Nyheder

Reception for Jan Dehn

I anledning af at kommunalbestyrelsen pr. 1. november 2018 har udnævnt Jan Dehn som direktør for Børn og Kultur, inviteres du til reception.

Horsholm.dk har planlagt nedetid onsdag aften

Markante indsatser i Hørsholms jobcenter sikrer kommunen en plads i toppen

Hørsholm Kommune er bedre end gennemsnittet til at hjælpe borgere væk fra kontanthjælp og anden offentlig forsørgelse. Faktisk så gode, at der er 50 færre på offentlig forsørgelse i Hørsholm end forventet. I kroner og ører drejer det sig om ca. 3,6 mio. kr., der alligevel ikke skulle bruges til kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge i 2017.

Undersøgelse viser: Tilfredshed med ældreplejen i Hørsholm

Der er udbredt tilfredshed med ældreplejen i Hørsholm Kommune. Det viser en ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Hørsholm Kommune offentliggør i dag. Tilfredsheden omfatter både plejeboligerne og hjemmeplejen.

Gamle dagsordener bliver sendt ud i abonnementsmail

Vi oplever for øjeblikket et problem med vores dagsordensystem, hvor du som modtager af abonnementsmailen af og til kan risikere at få link til en gammel dagsorden.

Ret BBR.JPG
Ret BBR-oplysninger for din bolig

Fra 1. november 2018 kan du som boligejer selv indberette ændringer i BBR via SKATs digitale løsning "Ret BBR".

Rungsted_Kyst_Station.jpg
Vision for Rungsted Kyst Stationsområde er nu vedtaget

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget den vision, der skal være rammesættende for det videre arbejde.

Kom til borgermøde om ældrepolitikken

Hørsholm skal være en god kommune at bo i – hele livet. Hvordan synes du det gode ældreliv i Hørsholm skal være?

Influenza 2018.jpg
Kom frisk til vaccine og undgå influenza og hovedpine

Influenza sæsonen står for døren, men du kan undgå en uge under dynen med feber og hoste, hvis du tager imod det gratis tilbud om vaccine.

PH Park_visualisering Sølandskabet.jpg
3 byggefelter udbydes nu til salg i PH Park i Hørsholm

Hørsholm Kommune har netop udsendt 2. udbud i forbindelse med realisering af PH Park – et nyt attraktivt boligområde centralt placeret i Hørsholm.

En biologisk ubalance i Dronningedammen

Hørsholm Kommune kan konstatere en stor forekomst af døde fisk i Dronningedammen som følge af en biologisk ubalance, der er et resultat af både menneskeskabte og naturlige påvirkninger.

Tandplejen holder efterårsferie

Tandplejen holder efterårsferie fra den 13. til den 21. oktober 2018.

Stor interesse for afholdt netværksmøde om klima, miljø og ressourcer

Sorter affald, reducér ejendommens energiforbrug og genanvend regnvandet – de emner var på programmet, da deltagere i netværket om klima, miljø og ressourcer mødtes den 27. september.

Kom og hør om planerne for Hørsholms nye rådhus

Der er planer om et nyt rådhus i Hørsholm, fordi det nuværende rådhus er for stort, for dyrt at drive og fordi det inden for få år kræver ekstraordinær vedligeholdelse for adskillige millioner kroner.

Kaffe, kage og snoreklip

Indvielse. Hørsholm Kommune har i løbet af sommeren 2018 udskiftet stibroerne på Rungstedvej over Kystbanen. Alt, lige fra søjler til brodæk, er udskiftet, og broerne er nu klar til at føre fodgængere sikkert over banen mange år frem i tiden.

Indvielse af Eventyrlegeplads på Nattergaleengen den 27. oktober

Lørdag den 27. oktober kl. 10:30 indvies Hørsholm Kommunes nye legeplads på Nattergaleengen. Kom forbi og vær med til at åbne den nye legeplads, der er indrettet med mulighed for leg og udfordringer til både små og lidt større børn.

Kom til indvielse af træningsskøjtehallen

Træningsskøjtehallen er nu færdig og klar til at blive taget i brug af Hørsholms klubber, foreninger og borgere. Det fejres med en festlig indvielse af hallen lørdag d. 6. oktober fra 13.00 -14.30.

For iværksættere: Få succes online

Sammen med en række digitale eksperter og partnere, inviterer Google og HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram til fire workshops om, hvad du som iværksætter kan gøre for at få succes online.

Foto til Facebook - Blå dør.jpg
Kom til borgermøde om indbrudsforebyggelse

Med konkrete råd og tips fra indbrudstyven selv, kan du til borgermøde d. 8. november blive klogere på, hvordan man forebygger indbrud i sin bolig.

Møllevænget_24A_foto Nicholas Løye.jpg
To byggeprojekter i Hørsholm hædres

Traditionen med at hædre smukke bygninger i Hørsholm stammer helt tilbage til 1957. Hvert år præmierer Hørsholm Kommune bygherrer og arkitekter for deres indsats for at skabe smuk og god arkitektur i Hørsholm Kommune.

Nye milepæle i Hørsholm Kommunes udviklings- og investeringsstrategi ”Velfærd frem for mursten”

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2019, er der nået nye milepæle i udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Målet er fortsat at bruge færre penge på Hørsholm Kommunes bygninger for at få flere penge til velfærden.

Underskrift.jpg
Moderne bofællesskab i PH Park

Hørsholm Kommune har underskrevet en betinget købsaftale på byggefelt 2 i det nordøstlige hjørne af PH Park med EcoVillage, som har Svanen som investor og Vandkunsten som arkitekt. Parterne skal stå for udviklingen af et moderne, miljørigtigt bofællesskab.

Ansvarligt budget med fokus på de svageste og på Hørsholms udvikling

Der er netop indgået aftale om Hørsholm Kommunes budget for 2019. Byens svageste borgere prioriteres ligesom der investeres i fortsat vækst og udvikling i Hørsholm Kommune. Det er dog et stramt budget, hvor der er fundet varige reduktioner for 32 mio. kr. på driften. Det sker for at udvise rettidig omhu og tilpasse økonomien til de kommende års udfordringer.

Patruljevogn bred.jpg
Indkørselsforbud på Selmersvej

Med henblik på at skabe mere trygge og overskuelige trafikale forhold for bløde trafikanter på Selmersvej er der indført indkørselsforbud for motorkøretøjer på hverdage fra kl. 7.30 til 8.15 på vejen fra Ørbæksvej. Det betyder, at forældre, der skal sætte børn af ved Hørsholm Skole om morgenen, skal køre ind fra Rungstedvej. Man kan køre ud igen ad både Rungstedvej og Ørbæksvej.

Jan Dehn bliver ny børne- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommunes nye børne- og kulturdirektør er nu fundet. Den 1. november tiltræder Jan Dehn stillingen, og skal sammen med den øvrige direktion løfte en ambitiøs udviklings- og effektiviseringsdagsorden for Hørsholm.

Nye stier på vej i Usserød

Hvor godt kender du Usserød? Har du for eksempel besøgt den gamle stenalderboplads? Og vidste du, at Usserød Å blev rettet ud i 1860’erne og genslynget i 2002? Hørsholm Kommune er i fuld gang med at planlægge Kløverstier, som er nye afmærkede ruter i området, der skal gøre det lettere at komme ud og få frisk luft og motion i kombination med en masse gode oplevelser.

Center for Børn og Voksne

Center for Børn og Voksne holder lukket torsdag den 13/9 -18 mellem kl. 12.30-17, Vi kan træffes igen fredag den 14/9-18

Det selvejende daginstitutionsområde: Sagen om økonomiske uregelmæssigheder

I anledning af den seneste udvikling i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder på Det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse , skriver bestyrelsesformanden for Lions Børnehuse i et brev til forældre og medarbejdere, at daginstitutionerne ikke påvirkes økonomisk og at hverdagen fortsætter som hidtil.

Dorte Dahl, ny chef i Center for Sundhed og Omsorg

Det bliver Dorte Dahl, der kommer til at stå i spidsen for Center for Sundhed og Omsorg. Den nye centerchef skal stå i spidsen for et veldrevet center og får fokus på at sikre udviklingen af centret, så kommunen fortsat kan levere effektiv drift og høj kvalitet på sundheds- og ældreområdet.

Pige i gult på mark.jpg
Meld dig som Hørsholm-ambassadør

Har du lyst til at være med til at få flere børnefamilier til byen? Lige nu søger Hørsholm Kommune familier, som vil fortælle om deres hverdag i Hørsholm på en ny tilflytterhjemmeside.

Erhvervsvenligt klima i Hørsholm

Hørsholm Kommunes erhvervsimage bliver af virksomhederne i kommunen vurderet helt i top i en ny erhvervsundersøgelse fra Dansk Industri, og det er et positivt tegn, udtaler borgmester Morten Slotved.

Hørsholm har en af landets bedste mobildækninger

Ny undersøgelse giver overblik over mobildækningen i Hørsholm Kommune. Undersøgelsen viser, at der er god mobildækning i de tætbefolkede områder. Dækningen er faktisk så god, at det er en af landets bedste.

Nyt om Kongevejen

Det er nok ikke undgået manges opmærksomhed, at Usserød Kongevej er under ombygning. Vejen forskønnes ud for Kongevejscenteret, og når projektet er færdigt, i slutningen af november 2018, har vi en ny smuk vejstrækning med ny beplantning, belægning og belysning samt en bedre trafikafvikling.

Hørsholm skruer op for klimaambitionerne

Hørsholm Kommune har deltaget i det internationale netværk kendt som ’Borgmesterpagten’ siden 2015 og Kommunalbestyrelsen har netop godkendt nyt mål for CO2-reduktioner.

horisonten
Mødestedet Horisonten indviet i PH Park

Mandag den 27. august var borgmester Morten Slotved og elever fra Rungsted Skole samlet i PH Park for at indvie installationen HORISONTEN. Eleverne har før sommerferien i forbindelse med undervisningen arbejdet med idéer og koncepter for, hvad et mødested i PH Park kunne indeholde.

Hørsholm Kommunalbestyrelse står sammen om budget 2019-22

I weekenden drøftede Hørsholm Kommunalbestyrelse næste års budget på den årlige budgetkonference, hvor udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’ fortsat er et helt centralt emne.

Dialogmøde om udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde

Kom til dialogmøde mandag den 3. september vedrørende udviklingen af Rungsted Kyst Stationsområde.

Vi ændrer procedurer i hjemmeplejen efter kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Hørsholm Kommune har modtaget påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring i et distrikt i Hjemmeplejen. Hørsholm Kommune er i gang med at rette op på de kritiserede forhold.

Styrelsen for Patientsikkerhed udtrykker tilfredshed med patientsikkerheden på plejecentret Breelteparken

Plejecentret Breelteparken har den 29. maj 2018 haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Anledningen for besøget var den ulykkelige hændelse tidligere på året, hvor en beboer blev fejlmedicineret og efterfølgende afgik ved døden.

Angstbehandling til børn i Hørsholm Kommune

Har du et barn ml. 9-13 år, der kæmper med angst? Hørsholm Kommune tilbyder igen i efteråret 2018 "Cool Kids" gruppeforløb for normaltbegavede børn, som lider af angst og bekymringer.

Ændringer for trafik og busser på Usserød Kongevej og Ribisvej

Usserød Kongevej står foran en større forskønnelse på strækningen ved Kongevejscenteret. Det betyder omlægning af trafik og busser.

Velkommen til www.rungstedkyst.horsholm.dk

Udvikling af Rungsted Kyst stationsområde har fået en hjemmeside, her kan du holde dig informeret om vores fælles projekt om et levende og velfungerende område ved Rungsted Kyst Station.

Invitation til informationsmøder

Usserød Kongevej skal forskønnes på strækningen ved Kongevejscenteret, parkeringspladsen ved Kammerrådensvej skal renoveres, og Alsvej/Ørbæksvej krydset skal gøres mere trafiksikkert. Hørsholm Kommune inviterer til informationsmøder.