Nyheder

Hørsholm rådhus flytter til midlertidig placering

I starten af 2020 flytter ca. 300 ansatte på Hørsholm Rådhus til nyt midlertidigt lejemål i Slotsmarken. Den præcise flyttedato er ikke fastsat endnu.

Ny Anonym Ungerådgivning i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune tilbyder nu gratis, anonyme psykologsamtaler til unge mellem 15 og 25 år. Anonym Ungerådgivning tilbyder også forældre og andre der er tæt på unge telefonisk rådgivning i forhold til unge inden for aldersgruppen.

Opgavebeskrivelse for ekstern vurdering af sager om arealoverførsel

Advokatfirmaet Bech-Bruun har nu udarbejdet en opgavebeskrivelse i forbindelse med den eksterne vurdering af kommunens praksis i sager om arealoverførsler.

Uvildig vurdering af om Hørsholm Kommunes praksis er lovlig i sager om arealoverførsler

Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Hørsholm Kommunalbestyrelse rejser tvivl om lovligheden af Hørsholm Kommunes praksis i forbindelse med sager om arealoverførsler. På den baggrund iværksætter Hørsholm Kommune en uvildig vurdering, idet borgerne skal kunne have fuld tillid til myndighedsudøvelsen.

Effektiviseringer og besparelser i Hørsholm Kommunes administration for 8,4 mio. kr.

Som følge af det netop vedtagne budget for 2020-2023 iværksætter Hørsholm Kommune en række administrative effektiviseringer og besparelser. Der gennemføres en organisationsændring, hvor der er fokus på større og mere robuste centre. Formålet med omorganiseringen er bl.a. at effektivisere ledelsesniveauerne, hvilket betyder, at 10 centre bliver til otte, og direktionen går fra fire direktører til tre. ”Den nye organisering skal sikre, at vi bruger færre ressourcer i administrationen samtidig med, at vi har en velfungerende robust drift, ” siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon ”Vi skal effektivisere administrationen og det gælder også i ledelsen. ”

Din lokale genbrugsplads holder lukket torsdag den 21. november 2019

Alle Norfors' genbrugspladser holder lukket hele dagen torsdag den 21. november 2019, og åbner igen fredag den 22. november 2019.

Forligspartierne sikrer balance i økonomien

Velfærdsområderne får et tiltrængt løft i det kommende års budget , og aftaleparterne er enige om fortsat at reducere kommunens administrationsudgifter.

FIBA afviser Hørsholmhallen som spillested for EM kvalifikationskampe i damebasket

Hørsholmhallen kommer desværre ikke til at danne rammerne for det danske damebasketlandsholds EM kvalifikationskampe i 2019 og 2020, da Det Internationale Basket-Forbund (FIBA) ikke godkender Hørsholmhallen som spillested. Både Hørsholm kommune og Danmarks Basket-Forbund er meget ærgerlige over FIBAs afgørelse.

Tilbud om plejehjemslæge gælder nu alle beboere på plejecenter i Hørsholm

I 2016 indgik Staten, Danske Regioner og KL en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at implementere en landsdækkende ordning, hvor praktiserende læger bliver fast tilknyttet landets plejecentre. Efter en opstartsperiode har det siden februar i år, været muligt for alle beboere på et af kommunens fire plejecentre at tilvælge den faste plejehjemslæge.

PM_3.10.2019.jpg
Hørsholm Kommune har landets dygtigste skoleelever

Eleverne på skolerne i Hørsholm Kommune præsterede gennemsnitligt set bedst af alle landets kommuner ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019.

Villa og individuel indsamling_Sommer_Tre beholdere ved standplads_Fliser.JPG
Hørsholm er klar til den nye affaldsordning

Hørsholm Kommune indfaser affaldssortering ved alle husstande, og allerede fra november 2019 får etage- og nogle rækkehusboliger nye fælles affaldsbeholdere.

Hvad skal der ske efter 9. eller 10. klasse?

UU-Sjælsø inviterer alle elever i 8.-10.klasse og deres forældre til informationsaften om ungdomsuddannelserne.

Aktiv Kunsts medlemsudstilling i Fuglsanghus

Kom til fernisering af Aktiv Kunsts 4. medlemsudstilling i Fuglsanghus lørdag d. 28. september kl. 14. Udstilling vises frem til 20. oktober.

Budget 2020: Budgetudfordringen i Hørsholm er blevet mindre

Hørsholm Kommune har fortsat en stor budgetudfordring for 2020 og de efterfølgende år, men den landsdækkende økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har lempet det økonomiske pres. Hertil kommer en positiv udvikling i indtægter fra selskabsskatten. Den nyeste udvikling betyder således, at der skal findes 35-45 mio. kr. på budgettet for 2020 og de efterfølgende år i stedet for 66 mio. kr. ”Det er positivt, men budgetopgaven er fortsat stor, ” siger borgmester Morten Slotved.

Trommen_Kulturhus_MG_8655.jpg
Hørsholm Bibliotek er populært

Mens andre biblioteker oplever lavt besøgstal og faldende udlån af bøger, så er situationen en helt anden på Hørsholm Bibliotek.

Kulturen og erhvervslivet kan mere sammen

Kulturhus Trommen vil gerne spille en mere aktiv rolle I Hørsholm Bymidte og har derfor ansøgt om medlemskab i Gågadeforeningen. Skridtet er helt naturligt fordi en levende bymidte både skal summe af et godt handelsliv og af gode kulturoplevelser for at skabe atmosfære og oplevelser for de handlende.

Ny analyse: Detailhandlen fremtidssikres ved at koncentrere handlen omkring Hørsholm Bymidte

Ny detailhandelsanalyse giver vigtige input til Hørsholm Kommunes planlægning og videreudvikling af detailhandlen i kommunen.

Informationsmøde om kystbeskyttelsesstrategi

Hørsholm Kommunes strategi for kystbeskyttelse foreligger nu i udkast. Vi inviterer til informationsmøde, hvor alle er velkomne til at høre om strategien og komme med input.

Hørsholm Bibliotek har ved en fejltagelse sendt rykkerskrivelser ud vedr. gamle mellemværender

En opdatering af bibliotekssystemet på Hørsholm Bibliotek har desværre medført, at flere borgere har modtaget rykkerbreve på gamle mellemværender.

Fra 2020 skal du bestille tid på Hørsholm Rådhus

Hørsholm Kommune indfører obligatorisk tidsbestilling på Hørsholm Rådhus fra 20. januar 2020. Det betyder, at alle fra den dato skal bestille tid hjemmefra inden fremmøde på rådhuset. Fordelen er, at borgerne undgår kø, får flere muligheder i forhold til at booke tid og en mere effektiv sagsbehandling.

Hørsholm Rådhus undersøges for skimmelsvamp

Foreløbige undersøgelser peger på, at der er skimmelsvamp flere steder i betonkonstruktionen på Hørsholm Rådhus, og mens der udarbejdes en handleplan, gøres der alt for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Informationsmøde om fremtidens kloaksystem flyttes til Rungsted Skole

Grundet ekstraordinær stor tilslutning flyttes informationsmødet fra rådhuset til større lokaler.

Høringsmateriale vedrørende budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference den 23.-24. august 2019 og i den forbindelse kan du på siden orientere dig i høringsmateriale vedr. budget 2020-2023

KMD IRONMAN Copenhagen kommer igen i år gennem Hørsholm

På søndag den 18. august 2019 afvikles KMD IRONMAN Copenhagen - et af verdens største IRONMAN triatlonstævner. Mere end 3100 deltagere fra over 70 lande har sat kursen mod København. Alle for at gennemføre den legendariske IRONMAN på 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42.2 km løb.

Borgermøde: Udviklingsplan for Rungsted Kyst Stationsområde

Invitation til borgermøde den 15. august vedr. Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

Høring forlænges for Forslag til Lokalplan 170 for PH Park

Høringsfristen for lokalplanen, der vedrører PH Park forlænges til den 26. august. Den oprindelige frist var 12. august.

Informationsmøde om fremtidens afløbssystem i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune og vand- og spildevandsselskabet Novafos inviterer dig til et informationsmøde, onsdag den 21. august kl. 17.00

Lundevejsskolen_aug 2019.jpg
Hørsholms femte skole åbner dørene

Den 12. august 2019 åbner Hørsholm Kommunes nye skole Lundevejsskolen. Skolen er en specialskole og skal ses som et kvalitetsløft af specialområdet for børn og unge i Hørsholm.

Kommunens indsats for unge

I Hørsholm Kommune har vi fokus på at støtte og vejlede unge og lede dem godt på vej.

Tilladelse til sandfodring mellem Bukkeballevej og Mikkelborg

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på en 950 meter strækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg.