Brugertilfredshedsundersøgelsen er et godt instrument i politikernes videre arbejde, da den giver et vigtigt kendskab til borgerne og dagligdagen.

Høje karakterer til sygeplejen, den personlige pleje og respektfuld omgangsform

Brugerne af hjemmeplejen og plejeboligerne fremhæver bl.a. sygeplejen som et område, hvor de er meget tilfredse. Herudover er borgerne særligt tilfredse med den personlige pleje og for personalets respektfulde omgangstone.

Lavere tilfredshed med rengøring og mad

På trods af den generelle tilfredshed er der også noget at arbejde med. Mindst tilfredse er brugerne med blandt andet hjælpen til rengøring. Maden er et andet område, hvor brugerne er mindre tilfredse.

Formand for Ældreudvalget og Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund udtaler:
"Jeg er glad for, at hovedparten af vores borgere er tilfredse med den hjælp, de får fra kommunen. Især glæder det mig, at borgerne oplever en respektfuld omgangstone i samspillet med plejepersonalet. Jeg vil i den forbindelse godt benytte lejligheden til at rose vores plejepersonale for en fremragende indsats.”

Ældreudvalget tager resultaterne med i det videre arbejde

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen vil indgå som et væsentligt input til den nye ældrepolitik - Hørsholm hele livet - som Ældreudvalget skal arbejde med det kommende år. Arbejdet kickstartes med et borgermøde d. 19. november kl. 17.30 i Trommen.

Læs mere om ældrepolitikken på www.horsholm.dk/aeldreudvalg.

 

Pressekontakt

Peter Orebo Hansen
Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked
pha@horsholm.dk
Direkte tlf. 2083 8911