På et ekstraordinært udvalgsmøde i Sport,- Fritid- og Kulturudvalget den 3. april, blev det besluttet at godkende vindertilbuddet fra C.C Contractor på den nye træningsskøjtehal. Vinderen af konkurrencen har afleveret en solid og god løsning med fokus på det funktionelle, som er efterspurgt i konkurrencebetingelserne for udbuddet på træningsskøjtehallen.

4 firmaer har budt ind på opgaven, som er vurderet efter point i forhold til pris og kvalitet. C. C Contractor vandt, idet deres tilbud rummer flest elementer indenfor den fastsatte pris. Træningsskøjtehallen får således en stor isbane på 60 x 30 m., fremfor den mindre på 58,5 x 28. Der forhandles med C.C. Contractor om den endelige indretning, hvorfor dette endnu ikke er helt på plads.

Nadja Maria Hageskov, Sport-, Fritid og Kulturudvalgsformand udtaler:

”Jeg er utrolig glad og tilfreds med, at vi har fundet en vinder, der formår at imødekomme langt de fleste ønsker for træningsskøjtehallen indenfor det afsatte budget, noget vi har lagt stor vægt på. ” 

Træningsskøjtehallen har fra start af været tænkt som et byggeri, der ikke vægter det arkitektoniske udtryk, men en hal, der lever op til minimum-kravene. Samtidig er der lagt vægt på, at der skal bygges en hal, som imødekommer behov og ønsker på et realistisk plan, og som er driftsmæssig fornuftig.

Hallen bliver placeret på parkeringsarealet foran den eksisterende hal, hvilket sikrer en god synergieffekt, da brugerne kan færdes i begge haller uden at skulle gå udenfor.

”Det har været en lang, men også vigtig proces at komme til der, hvor vi er i dag, både hvad angår placering, men også udtryk og omfang. Vi har både været i dialog med brugere, foreninger og klubber. Og det er også blevet til en studietur i det svenske, for at opnå større indsigt i forskellige typer af træningshaller. Derfor er jeg også utrolig glad for, at vi meget snart kan påbegynde byggeriet, så Hørsholms borgere og foreninger kan få glæde af den nye hal fortæller udvalgsformand Nadja Maria Hageskov.

Administrationen regner med, at skøjtetræningshallen står færdig inden sommerferien 2018.

Historik:

  • Kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med budgetforhandlingerne 2014 -2017 at etablere en ny træningsskøjtehal for at imødekomme både elite- og breddeidrættens behov.

  • På fællesmøde d. 23. september 2015 beslutter Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget, at administrationen skal udarbejde en revideret proces for etablering af træningsskøjtehal. Processen skal synliggøre, om det er muligt at opfylde de oprindelige krav til en træningsskøjtehal til en billigere pris, ved at neddrosle krav til arkitektur, design og indretning

  • I samme forbindelse er der i februar 2016 afholdt studietur for politikere, foreninger og klubber, fagpersonale og den administrative projektgruppe for at besigtige haller i Danmark og Sverige

  • Niras er efterfølgende valgt som bygherrerådgiver på baggrund af deres ekspertise i opførelses af skøjtehaller, herunder Gigantium i Aalborg og Skøjtehallen i Vojens
  • Der er afholdt brugermøder med foreninger og klubber og fagpersonale for at få defineret behov og ønsker.