Ældreudvalget i Hørsholm Kommune inviterer alle borgere over 50 år til at deltage i en borgerundersøgelse, som skal give input til den kommende ældrepolitik under overskriften ’Hørsholm hele livet’.

Klogere på borgernes behov og ønsker

Borgerundersøgelsen gennemføres for at blive klogere på borgernes behov og forventninger til et trygt og aktivt ældreliv i Hørsholm. Undersøgelsen beskæftiger sig med emner som eksempelvis inddragelse af frivillige i ældreplejen, udvikling af seniorboliger, trafikale løsninger tilpasset ældrebefolkningen, ensomhed og brugerbetaling.

Skal der i fremtiden tænkes i bebyggelser, som rummer forskellige generationer, fx i form af ungdoms- og ældreboliger dør om dør eller forbundne børnehaver og plejehjem? Skal borgere frit kunne tilvælge kommunale ydelser inden for ældreomsorg og -pleje, som ligger ud over det, man er berettiget til, så længe man selv betaler for det? Og skal der skabes bedre økonomiske og praktiske rammer for, at pårørende kan give omsorg og pleje? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som borgerne bliver bedt om at forhold sig til i undersøgelsen.