Nyheder

En hyldest til Hørsholm Kommunes 25- og 40-års jubilarer

Den 20. juni havde Hørsholm Kommune for første gang inviteret til en fælles fejring af kommunens 25 og 40-års jubilarer. 7 jubilarer blev fejret og borgmester Morten Slotved takkede, på kommunens vegne, for en stor indsats gennem årene.

Afholdelse af grundlovsceremoni den 22. september

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Hørsholm Rådhus. Hørsholm Kommune afholder ceremoni den 22. september 2022. Tilmeldingsfrist senest 31. august.

Tandplejen holder sommerferie

Tandplejen har lukket fra den 2. juli til og med den 7. august.

Ny håndværkerportal går i luften

Den 21. juni lancerer Hørsholm Kommune en ny udbudsportal for mindre håndværkerydelser. Kom med til åbent informationsmøde d. 21. juni kl. 15.30.

DJI 0269
God sommer! Og husk at sætte kryds i kalenderen til Kulturdag2022 den 3. september.

Lige inden alle går på sommerferie, vil vi lige minde om at igen i år vil der være masser af liv og fest til Kulturdag2022 på Ridebanen den 3. september. Programmet er ved at være på plads, så sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en dag i kulturens tegn.

Forside kampagnevideo_færre unge ryger_Kræftens bekæmpelse og Trygfonden
De unge i Hørsholm dropper også røgen

I uge 23 var den gode nyhed for folkesundheden, at flere teenagere og unge dropper cigaretterne. Det gælder heldigvis også de unge i Hørsholm, hvor den seneste sundhedsprofil viser et fald på 17 procent i andelen af 16-24-årige, der ryger dagligt eller lejlighedsvist i dag sammenlignet med for fire år siden. Det er en positiv udvikling blandt Hørsholms unge, der i forvejen ligger en del under landsgennemsnittet, hvad angår rygning.

Sankt Hans bål.jpg
Velkommen til Sankt Hans 2022

Torsdag den 23. juni danner plænen ved Hørsholm Kirke traditionen tro de smukke rammer om Sankt Hans i Hørsholm.

Ny leder af Aktivitetscenter Sophielund

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Niels Esbech som ny leder af Aktivitetscenter Sophielund, som er et kommunalt tilbud til alle pensionister, efterlønnere og førtidspensionister, der er bosiddende i Hørsholm Kommune.

Manglende PBS opkrævning i juni måned

Grundet tekniske udfordringer er der desværre ikke blevet opkrævet PBS

Sundt indeklima på Vallerødskolen

Vallerødskolens bygninger er i dette og næste skoleår under renovering, grundet for høje værdier af PCB i bygningerne. Første etape af renoveringen er nu afsluttet, og har, ud over en væsentligt fald i PCB-niveau, medført en energioptimering af de indvendige facader, som resulterer i en væsentlig reduktion af varmeforbrug og CO2 udledning.

Borgerdialogmøde – opstart af lokalplan for området ved Bolbrovej og Bukkeballevej

Arbejdet med en ny lokalplan for området omkring Bolbrovej og Bukkeballevej opstartes nu. Den kommende lokalplan skal erstatte en mindre del af den eksisterende Byplan 6. Det vil ifm. med lokalplanen blive undersøgt om de to mindre Lokalplan 99 og Lokalplan 102 skal indgå i den nye lokalplan.

I den forbindelse inviterer Hørsholm Kommune til et dialogmøde om den kommende lokalplan. Dialogmødet afholdes den 22. juni kl. 16.30-18.30 på Bolbroengen ved indgangen fra Bolbrovej.

Sygepleje
Hørsholm Kommunes hjemmepleje inviterer til åbent hus

Vil du gerne arbejde med mennesker, og drømmer du om at gøre en forskel i hverdagen? Så kom til åbent hus og hør mere om dine muligheder for at arbejde i Hørsholm Kommunes hjemmepleje.

Hovedtelefonnummeret er fortsat lukket om onsdagen

Få hjælp til din opfindelse

Har du en "Ole Opfinder" gemt i dig? Kom og få sparring på dine gode ideer og opfindelser hos Erhvervshuset i samarbejde med Opfinderrådgivningen fra Teknologisk Institut og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Sommerferieaktiviteter 2022 - Tilmelding åbner kl. 20 den 2. juni

Få et overblik over sommerens kultur- og idrætsaktiviteter i Hørsholm Kommune allerede nu. Tilmelding starter den 2. juni 2022 kl. 20.

Tricktyverier i Hørsholms hjemmepleje

Siden 17. maj har fire ældre borgere desværre været udsat for tricktyverier af en dame, der udgiver sig for at være hjemmehjælper. Hørsholm Kommune opfordrer borgere og pårørende til borgere, der modtager hjemmehjælp, at være ekstra varsomme.

Send din gamle jernhest til Sandholm

Fra 13. maj til 22. maj indsamler Røde Kors og Hørsholm Kommune brugte cykler til Røde Kors Center Sandholm, hvor cyklerne begejstrer og gør nytte.

Samarbejde om fælles renseanlæg

Fredensborg Forsyning og Novafos er gået sammen om at afsøge muligheden for at etablere ét fælles renseanlæg for 5 kommuner inden for Fredensborg Kommunes grænser – herunder en placering nord for Fredtoften og Fredensborg Kongevej.

HAU 26.04.22
Havneudviklingsudvalget trækker i arbejdstøjet

Havneudviklingsudvalget mødtes for første gang på Rungsted Havn d. 26. april 2022 i maritime omgivelser.

Tak fordi du holder din hund i snor i naturen

Naturstyrelsen kører netop nu en kampagne for, at alle skal have deres hund i snor i naturen. Vi står overfor ynglesæsonen, hvor hunden ikke skal forstyrre.

Jens-Philip Dehn-Toftehøj er Årets Sportsnavn i Hørsholm 2021

Team Hørsholm ærefulde pris gik i år til den medaljevindende sejler fra KDY, som derved skriver sig ind i rækken af yderst talentfulde idrætsudøvere i Hørsholm.

Idrætsstjernerne stod tæt i Kulturhus Trommen

Hørsholm Kommune og Team Hørsholm hædrede hele 274 medaljevindere ved det traditionsrige arrangement Idrætsstjerner.

IMG 5658
Tæt koordinering når der snart bygges på alle 4 felter i PH Park

Der er fuld fart på byggeriet af Hørsholms nye boligområde PH Park på Usserød Kongevej. For øjeblikket bygges der på to byggefelter, men snart går arbejdet i gang på de sidste to felter – og det kræver tæt koordinering af hensyn til både byggeplads og naboer. Hørsholm Kommune står for opgaven.

Nu skal der klarhed omkring fjernvarmens fremtid

En plan for fossilfri varmeforsyning forventes på plads i den første halvdel af 2022. Den vil både indeholde fjernvarmeudbygninger og hjælp til dig, som i stedet bør vælge en varmepumpe.

Høstbillede Mange Børn M. Mange Grøntsager (2)
Haver til Maver spirer i Museumshaven

Hørsholm Kommune og Haver til Maver går sammen for at sikre skolehaver for kommunens børn, der allerede fra april får mulighed for at få fingrene i jorden, bålrøg i håret og kål i maven.

Ny udstilling i Fuglsanghus

Hørsholm Kunstforening inviterer til fernisering af udstillingen "Vingefang" i Fuglsanghus den 2. april 2022 kl. 14-16. Udstillingen vises frem til 1. maj 2022.

Åstedsforretning - cykelsti lang Sjælsmarksvej

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal anlægges cykelsti mm langs Sjælsmarkvej. For at få plads til cykelstien skal Hørsholm Kommune erhverve areal fra ejendomme langs vejen.

Derfor indvarsles derfor til åstedsforretning for de berørte grundejere.

Den fælles kurs er sat for udviklingen af Rungsted Havn

Med den formelle godkendelse på plads, kan arbejdet med at udvikle Rungsted Havn nu for alvor gå i gang. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 28. marts kommissorium og organisering omhandlende det videre arbejde i nyt, fælles havneudviklingsudvalg.

Together Festival 23+24 september i Hørsholm

Ny innovations- og kulturfestival i Hørsholm med fællesskaber, trivsel og diversitet som omdrejningspunkt.

20200813 154545
Ny rapport: Det siger borgerne om bymidten

Hvad synes Hørsholm-borgerne, der skal til for gøre bymidten mere attraktiv i fremtiden? Det har Hørsholm Bysamarbejde spurgt borgerne om i en ny undersøgelse. De lokale drømmer bl.a. om flere caféer, sociale aktiviteter, variation af butikker og grønne omgivelser.

KB Støtter Ukraine
Kommunalbestyrelsen i Hørsholm fordømmer invasionen af Ukraine

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm fordømmer det overgreb, som Ruslands præsident Putin og hans styre har iværksat overfor Ukraine og det ukrainske folk.

Fjernvarme
Fjernvarmen er på vej

En plan for fossilfri varmeforsyning forventes på plads i den første halvdel af 2022. Den vil både indeholde fjernvarmeudbygninger og hjælp til dig, som i stedet bør vælge en varmepumpe.

Ansøgning om ophold for ukrainske statsborgere

Fra torsdag den 17. marts 2022 vil det være muligt at indgive ansøgning om ophold for ukrainske statsborgere samt andre landes statsborgere, som har lovligt ophold i Ukraine. Ansøgningsskema kan hentes på https://www.nyidanmark.dk/ukraine.

Hørsholm Erhvervsråd bakker op om rabatordning

På det seneste møde i Hørsholm Erhvervsråd drøftede rådet kommunens ønske om at åbne mulighed for en rabatordning hos butikker, spisesteder mm. for kommunens medarbejdere. Hørsholm Erhvervsråd finder det forståeligt, at kommunen undersøger mulighederne for rabat, og rådet kan se fordele for både medarbejdere, borgere og erhvervslivet.

Hørsholm Kommune etablerer taskforce til at koordinere modtagelsen af borgere fra Ukraine

Hørsholm Kommune mærker konsekvenserne af krigen i Ukraine helt lokalt og etablerer derfor nu en taskforce, der skal koordinere de lokale indsatser. Følg med på BorgerLab.

Mød den nye områdebetjent i Gågaden

Bo Trygt kommer til gågaden i Hørsholm på fredag d. 25. februar fra kl. 16-18.

Undersøgelse efter fejlbehandling

En ældre borger, der har været indlagt på De Midlertidige Pladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, afgik ved døden den 13. februar. Hørsholm Kommune formoder, at en tragisk fejl er årsag til dødsfaldet. Derfor har Hørsholm Kommune igangsat en grundig undersøgelse – en såkaldt kerneårsagsanalyse - der skal afdække forløbet samt anvise handlinger, så hændelsen ikke gentager sig. Hændelsen er også meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 midler

Foreninger, organisationer og personer, der udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om økonomisk støtte til det frivillige arbejde.

Ansøgningsfrist den 16. marts 2022.

Nytårskur 2022 for erhvervslivet

Hørsholm Kommune inviterer erhvervslivet i Hørsholm til Nytårskur 2022

Nye indsatser i 2022 skal give tid til byggesagsbehandling

Hørsholm Kommune har fokus på at skabe plads til effektiv sagsbehandling, efter byggesagsbunkerne igen er på vej op. I slutningen af 2021 kom der has på bunkerne, men nu er de i stigning igen.

Fejlagtig praksis på Hørsholm Musikskole med brug af private mails

Ca. 900 elever og forældre har i dag fået besked fra Hørsholm Musikskole om, at man stopper en praksis med at kommunikere via lærernes private mails og telefonnumre. Det sker af hensyn til borgernes datasikkerhed. Hørsholm Kommune vurderer, at der ikke er sket nogen skade i forhold til borgerne.

Nu bliver hullerne i Rungstedvej udbedret

Flere borgere har i den seneste tid henvendt sig til Hørsholm Kommune om huller i asfalten på vejene i Hørsholm. Hullerne på udvalgte større veje bliver lavet i løbet af næste uge.

Åbent Møde Bred (1)
Borgere og foreninger får direkte taletid i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 9. februar.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget holder deres første åbne møde i 2022 den 9. februar.

Tak i den sureste uge

I januar og februar plejer vejret at vise sig fra den sureste side. Alligevel tager Skolepatruljerne hver dag et stort ansvar i morgentrafikken. I både regn, blæst og mørke trodser de vejret for at hjælpe deres kammerater sikkert over vejen.

Udklip (2)
Giv input til udvikling af området omkring Midtpunktet

Vi har nu forlænget involveringsperioden frem til d. 20. februar 2022.

I uge 6 holder Byggesagsvagten lukket tirsdag og torsdag

COLOURBOX8676251
Er du under 18 år, og har du lyst til at få et meningsfuldt fritidsjob?

Hørsholm Kommune søger lige nu unge, som vil være med til at skabe hygge, varme og liv omkring beboerne på vores plejecentre.

IMG 20220130 143429 02
Billeder af stormen Malik

Stormen Malik blev bemærket i Hørsholm og resten af Danmark. Hørsholm Kommunes klimateam efterspørger borgernes billeder af stormens besøg i Hørsholm.

Skov og landskabsingeniør studerende til biodiversitetspraktik i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune søger en Skov og landskabsingeniør studerende til biodiversitetspraktik

Rungsted Kyst Station: En smukkere plads, der matcher det historiske vingesus er højt på ønskelisten

Mengel Ejendomme, der er den nye ejer af Fritidshuset ved Rungsted Kyst Station, vil skabe et attraktivt sundhedshus med respekt for husets oprindelige udtryk fra 1924.

Hørsholm Kommune fastholder krav om coronapas og mundbind for besøgende på plejecentre og botilbud

Fra 1. februar 2022 er corona ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og derfor bortfalder de fleste restriktioner. Grundet særligt høj smitte på ældre- og socialområdet, har kommunens krisestyringsstab besluttet at fastholde krav om coronapas og mundbind/visir for besøgende på plejecentre og botilbud.

Varsel om forhøjet vandstand

Varsel om forhøjet vandstand
DMI varsler forhøjet vandstand i Hørsholm på 1,2 – 1,4 m over normal vandstand søndag som følge af storm lørdag. Forhøjet vandstand kan give oversvømmelse af Strandvejen og andre kystnære områder.

Sag i landsretten afgjort: Lilleskole har ikke vundet hævd over areal på Hannebjerg-grunden

Hørsholm Kommune har i dag, den 26. januar 2022, fået oplyst, at Østre Landsret har afsagt dom i en sag anlagt af Hørsholm Lille Skole mod Hørsholm Kommune. Sagen vedrører ejendomshævd samt brugshævd til en grund, hvor der er indgået købsaftale mellem Hørsholm Kommune og en ejendomsudvikler med henblik på at bygge ejerboliger.

A5 Hørsholm Kommune (002)
Hørsholm Kommune tilbyder nyt digitalt fællesskab

Hørsholm kommune er netop blevet en del af netværket Boblberg.dk, som er et værktøj, der kan hjælpe mennesker med at skabe fællesskaber. Uanset om du mangler en at gå tur med, en bridgemakker eller en reservebedste, kan du bruge Boblberg. 400.000 danskere i mere end 50 kommuner er allerede på, og nu har Hørsholms borgere også adgang.

Landets højeste trivsel blandt folkeskoleelever

Hørsholm Kommunes skoleelever er i top på trivsel. Eleverne i Hørsholm Kommune placerer sig på en 1. plads blandt landets 98 kommuner målt på andelen af elever i højest trivsel.

IMG E0786 1200Px
Hvad skal der ske i Bymidten?

Hørsholm Kommune vil, i samarbejde med Hørsholm Bysamarbejde, gerne blive klogere på borgernes drømme og ønsker til fremtidens bymidte. Der afholdes streetinterviews d. 26. januar.

Corona udfordrer vinterberedskabet

Hørsholm Kommunes Materielgård er hårdt ramt af covid-19. De mange sygemeldinger har desværre betydning for serviceniveauet i vinterberedskabet og får betydning for bl.a. glatførebekæmpelsen af kommunens veje.

Rungsted Strandvej
Ny midterhelle på Rungsted Strandvej kan skabe ekstra trafik

Der foregår arbejde på Rungsted Strandvej ved nr. 217 i forbindelse med et kystsikringsprojekt og den gamle midterhelle skal nu erstattes af en ny. Arbejdet vil foregå over 5 dage fra den 17 januar.

Hørsholm Kommune udskyder dialogmøde med foreningslivet om ny kulturpolitik

Hørsholm Kommunes krisestab har besluttet at udskyde det planlagte møde den 20. januar med kommunens foreningsliv vedr. ny kulturpolitik.

Få pulsen op mens børnene leger - der er sat nye motionsredskaber op på Nattergaleengen

Trænger du også til at røre dig efter ferien?

Tilbage på skolen - plan for tryg skolestart

Ligesom i resten af Danmark, er Hørsholms skoler åbnet fysisk den 5. januar. Der er lagt en plan så både elever og lærere kan komme godt tilbage. ”Vi gør, hvad vi kan for at gøre skoledagen så tryg som mulig – det handler især om tests og organisering af dagligdagen, men vi sætter også gang i mere rengøring,” siger borgmester Morten Slotved.

Kartoner Samlet Presset
Nu skal dine mad- & drikkekartoner også genanvendes

Fra 1. januar 2022 skal du i gang med at sortere dine mad- & drikkekartoner