Nyheder

Affaldsselskabet Norfors åbner genbrugspladser for private fra tirsdag den 31. marts

Kommunernes Landsforening ændrer anbefaling på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det anbefales derfor, at genbrugspladserne åbner igen, dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.m.

Virksomhedsejer? Så kom med på webinarerne om Corona-hjælpepakkerne

Er du virksomhedsejer i Hørsholm - så husk, at Hørsholm Kommune er en del af Copenhagen Business Hub. Brug netværket og få hjælp til at navigere gennem krisen.

Covid-19: alternativer til genbrugspladserne

Storskraldsordningen kan hjælpe dig af med meget af det affald, du ellers ville have afleveret på genbrugspladserne. Private entreprenører kan anvendes til afhentning af haveaffald.

Hørsholm har brug for ekstra hænder under coronakrisen

Hørsholm har brug for ekstra hænder under coronakrisen. Derfor efterlyser Hørsholm Kommune borgere, som har sundhedsfaglig baggrund eller kendskab til det socialpædagogiske arbejde.

Sådan kan du overvære marts måneds kommunalbestyrelsesmøde

Hørsholm Kommune gennemfører kommunalbestyrelsesmødet virtuelt, og du har mulighed for at se optagelsen af mødet på horsholm.dk fra tirsdag den 31. marts.

Afbrænding af haveaffald er forbudt

Hørsholm Kommune minder om, at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af - også selvom genbrugspladsen midlertidigt er lukket.

Skærpede forholdsregler på ældreområdet

Al nødvendig pleje og drift opretholdes på Hørsholms plejecentre, de midlertidige pladser og hjemmesygeplejen inkl. akut-teamet. På baggrund af den nyeste håndtering af situationen på landsplan, foretager Hørsholm Kommune skærpede sikkerhedsforanstaltninger, der skal passe på de ældre og begrænse smittespredning med coronavirus.

Politiske møder i cyberspace – der er ikke kommunalbestyrelsesmøde på Rådhuset den 30. marts

Økonomiudvalget gennemførte sit møde den 18. marts virtuelt, og det samme gør sig gældende for de øvrige politiske fagudvalg. Næste milepæl bliver kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts.

Hørsholm står sammen – sådan kan du hjælpe og blive hjulpet

Coronakrisen betyder, at store dele af befolkningen er tvunget til at blive inden døre og derfor kan have svært ved at få handlet dagligvarer, luftet hunden eller hentet medicin. Der er flere måder du som borger i Hørsholm kan hjælpe eller blive hjulpet.

Ingen besøg på plejehjem og bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har med omgående effekt iværksat et midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem og bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Har du brug for at komme af med ekstra affald?

Har du brug for at få afhentet ekstra affald, så husk at det er nødvendigt at købe ekstrasække i Hørsholm Kommunes webshop.

Nogle af Jobcentrets aktiviteter stoppes midlertidigt - læs hvad det betyder for dig der er jobsøgende

Hørsholm Kommunes Jobcenter er lukket ned grundet situationen med coronavirus. Det vil sige, at nogle aktiviteter ophører indtil videre. Der er fortsat mulighed for at komme i kontakt med sin sagsbehandler og ledige vil fortsat modtage deres ydelser. Læs mere her, og læs også om, hvordan du kommer i kontakt med Jobcentret.

Norfors_corona.jpg
Affald og genbrugsplads

Affaldsselskabet Norfors oplyser, at husstandenes husaffald (dagrenovation og det genanvendelig affald) tømmes som normalt. Genbrugspladserne holder udelukkende åbent for virksomheder.

Hørsholm lukker ned – men holder de vigtigste funktioner i gang

Hørsholm Kommune følger situationen og regeringens anbefalinger tæt med det fælles mål om at begrænse smitten af coronavirus. Af samme grund har vi lukket alle offentlige institutioner ned og arbejder med et nødberedskab. På borgerlab.horsholm.dk kan du følge den løbende udvikling af, hvad det betyder for dig og din hverdag.

Hjulene skal holdes i gang i erhvervslivet

Danmark er lukket ned, og corona-epidemien skaber desværre store udfordringer for erhvervslivet.

Coronavirus - Info til borgere

Hvis du skal i kontakt med kommunen kan du kun komme i telefonisk kontakt med os på hovednummeret 48 49 00 00. Telefonerne er åben dagligt mellem 9 og 13.

Mød ikke op fysisk!

Hørsholm Kommune indstillet til bøde for ikke at leve op til kravene om et passende sikkerhedsniveau

Datatilsynet har i dag orienteret Hørsholm Kommune om, at tilsynet indstiller til politiet, at Hørsholm Kommune tildeles en bøde.

Kommunalbestyrelsens møder holdes på Hørsholm Rådhus, Slotsmarken 13

Hørsholm Kommune er klar til at byde velkommen til Kommunalbestyrelsesmøderne på Slotsmarken 13 fra den 30. marts

Grundlovsceremonien den 1. april 2020 aflyses

Hørsholm Kommune må desværre aflyse den planlagte grundlovsceremoni

Byggetekniske undersøgelser i Hørsholm Svømmehal

Fredag den 6. marts 2020 vil der blive udført byggetekniske undersøgelser i Hørsholm Svømmehal.

Coronavirus-update: Besøg ikke plejecentre mm., hvis du er kommet hjem fra et risikoområde

Borgere, der har været i et af risikoområderne skal ikke aflægge besøg på landets plejecentre, hvilket også omfatter Hørsholm Kommunes plejecentre mv..

Ny skoleleder til Usserød Skole

Hørsholm Kommune har ansat Timm Troest Hald som ny skoleleder på Usserød Skole.

Skoleorkester på Hørsholm Skole

Som en af 11 udvalgte skoler i landet får Hørsholm Skole nu et skoleorkester.

Information fra Sundhedsstyrelsen til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler ved COVID19

Læs Sundhedsstyrelsens anvisninger til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler ved COVID19 her.

Ny screening for pesticider viser, at drikkevandet fra Novafos er rent

Vandselskabet Novafos, som leverer drikkevand til mange husstande i Hørsholm Kommune, har screenet drikkevandet fra sine 17 vandværker for 414 pesticider og pesticidrester og har ikke fundet stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier.

Ændring i abonnementsmail for dagsordener

Kommunen har fået ny abonnementsservice for dagsordener. Det betyder, at du skal tilmelde din e-mail igen. Tilmeld via: https://dagsordener.horsholm.dk/abonnent

Hørsholm Kommune ansætter ny leder til Ulvemosehuset

Hørsholm Kommune har ansat 55-årige Lone Futtrup som ny leder i Ulvemosehuset. Lone tiltræder stillingen den 1. marts 2020, og skal fortsætte den gode pædagogiske udvikling i huset.

Ny skoleleder til Hørsholm Skole

Hørsholm Kommune har ansat Ane Christine Larsen (Stine) som skoleleder på Hørsholm Skole.

Hørsholm Kommune og Novafos undersøger muligheden for at flytte renseanlæg væk fra Hørsholm by

Når vi bader, trækker ud i toilettet eller vasker op, ender spildevandet på et renseanlæg, hvor det renses. I dag ligger renseanlægget midt i et villakvarter i Hørsholm, men nu undersøges muligheden for at placere et nyt, samlet topmoderne renseanlæg uden for byen, som på længere sigt skal benyttes af fire kommuner. Renseanlægget forventes først realiseret om 9-14 år.

Fra 2020 finansieres rottebekæmpelsen i Hørsholm Kommune via ejendomsskatten

Hørsholm Kommune har fra 2020 valgt at finansiere rottebekæmpelsen i Kommunen over ejendomsskatten, ligesom størsteparten af de andre kommuner (>95%) har gjort de seneste mange år. Ændringen følger Kommunens princip om mest mulig brugerbetaling.