersgruppen.

Opgavebeskrivelse for ekstern vurdering af sager om arealoverførsel

Advokatfirmaet Bech-Bruun har nu udarbejdet en opgavebeskrivelse i forbindelse med den eksterne vurdering af kommunens praksis i sager om arealoverførsler.

Uvildig vurdering af om Hørsholm Kommunes praksis er lovlig i sager om arealoverførsler

Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Hørsholm Kommunalbestyrelse rejser tvivl om lovligheden af Hørsholm Kommunes praksis i forbindelse med sager om arealoverførsler. På den baggrund iværksætter Hørsholm Kommune en uvildig vurdering, idet borgerne skal kunne have fuld tillid til myndighedsudøvelsen.

Effektiviseringer og besparelser i Hørsholm Kommunes administration for 8,4 mio. kr.

Som følge af det netop vedtagne budget for 2020-2023 iværksætter Hørsholm Kommune en række administrative effektiviseringer og besparelser. Der gennemføres en organisationsændring, hvor der er fokus på større og mere robuste centre. Formålet med omorganiseringen er bl.a. at effektivisere ledelsesniveauerne, hvilket betyder, at 10 centre bliver til otte, og direktionen går fra fire direktører til tre. ”Den nye organisering skal sikre, at vi bruger færre ressourcer i administrationen samtidig med, at vi har en velfungerende robust drift, ” siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon ”Vi skal effektivisere administrationen og det gælder også i ledelsen. ”

Forligspartierne sikrer balance i økonomien

Velfærdsområderne får et tiltrængt løft i det kommende års budget , og aftaleparterne er enige om fortsat at reducere kommunens administrationsudgifter.

FIBA afviser Hørsholmhallen som spillested for EM kvalifikationskampe i damebasket

Hørsholmhallen kommer desværre ikke til at danne rammerne for det danske damebasketlandsholds EM kvalifikationskampe i 2019 og 2020, da Det Internationale Basket-Forbund (FIBA) ikke godkender Hørsholmhallen som spillested. Både Hørsholm kommune og Danmarks Basket-Forbund er meget ærgerlige over FIBAs afgørelse.

Tilbud om plejehjemslæge gælder nu alle beboere på plejecenter i Hørsholm

I 2016 indgik Staten, Danske Regioner og KL en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at implementere en landsdækkende ordning, hvor praktiserende læger bliver fast tilknyttet landets plejecentre. Efter en opstartsperiode har det siden februar i år, været muligt for alle beboere på et af kommunens fire plejecentre at tilvælge den faste plejehjemslæge.

PM_3.10.2019.jpg
Hørsholm Kommune har landets dygtigste skoleelever

Eleverne på skolerne i Hørsholm Kommune præsterede gennemsnitligt set bedst af alle landets kommuner ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019.

Villa og individuel indsamling_Sommer_Tre beholdere ved standplads_Fliser.JPG
Hørsholm er klar til den nye affaldsordning

Hørsholm Kommune indfaser affaldssortering ved alle husstande, og allerede fra november 2019 får etage- og nogle rækkehusboliger nye fælles affaldsbeholdere.

Hvad skal der ske efter 9. eller 10. klasse?

UU-Sjælsø inviterer alle elever i 8.-10.klasse og deres forældre til informationsaften om ungdomsuddannelserne.

Budget 2020: Budgetudfordringen i Hørsholm er blevet mindre

Hørsholm Kommune har fortsat en stor budgetudfordring for 2020 og de efterfølgende år, men den landsdækkende økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har lempet det økonomiske pres. Hertil kommer en positiv udvikling i indtægter fra selskabsskatten. Den nyeste udvikling betyder således, at der skal findes 35-45 mio. kr. på budgettet for 2020 og de efterfølgende år i stedet for 66 mio. kr. ”Det er positivt, men budgetopgaven er fortsat stor, ” siger borgmester Morten Slotved.

Trommen_Kulturhus_MG_8655.jpg
Hørsholm Bibliotek er populært

Mens andre biblioteker oplever lavt besøgstal og faldende udlån af bøger, så er situationen en helt anden på Hørsholm Bibliotek.

Kulturen og erhvervslivet kan mere sammen

Kulturhus Trommen vil gerne spille en mere aktiv rolle I Hørsholm Bymidte og har derfor ansøgt om medlemskab i Gågadeforeningen. Skridtet er helt naturligt fordi en levende bymidte både skal summe af et godt handelsliv og af gode kulturoplevelser for at skabe atmosfære og oplevelser for de handlende.

Ny analyse: Detailhandlen fremtidssikres ved at koncentrere handlen omkring Hørsholm Bymidte

Ny detailhandelsanalyse giver vigtige input til Hørsholm Kommunes planlægning og videreudvikling af detailhandlen i kommunen.

Fra 2020 skal du bestille tid på Hørsholm Rådhus

Hørsholm Kommune indfører obligatorisk tidsbestilling på Hørsholm Rådhus fra 20. januar 2020. Det betyder, at alle fra den dato skal bestille tid hjemmefra inden fremmøde på rådhuset. Fordelen er, at borgerne undgår kø, får flere muligheder i forhold til at booke tid og en mere effektiv sagsbehandling.

Hørsholm Rådhus undersøges for skimmelsvamp

Foreløbige undersøgelser peger på, at der er skimmelsvamp flere steder i betonkonstruktionen på Hørsholm Rådhus, og mens der udarbejdes en handleplan, gøres der alt for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.