Fiskene er her om efteråret og starten af vinteren naturligt trukket ud i søens til- og udløb for at undslippe eventuel isdække på søoverfladen, da vandløb typisk sjældent fryser til og derfor bedre kan forsyne dem med ilt, end hvis de bliver i søen.

Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å ligger ved slusen ved Nebbegårds Alle. Her starter Usserød Å i en lille dam. Men da der i øjeblikket kun er en meget begrænset vandføring videre ned gennem åen herfra, da vandstanden i Sjælsø er meget lav, kan fiskene ikke komme videre.

Og når så mange fisk står samlede et lille sted, kan de meget hurtigt opbruge ilten i vandet, hvorfor de så efterhånden vil dø.

De 3 kommuner i Usserød Å-samarbejdet - Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner - har besluttet midlertidigt at lukke slusen fra Sjælsø, så der ikke kommer flere fisk ned i den lille dam fra søen. Kommunerne er også gået i gang med at opsamle og bortskaffe de fisk, som allerede er samlet i dammen. Vi forsøger også at undgå, at døde fisk skal flyde videre ned i åen, men det er ikke sikkert, at det helt kan undgås.

Brasen er en såkaldt skidtfisk, der kan medvirke til at forringe den økologiske tilstand i søen og vandløbet. Det er derfor ikke noget miljømæssigt tab, at ynglen er gået tabt.