Søen er et meget populært sted til andefodring, og desværre er der meget næring i både brød og andeafføring. Miljø- og Planlægningsudvalget har på deres møde i slutningen af november 2018 besluttet, at der i løbet af vinteren opsættes informationstavler om begrænsning af andefodring ved Dronningedammen og kommunens andre søer.

Desuden vil udvalget iværksætte en regulering af søens fiskebestand med efterfølgende udsætning af rovfisk samt dammuslinger, da der ønskes en indsats her og nu overfor algevæksten.

FAKTA - Baggrund

Der har i løbet af sommeren 2018 været en del fokus på miljøtilstanden i Dronningedammen. På grund af den ekstremt varme sommer opstod der en overproduktion af grønalger, der medførte iltsvind og fiskedød.

Dronningedammen har gennem mange år modtaget næringsstoffer fra flere sider. Søen modtager næringsrigt vand fra søerne i oplandet. Søerne i baglandet modtager spildevand, når det regner meget, og det ledes videre til Dronningedammen. Der har også tidligere været overløb af spildevand fra kloakken direkte til Dronningedammen. Dette blev stoppet for 7 år siden.