”Lær for Livet” er et landsdækkende seks-årigt læringsprogram for anbragte og udsatte børn og består af indsatser, som samlet set skal øge børnenes selvværd, give dem faglige succeser og styrke deres tilhørsforhold til skolen. Med den nye samarbejdsaftale får Hørsholm Kommune fremadrettet mulighed for at visitere børn til programmet.

En langsigtet indsats der gør en forskel

Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, er meget tilfreds med denne nye mulighed, som ligger i fin tråd med kommunens indsats for de udsatte børn og unge: ”Vi er rigtig glade for fremadrettet at få muligheden for at visitere anbragte og udsatte børn og unge til ”Lær for livet”. Disse børn og unge har ofte været igennem en turbulent tid, og vi ved fra flere undersøgelser, at skole og uddannelse er en af de mest afgørende beskyttelsesfaktorer i udsatte børns og unges liv og dermed også et meget vigtigt aspekt ift. at de kan få et velfungerende voksenliv”.

”Lær for livet” er en indsats over længere tid, hvor børnene vil få tilknyttet en frivillig mentor og styrket deres læring på årlige Learning Camps.

Direktør i ”Lær for livet” Illa Westrup Stephensen er naturligvis glad for, at Hørsholm Kommune kommer ind i programmet, og betoner også betydningen af, at de udsatte og anbragte børn oplever ”at vi inddrager børnene i udviklingen af programmet og at vi faktisk er en del af deres liv i en lang periode. Men hvis vi for alvor skal lykkes med at styrke børnenes læring og tilknytning til skolen, er det helt afgørende, at det foregår i et tæt samspil med den kommune, hvor det udsatte barn har sin hverdag. Derfor ser jeg meget frem til samarbejdet med Hørsholm Kommune”.

For yderligere oplysninger om den nye samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og ”Lær for Livet” kan man kontakte formand for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj på tlf. 24757071, eller direktør for ”Lær for livet” Illa Westrup Stephensen på tlf. 61156444.